(15.10 hodin)

 

Poslanec Martin Kupka: Vážený pane premiére, ta interpelace má sice poetický název Kulový blesk v lesích, ale ve skutečnosti jde o velmi vážnou transakci, která možná spíš než co jiného připomíná kauzu lithium před čtyřmi lety. Tak bych se rád zeptal na klíčové otázky, které s tím souvisejí.

Před osmi dny došlo mimo zraky veřejnosti k přesunu unikátního množství lesních pozemků - celkem 73 500 hektarů lesů. Je jasné, že lesy v České republice patří k národnímu bohatství, patří k přírodnímu bohatství, které dává České republice unikátní ráz, lidé tam rádi chodí a vnímají to jako národní bohatství. Rád bych se zeptal, jaké důvody k této unikátní transakci, která nemá obdoby posledních 20 let, vedly. Pro představu, o jaké území se jedná, 73 500 hektarů je velikost například okresů Praha - východ nebo přibližně velikost okresu Kladno, okresu Kolín nebo třeba také okresu Prostějov. Vzniká tak obrovská nejistota, ohroženy jsou stovky pracovních míst, lidé, kteří mají obrovskou nejistotu o to, jaká bude jejich práce, co s nimi bude.

Já bych se taky rád zeptal nejenom na důvody té transakce, ale rád bych se zeptal také na to, jakou roli v tom například hraje společnost UNILES z rodiny Agrofert, která má u Lesů České republiky obrovské zakázky. Ta transakce probíhá mezi Lesy České republiky a Vojenskými lesy a vzbuzuje spoustu závažných dotazů.

Ještě zmíním jedno důležité číslo. Účetní hodnota toho převodu jsou 3 miliardy korun a tržní hodnota, o kterou se jedná při převodu, 15 miliard korun. Prosím (Předsedající: Čas.) o zodpovězení těch dvou otázek.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za slovo. No, pane poslanče, ten UNILES jste si mohl odpustit, dobře víte, že v tom nehraje vůbec žádnou roli. Já jsem se stal ministrem financí 29. ledna 2014. Poprvé v životě jsem vstoupil do budovy Ministerstva financí. Nechodil jsem tam dopředu jako pan Ferjenčík se koukat na svoji příští kancelář. (Úsměv u některých poslanců.) A od toho momentu, co jsem se stal členem vlády, nikdy jsme na rozdíl od vaší strany nic neprodali, nic jsme neprivatizovali. Věděli jsme, ty termály a různé věci, co jste tam řešili. Tak já nechápu, proč mluvíte o UNILESu. Nikdy jsme nic nezprivatizovali. To je taky jeden ze znaků členství hnutí ANO ve vládě. Nikdy jsme nic neprodali, ani teď nikdo nic neprodal. A mimochodem, když jsem se na to zeptal pana ministra Tomana, tak mi řekl, že je to v jeho kompetenci, že to vlastně ani nemusel dát na vládu. Nakonec to tam dal pro informaci. Takže asi tak na začátek za mě. A teď vám tady přednesu, co tady mám napsané.

Takže znovu jenom zdůrazňuji, že veškerý majetek zůstává v majetku České republiky, veškerý. Jedná se o systémové scelování pozemků obou státních podniků, které vychází z dlouhodobých jednání mezi ministerstvy zemědělství a obrany, která probíhala déle než rok. Takže nerozumím tomu, proč proces, kdy stát dokáže zorganizovat vnitřní organizační operaci rychle a efektivně, je předmětem kritiky. Takže v žádném případě nemohu souhlasit s tím, že převod práva hospodaření probíhá netransparentně, utajeně, či dokonce překotně.

Znovu opakuji, že se fakticky nejedná o žádnou majetkovou transakci. My s nikým nic neměníme ani nic neprodáváme a neprivatizujeme. Všechny dotčené lesy zůstaly nadále majetkem českého státu a dochází pouze k reorganizaci při jejich správě, optimalizaci této správy v rámci dvou státních podniků. Naopak tato směna přispěje k tomu, aby se odloučené lesní celky státu nerozprodávaly do soukromého vlastnictví.

Současně tak Ministerstvo obrany reaguje na nález NKÚ, kdy bylo vyčítáno Vojenským lesům, že hospodaří zcela mimo zájmové oblasti armády, zejména v oblasti Mimoně. Ohledně údajné účelovosti a netransparentnosti připraveného převodu si dovoluji sdělit, že uvedená změna majetkových vztahů byla dlouhodobě projednávaná s Ministerstvem zemědělství a Ministerstvem obrany a následně vyústila v informaci podanou vládě České republiky. Informaci vláda neschvalovala, je to v kompetenci ministra.

V předmětném materiálu je zmíněno, že jedním z hlavních důvodů změny majetkových vztahů je vyrovnání se s kůrovcovou kalamitou - jsme zase u kůrovce - v oblasti Libereckého a Ústeckého kraje, přičemž uvádím, že situace s kůrovcem v této lokalitě je obecně známa. Převod divize Mimoň nemá mimo jiné řešit pouze otázku výkonu lesnické činnosti na území příslušné divize, ale předpokládá se rozšíření činnosti této organizační jednotky, která by měla zasahovat na území, která jsou spravována Lesy České republiky a která by měla zvrátit dosavadní negativní vývoj šíření kůrovce v dané lokalitě, zejména zlepšit operativní možnosti Lesů České republiky v boji s kůrovcem v předmětné oblasti, které budou vycházet z využití vlastních kapacit tohoto státního podniku. Vojenské lesy naopak získají prstence okolo stávajících vojenských újezdů, ve kterých využijí své kapacity v době, kdy v újezdech probíhá výcvik. Zároveň armáda získá nový areál pro vybudování nového posádkového cvičiště.

Rovněž kategoricky odmítám tezi účelového vyvedení zemědělských pozemků. Největší část zemědělských pozemků Vojenských lesů se nachází v divizi Mimoň, kde zemědělská půda tvoří z celkové výměry pouze 86 hektarů. V naprosté většině se jedná o takzvaný trvale travní porost, louky, který slouží především pro produkci sena, které je dále využito pro zkrmování v oborách Vojenských lesů, které jsou součástí majetkové směny. Komplexní směna obor i trvale travních porostů je tedy zřejmým a racionálním krokem. Převážná část plochy divize Mimoň jsou lesní pozemky (Předsedající: Čas, pane premiére.), většina jsou otevřené veřejnosti a slouží taky pro turistické účely.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující dotaz, takže prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kupka: Já bych se teď asi měl zeptat po vašem vzoru: Pane premiére, řekněte, kdo vám to napsal, řekněte jméno, nebuďte slušnej - protože celá řada těch informací je úplně na vodě. Říkáte, že jedním z důvodů je boj s kůrovcovou kalamitou. Jenomže například 30 000 hektarů lesa právě v bývalém vojenském prostoru Ralsko jsou lesy borové, borové lesy, kde samozřejmě nějaký výskyt kůrovce je, ale v minimálním rozsahu. Říkáte, že to bylo léta připravováno. No, informace přímo z území je, že ředitelé těch divizí se to dozvěděli měsíc před tím, než to mělo nastat. Reálně to vyvolalo problémy na straně lidí, kteří pro Vojenské lesy a Lesy České republiky pracují, kteří tam dělají lesníky, lesní dělníky, kteří pracují v těch divizích. Tak prosím o informaci, jak je to například s kůrovcovou kalamitou v borových lesích v bývalém vojenském prostoru Ralsko.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Čas. Děkuji. A prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak já to jméno řeknu, samozřejmě, a jsem rád, že některé moje výrazy se tak vžily a opozice je používá. Řeknu vám to jméno. Jmenuje se Mgr. Lukáš Klučka, náměstek ministra obrany, můžete si napsat jeho mobil - 721 171 542. A pokud vám to nestačí, zavolám vám k tomu i ministra Tomana. Samozřejmě že jsem to nepsal, já to tady čtu. Já jsem vám řekl na úvod, že za mě se nikdy nic neprivatizovalo. Nebudeme se bavit, co ODS zprivatizovala od revoluce. Ne, to je jasný. Takže pokud to zpochybňujete, tak prosím vás, přijďte, já vám to zorganizuju, pozvu vás, může přijít ministr Toman, nechť přijdou všichni ti ředitelé a bavte se o tom. Já skutečně nejsem odborník na lesy.

A můžu pokračovat v tom textu, ještě mám minutu deset. Znalecké posudky. V návaznosti na otázku absence ocenění převáděných majetků si dovoluji sdělit, že převod je realizován jako bezúplatný, takže nikdo nic nikomu neprodal, přičemž zákonem není uložena povinnost, aby v případě převodu práva hospodařit bylo nutné zajistit zpracování znaleckého posudku. V daném případě se zároveň zpracování znaleckého posudku v kontextu se skutečností, že realizovaným převodem zůstává zachování vlastnictví státu, jeví jako zcela nehospodárné a neefektivní. Náklady na znalecké ocenění takto rozsáhlých pozemků by zbytečně zatížily hospodaření podniku a jednalo by se o neúčelně vynaložené veřejné finance. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP