(12.40 hodin)
(pokračuje Okamura)

Přistoupíme k dalšímu tisku a jedná se o

 

15.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony
/sněmovní tisk 529/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček. Prosím, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Děkuji. Opravdu velmi stručně, a to je třetí z té série návrhů zákonů, který vlastně promítá změny navrhované na ústavní úrovni do jednotlivých volebních zákonů. Chci poděkovat ústavně-právnímu výboru za dohodu a za pozměňovací návrh, který ÚPV přijal, a chci říci, že s tímto návrhem souhlasím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavně-právnímu výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 529/1 až 5.

Prosím, aby se tedy slova ujal zpravodaj ústavně-právního výboru, poslanec Marek Výborný, a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pane vicepremiére, potvrzuji slova předkladatele, která tady zazněla. Ústavně-právní výbor projednal opakovaně sněmovní tisk 529 a na své 60. schůzi 29. dubna 2020 k němu přijal usnesení, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh zákona schválila, a to ve znění pozměňovacích návrhů ústavně-právního výboru, kterými jsme promítli do tohoto zákona změnu, kterou jsme projednávali u sněmovního tisku 527 na úrovni Ústavy České republiky.

Všichni jste obdrželi toto usnesení ústavně-právního výboru pod číslem sněmovního tisku 529/4 a já vás prosím o podporu tohoto znění pozměňovacího návrhu ústavně-právního výboru ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, poslance Martina Kupku, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj se tímto tiskem zabýval celkem třikrát. Naposledy na své schůzi 14. května přijal usnesení, v němž doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 529 projednat a schválit ve znění pozměňovacích návrhů obsažených v usnesení číslo 200 ústavně-právního výboru, které je vedeno jako sněmovní tisk 529/4.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Petr Pávek, dalšího přihlášeného nemám. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, tak znova to samé. Chci se přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu 4457, tentokrát ke sněmovnímu tisku 529. Týká se to přesně toho samého tématu, které jsem uplatňoval u tisku 528. Pro jistotu, v případě, že ten 528 skutečně bude vyřazen a je tady podpora tisku 529, tak potom by tato územní změna volebního senátního obvodu na Liberecku dávala smysl. A protože jsem to zdůvodnil již v předchozím tisku, tak jenom načtu, o co se jedná.

Územní vymezení volebních obvodů pro volby do Senátu a jejich sídla se mění a doplňuje takto: V odstavci Volební obvod číslo 34 se nově přidávají obce, abecedně: Bílý Kostel nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Janovice v Podještědí, Kryštofovo Údolí, Nová Ves v okresu Liberec a Rynoltice a v odstavci Volební obvod 36 se vyjímají obce Bílý Kostel nad Nisou, Hrádek nad Nisou, Chotyně, Chrastava, Janovice v Podještědí, Kryštofovo Údolí, Nová Ves v okresu Liberec a Rynoltice. Děkuji. Já se ke svému pozměňovacímu návrhu přihlásím ještě v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se, zdali někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím... hlásí se místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip a nikdo další se zatím nehlásí. Takže slovo má místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, vážený pane předsedající, členové vlády, paní a pánové. No, já bych chtěl jenom upozornit, že u ústavních zákonů je ještě větší nebezpečí toho, abychom ve druhém čtení bez projednání jak na Ministerstvu vnitra, respektive ve vládě, tak ve výboru ústavně-právním, případně ve stálé komisi přednášeli pozměňovací návrhy, které potom musí mít přesnou souvislost. Proto děkuji kolegu Pávkovi, že načetl pozměňovací návrh do tohoto tisku, protože za prvé to nechceme zdvojit a za druhé chceme, aby to bylo jednotně v těch zákonech, v kterých to má být obsaženo.

To samé u tisku 527 a navrhuji, ale to je tak spíš pro nás, abychom se ještě jednou zabývali pozměňovacími návrhy, které byly předloženy k tisku 527.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Na faktickou poznámku pan poslanec Petr Pávek. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji, pane místopředsedo. No, pane místopředsedo Filipe, máte systémově pravdu. Bylo by krásné, kdyby v tomto zákoně byl tento pozměňovací návrh načten již od začátku a mohl projít projednáním všech parlamentních nebo sněmovních institucí, o kterých jste hovořil.

Bohužel, tento pozměňovací návrh se týkal předchozího tisku 528, o kterém jsem se až zde dozvěděl, že panuje shoda na tom, že ve třetím čtení spadne pod stůl, to znamená, že nebude projednán, a pak tedy mi nezbývá nic jiného než poprosit a požádat kolegy poslance, aby se tímto pozměňovacím návrhem zabývali právě v rámci tisku 529.

Říkám, nemám z toho radost, domnívám se, že je to velmi nekonfliktní pozměňovací návrh. Odráží vůli všech těch obcí z daného regionu. Odráží vůli krajských zastupitelstev, která jsou tím dotčena. Odráží zkušenost z posledních mnoha, mnoha let, kdy v těch obvodech byli voleni senátoři a ti lidé se vůbec nepotkávají. Tam hranice bývalých okresů nebo stávajících ještě okresů administrativních je tak silná, že ten senátor vlastně jezdí někam, kde ty lidi vůbec nezná, a oni neznají jeho, zatímco v tom svém volebním obvodu, tam znalost prostředí je mimořádně vysoká a prostě je tam ta reflexe. Takže se omlouvám, ale já ten svůj pozměňovací návrh nechám načtený i pro tisk 529 a doufám, že se s tím vypořádáte v orgánech Sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Reagovat bude místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji ještě jednou, vážený pane předsedající. Vaším prostřednictvím ke kolegovi Pávkovi. Já tomu dobře rozumím. Máme obvod Český Krumlov rozšířený až na Hlubokou nad Vltavou a to samozřejmě souvislost s Českým Krumlovem nemá žádnou, do Českých Budějovic je to kousíček, přesto ten obvod je. Totiž naším úkolem je stanovit alespoň přibližně stejný počet voličů na jednoho senátora. To je ta volební matematika, jakmile se budeme řídit tím původním regionálním vymezením. Já bych mohl mluvit o Prácheňsku, co do něj patří, co do něj nepatří, co už je Strakonic a co už k Písku, případně kam patří Prachatice, ale to sem nechci tahat.

Jenom rozumím tomu a chtěl bych, aby to bylo systémově zařazeno do toho tisku, který potom má tu dlouhodobou platnost, proto jsem se vracel, a nereagoval jsem na ty pozměňovací návrhy k tisku 527, protože tam musíme zajistit, aby ve skutečnosti ta souvislost byla úplně přesná. Nechci, abychom (to) tady projednávali ještě jednou, ale ve stálé komisi si jistě můžeme udělat krátkou schůzku před hlasováním ve třetím čtení, kde se podíváme na souvislost těch jednotlivých návrhů, které zapadají.

Pamatuji si - a kolega Benda tady momentálně není - ale když se hovořilo o tom, že by vznikl v České republice volební kodex, co všechno může být jednotné pro všechny volby a co musí být odlišné, když máme v Ústavě zadáno, že se volí dvojím způsobem, podle poměrného systému do Poslanecké sněmovny, podle většinového systému při volbách do Senátu. Poměrný systém je ještě v krajích, ten je čistý, ale v obcích je sice poměrný systém, ale modifikovaný právě tím. Ale nikdy jsme k tomu nedospěli, protože to je tak vážný zásah do ústavního systému - nikoliv do volebního systému, ale do ústavního systému - republiky, že hazardovat tam nějakým pozměňovacím návrhem, který tady někdo načte ve druhém čtení, úplně není možné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP