(10.20 hodin)
(pokračuje Maláčová)

Ještě jednou upozorňuji, že ta setkávání nebo účast v pracovních skupinách je dobrovolného charakteru a není placená, není odměňována. A co se týká ještě nějakých čísel, tak pro vaši informaci, paní poslankyně, jenom v roce 2020 došlo, nebudu asi ostatní nudit, ke 4 021 schůzkám s organizacemi, s nimiž je možné řešit zaměstnání OZP v rámci takzvaných regionálních sítí spolupráce. Je tam 269 škol a vzdělávacích zařízení, 1 385 zaměstnavatelů na otevřeném trhu práce, 1 228 zaměstnavatelů na chráněném trhu práce. Ale to vám asi všechno poskytnu písemně tak, abychom tu debatu nezaplevelovali mikroinformacemi, které jsou bezesporu důležité, ty statistiky, abychom si mohli vyhodnotit, jak celá spolupráce funguje, ale jasně se ukazuje, že ten projekt je velmi dobře funkční a má dobře našlápnuto i přes nepříznivou epidemiologickou situaci a zásah covidu, který skutečně ovlivnil činnost nás všech.

Co se týká informací, kolik lidí je zaměstnáno na projektu, tak na projektu, a je to skutečně velký projekt, je zaměstnáno 99 lidí, 99 osob. Je to projekt hrazený z evropských prostředků. A co se týká vašeho dotazu, kolik lidí pracuje v agendě OZP, tak to takto nemůžu specifikovat, protože agenda OZP znamená příspěvky na péči, znamená to sociální služby, znamená to příspěvky na zaměstnávání osob se zdravotním postižením a podle toho, jak celou tu agendu definujete, tak vám pak můžeme dát čísla, co se týká systemizace jednotlivých agend na Ministerstvu práce a sociálních věcí podle toho, co vás nejvíce zajímá. Ono z pohledu pracovní a sociální rehabilitace je relevantní skutečně všechno.

A ještě jednou, co se týká projektu Podpory zaměstnávání OZP, tak ten prodlužujeme do konce roku 2023, protože je skutečně vyhodnocen jako velmi funkční, efektivní, a jak už jsem v tom předchozím bloku říkala ty statistiky, tak lidem, kteří potřebují naši pomocnou ruku a potřebují začlenit maximalisticky, protože o to usilují, do společnosti, skutečně velmi pomáhá, takže proto jsme se rozhodli tento projekt prodloužit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní kolegyně Richterová má ještě zájem. Buď přednese usnesení, nebo ještě položí nějakou otázku.

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za příslib, že dostanu informace, které, předpokládám, že máte jako podkladové k dnešní interpelaci. Současně bych ráda zdůraznila, že se přesně ptám na to, zda jsou například přizpůsobené ty dokumenty, se kterými pracují úředníci, když jednají s člověkem například s lehkým mentálním postižením. A druhá věc, co se týče těch jobmatchingových dotazníků, co se prostě děje s těmi 80 %, které vypadají, že nebyly využity. Jenom mě prostě zajímá, jak důsledně se v tom projektu pracuje se všemi, kteří projevili ochotu jakýmkoliv způsobem být nápomocni a zapojit se. A jenom se chci ujistit, že mohu počítat s tím, že dostanu do mailu tyto odpovědi plus ta podrobná čísla, co jste, paní ministryně, zčásti citovala.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Mohu tím ukončit interpelaci? Paní ministryně ještě jednou s radostí odpoví.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Tak jako vždy dostanete veškeré informace, které si, paní poslankyně, žádáte. Tuším, že poslední odpověď měla sedm stránek, byla plná statistik. Takže cokoliv potřebujete nad rámec této sedmistránkové odpovědi, velmi rádi poskytneme, protože se skutečně snažíme v této věci odvádět velký kus práce a lidem, kteří potřebují pomocnou ruku státu, pomáhat. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni práce a sociálních věcí, paní Janě Maláčové a končím projednávání tisku 1135. Budeme pokračovat, a to interpelací Jana Farského na pana ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka, která byla přerušena do přítomnosti pana ministra Havlíčka. Ten tady není, pan místopředseda vlády.

Usnesení o přerušení tedy platí, stejně tak interpelace Mariana Jurečky ve věci odsouzeného lobbisty Romana Janouška. Interpelace na Marii Benešovou je přerušena do přítomnosti paní Marie Benešové. Paní ministryně spravedlnosti není přítomna.

A totéž je u interpelace pana poslance Jana Jakoba na Karla Havlíčka, ministra průmyslu a obchodu, ministra dopravy a místopředsedy vlády ve věci ŘSD, 1216. Také je platné usnesení o přerušení do přítomnosti pana ministra. Omluvu jsem konstatoval na začátku.

A nyní tady tedy máme interpelaci paní poslankyně Dany Balcarové právě na místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka ve věci česko-německé smlouvy o zlepšení splavnosti Labe. Jedná se o tisk 1259. Pan ministr Havlíček tu není, ale paní kolegyně Balcarová má zájem se vyjádřit k této interpelaci a navrhne pravděpodobně usnesení. Prosím.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych tedy ráda tímto požádala o přerušení této interpelace do přítomnosti pana ministra Havlíčka.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, návrh na přerušení je přednesen. Zagonguji. Přítomnost jsme tady měli vyšší, než je potřebná, ale vzhledem k tomu, že část kolegů odešla do předsálí, musím posečkat, než se vrátí. Všechny další interpelace jsou na paní ministryni Benešovou a na pana ministra Havlíčka, a pokud bude návrh na přerušení, tak bych je rád odhlasoval.

 

Nyní tedy rozhodneme o návrhu paní poslankyně Dany Balcarové, která požaduje přerušit do přítomnosti místopředsedy vlády a ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka projednávání své odpovědi, se kterou vyslovila nesouhlas, která se týká přípravy česko-německé smlouvy o zlepšení splavnosti Labe podle tisku 1259.

Návrh na přerušení budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 81, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro přerušení projednávání tohoto tisku? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 81, z přítomných 82 pro 44, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Další je interpelace pana poslance Petra Bendla na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka. Pan poslanec Bendl tady není, takže musím využít § 112 odst. 6 a ukončit projednávání této odpovědi na písemnou interpelaci.

Další je interpelace pana poslance Jakuba Michálka na ministryni spravedlnosti Marii Benešovou ve věci úbytku soudních znalců. Pan kolega Michálek tady byl, ale nyní momentálně není, takže bohužel, ještě chviličku posečkám, ale nemohu jinak než konstatovat, že také bude platit § 112 odst. 6 zákona o jednacím řádu naší Poslanecké sněmovny a tato interpelace je ukončena. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP