(12.20 hodin)
(pokračuje Pikal)

Tuto cestu se podařilo opustit, takže zůstaneme u stavu, který máme teď, kdy máme senátní obvody vymezené prostým zákonem, který je třeba občas měnit, a je potřeba ho měnit tak, aby bylo dosaženo toho, že princip rovného volebního práva pro všechny občany v této zemi zůstane zachován, to znamená, že nebudou senátní obvody, kde je o třetinu více nebo méně voličů než v jiných senátních obvodech, to znamená, že by docházelo k zásadní nerovnosti hlasů. Nakonec byla shoda na tom, že tedy ty senátní obvody budeme přepočítávat zhruba jednou za 12 let. Po schválení tohoto ústavního zákona případně poběží tedy dvanáctiletá lhůta, ve které budou ty senátní obvody zafixované trvale tak, jak jsou. Po 12 letech, jestli tady ještě někteří z nás budou, se můžeme podívat na to, jak se demografické údaje v naší zemi posunuly a jak je potřeba upravit obvody tak, aby byla zachována rovnost hlasů pro všechny naše občany.

Tuto změnu velice vítám. Vítám, že se nakonec dosáhlo této shody, věřím, že bude schválená. Jsou tam podány i další pozměňovací návrhy, které nám jistě jednotliví autoři představí, a myslím, že všechny z nich jsou v zásadě dobré a potřebné. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím, máte slovo. (K poslanci Bendovi.) Prosím? Do podrobné rozpravy? Tu jsem ještě neotevřel. Pan poslanec Marek Benda v obecné rozpravě. Tak, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, dostáváme se k tomu velmi pozdě. Jsem opravdu zvědav, jestli se podaří do voleb schválit tyto změny ústavy i v Senátu, nicméně s nimi vnitřně souhlasím. Myslím si, že původní koncepce, která byla předložena, že budeme fixovat volební obvody přímo v ústavě, byla velmi nešťastná, dokonce s potenciálem velkých problémů mezi oběma komorami. Rozhodnutí, které přijal ústavně-právní výbor, že zůstanou nadále na úrovni běžného zákona, jenom se zafixuje to období, po kterém se mají přepočítat, pokládám za rozumné.

Nicméně budu v podrobné rozpravě navrhovat jednu změnu. Pokládám za nešťastné a nekoncepční, aby se zasahovalo do prodlužování období rozpuštění Poslanecké sněmovny. Vím, že to je vždycky poměrně krizová situace, a nemyslím si, že se krizové situace v zemi mají protahovat. Doposud jsme tam měli 60 dní, již jsme to v této zemi zažili. Po tu dobu vládne Senát, ale je třeba, pokud dojde k situaci, že Sněmovna opravdu má být rozpuštěna, co nejrychleji nastoupit zpátky na cestu normálního fungování ústavních institucí, a to prodloužení, které si fakt myslím, že je víc úřednické, že by se to úředníkům na Ministerstvu vnitra lépe dělalo, když na to budou mít víc času, kdy je ve vládním návrhu navrženo, že to má být 80 až 90 dní, pokládám za velmi nešťastné a navrhnu, abychom tuto část změny ústavy vypustili a vrátili se pokorně k dosavadnímu, že pokud je Sněmovna rozpuštěna, volby se konají do 60 dnů. To je jediná změna, kterou navrhnu v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Ještě do obecné rozpravy paní poslankyně Kateřina Valachová, zatím poslední přihláška. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Děkuji, pane předsedající. Kolegové, kolegyně, vážená vládo, já jsem vás nechtěla umenšit o informace, o čem jsme jednali, k čemu jsme dospěli, ale spíš jsem chtěla respektovat čas, abychom vůbec ta volební pravidla jako obě komory zvládli schválit. Nicméně mě v rámci obecné rozpravy, kde jsem své vystoupení avizovala, předběhl kolega Pikal, takže to nebudu opakovat.

Odkážu ještě na podrobné odůvodnění ze stálé komise pro ústavu v pozměňovacím návrhu, který je načten pod mým jménem jako předsedkyně v elektronickém systému Sněmovny, kde právě všechny ty změny, ke kterým jsme dospěli, jsou ústavně odůvodněny včetně toho, jak mají následně fungovat v praxi.

Co ale pokládám v tuto chvíli za klíčové sdělit, je to, že avizuji, že bude nutné v rámci třetího čtení, a pan ministr vnitra to bezpochyby ví, upravit účinnost tohoto zákona, protože v ústavně-právním výboru jsme se dohodli na posunu k 1. lednu 2021 oproti původně navrhované účinnosti od Ministerstva vnitra, protože předložili návrh včas na 1. leden 2020, takže jenom avizuji, kolegyně a kolegové, a jednací řád nám to umožňuje, upravit účinnost, že ve třetím čtení já nebo samozřejmě pan zpravodaj budeme bezpochyby navrhovat úpravu účinnosti od 1. ledna 2022. Takže toto avizuji a v dalším právě s ohledem na čas, abychom stihli oba dva zákony doprojednat ještě dnes přes příslušné čtení, tímto svoje vystoupení končím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se podívám, zdali ještě někdo do obecné rozpravy? Nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu.

Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj taky nemá zájem.

Takže zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Hlásí se pan poslanec Navrkal, jinou přihlášku v tuto chvíli nemám. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec František Navrkal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Budu velmi stručný.

K tomuto návrhu také podávám pozměňovací návrh a ten se týká volby prezidenta republiky. My vlastně teď v ústavě máme volbu prezidenta republiky jako celý volební systém, celý postup, jak se vlastně počítají ty hlasy, což je mimochodem úplně stejný systém, jako je pro volby do Senátu, tak to máme přímo v ústavě, což třeba u Senátu nemáme, stejně tak to nemáme třeba u Poslanecké sněmovny. Tam máme ty volební systémy popsány až ve volebních zákonech, kde je tedy i popsán ten volební systém nebo zakotven ten volební systém pro prezidenta republiky.

Proto ve svém pozměňovacím návrhu, který je veden pod sněmovním dokumentem 4312 a ke kterému se tímto hlásím, navrhuji, abychom tato ustanovení v rámci ústavy vyškrtli, protože jsou nadbytečná, neboť jsou úplně přesně už i v zákoně, a tudíž změníme možnost změny volebního systému tak, aby to odpovídalo změně v případě jiných ústavních orgánů, jako je právě třeba Poslanecká sněmovna nebo Senát, kdy je to volebním zákonem, který vyžaduje souhlas obou komor. To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Podívám se, jestli mám ještě nějakou přihlášku. Pan poslanec Marek Benda. Tak prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, dámy a pánové, já se tímto jenom hlásím ke sněmovnímu dokumentu 5535, což je onen pozměňovací návrh, který jsem zdůvodnil v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní ještě zpravodaj Marek Výborný, prosím.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo. Myslím, že tady panuje vzácný konsenzus na smysluplnosti této úpravy. Abychom to skutečně stihli do konce volebního období, dávám návrh na zkrácení lhůty na projednání na sedm dnů. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní ještě faktická poznámka, paní poslankyně Kateřina Valachová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Ne, chci podpořit jako předsedkyně stálé komise pro ústavu to zkrácení na sedm dní, protože jinak by naše práce ve stálé komisi pro ústavu i v ústavně-právním výboru nedávala ty tři roky smysl, takže prosím o zkrácení na sedm dnů.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Podívám se, zdali se ještě někdo hlásí. Nikoho do podrobné rozpravy už nevidím. Končím podrobnou rozpravu.

Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Pan zpravodaj? Pan ministr? Zájem není.

Takže já zagonguji, protože budeme hlasovat. Odhlásím vás, přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu zpravodaje Marka Výborného na zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 93, přihlášeno 109 poslanců, pro 108, proti žádný. Návrh byl přijat a lhůta pro třetí čtení bude zkrácena na sedm dní.

 

Končím druhé čtení tohoto návrhu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP