(15.50 hodin)
(pokračuje Babiš)

Právě v té jednomyslnosti je ta naše svrchovanost! (zvýšeným hlasem) Toto je rozvrat České republiky. Vy jste normálně pátá kolona. Vy chodíte do Bruselu a dostáváte tam noty! Neuvěřitelné. (Předsedající: Dovoluji si znovu vyzvat, abychom se snažili držet tématu.) Držím se tématu. (Potlesk z řad poslanců ANO.) Toto je normálně zrada.

A prosím vás, já mám plno homosexuálních přátel, i moje paní, a oni chtějí mít ta práva. No fajn, to je důležité, ne jestli já podepíšu nějaký papír podle nějakých instrukcí nevím odkud. Takže je to úplně o něčem jiném a já jsem zkrátka vždycky preferoval činy než nějaké deklarace. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní bude paní poslankyně Kovářová interpelovat ve věci nevděčná republika - boj za odměny v první linii. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane premiére, v posledních dnech rostou čísla počtu nakažených koronavirem a leckdo si klade otázku, jaká překvapení pro nás chystají podzimní měsíce. V případě hodně nepříznivého vývoje, který, doufám, nenastane, bude nutné opět povolat na pomoc složky integrovaného záchranného systému a studenty. Ti všichni se osvědčili už v případě předchozích vln a chci říci i z tohoto místa, že jsme jim za to velmi vděční.

Bohužel ale dle dostupných informací nebyly vyplaceny všechny odměny za mimořádné služby a pomoc z minulé vlny pandemie, která byla nejen pro zdravotníky velmi náročná. Všichni máme v živé paměti, jak vláda řešila - či spíše mluvila o řešení - výplaty odměny pro zdravotníky a vypomáhající studenty. Pohled to byl občas smutný. Vyplácení odměn trvalo dlouho, bylo složité, ale nakonec přece jen odměny vyplaceny byly. Nu ale zdá se, že jste se příliš nepoučili, a tento poněkud smutný scénář se dnes opakuje v případě odměn policistů a hasičů.

Vážený pane premiére, velmi mě tento přístup vlády, jejímž jste předsedou, mrzí. Tohle si nikdo z těch, kteří pomáhali v první linii, opravdu nezaslouží. Ráda bych se vás tedy zeptala, jak to s těmi slíbenými odměnami pro hasiče a policisty za mimořádnou pomoc během pandemie je, a jak to hlavně s nimi bude. Kdy budou vyplaceny, a budou vůbec vyplaceny? Nebo se s tím už nepočítá a je to jen jeden z nesplněných vládních slibů? Musím se ptát, jaký vzkaz tímto zmatečným postupem vysíláte všem policistům, hasičům, vojákům a dalším? Nechci, aby to byl vzkaz vypovídající o tom, že žijeme v nevděčné republice. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za dodržení času a prosím pana premiéra o odpověď.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. Já s vámi samozřejmě souhlasím. Zapomněla jste na vojáky a Vězeňskou službu. My jsme to na vládě měli, my jsme se na tom domluvili, a teď paní ministryně Schillerová s příslušnými ministry musí zkrátka ty peníze na odměny najít. Mluvili jsme o odměně 20 000 korun za mimořádnou činnost v souvislosti s pandemií COVID-19, takže to nezpochybňuji. Teď je samozřejmě debata o finančních možnostech jednotlivých kapitol a samozřejmě paní ministryně Schillerová musí spoluprací s ministry ty peníze najít.

My jsme určitě vděční všem. Myslím, že se stačí podívat na průměrné platy vojáků, hasičů, policistů a dalších a samozřejmě zdravotníků. My jsme znovu schválili mimořádné odměny pro zdravotníky ve výši 12,1 miliardy, takže jsme samozřejmě všem vděční, určitě si ty odměny zaslouží a ministři to mají za úkol vyřešit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Paní poslankyně má zájem o doplňující dotaz, takže prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji, pane premiére, za částečnou odpověď. Vláda to tedy schválila a teď je čas, aby paní ministryně Schillerová našla peníze ve spolupráci s jednotlivými ministry.

Já bych se tedy chtěla zeptat, jestli dohlédnete na to, v jakém časovém horizontu, a tam očekávám také vaši odpověď, budou tyto odměny vyplaceny, jak bude dlouho trvat to hledání finančních prostředků a zda jste ochotni dát finanční prostředky ze státního rozpočtu tak, jak tomu bylo u zdravotníků. Přála bych si, aby skutečně platilo to, co jste tady říkal před chvílí panu poslanci Martínkovi, že dáváte přednost činům, ne deklaracím. Takže prosím odpovězte, kdy budou odměny vyplaceny, a dohlédněte prosím na to, aby to bylo v dohledné době. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Prosím pana premiéra o odpověď na doplňující dotaz.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Ono to vypadá, jako kdybychom se nesnažili. Já bych tady jenom připomněl, že jsme minulý rok, a bylo to v září, kdy se paní Schillerová domluvila s panem ministrem vnitra, navýšili objemy prostředků na odměny policistů a hasičů o 700 milionů. To bylo promítnuto do státního rozpočtu. Takže to bylo za jejich nasazení a zapojení do mimořádných opatření. Dalších 100 milionů bylo do rozpočtu Ministerstva vnitra na odměny zapracované v důsledku pozměňovacího návrhu jednoho poslance. Takže počátkem letošního roku navíc v nárocích nespotřebovaných výdajů Policie ČR, Hasičského záchranného sboru bylo k dispozici dalších 162 milionů korun, které je rovněž možné na odměny použít. Myslím, že tady jsou konkrétní částky, které byly vyplaceny v minulosti. A samozřejmě, o čem jsme mluvili, nejsem schopen teď říct konkrétní termín, ale určitě uděláme všechno pro to, aby to bylo co nejdříve.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní bude paní poslankyně Monika Jarošová interpelovat ve věci, co chystá vláda na občany, kteří se odmítnou očkovat. Prosím.

 

Poslankyně Monika Jarošová: Vážený pane ministře, coby neočkované mi nebylo umožněno nesmyslným nařízením vlády zúčastnit se schůze společenství vlastníků jednotek, a tím rozhodovat o svém bytě. Ještě na minulé schůzi před pár měsíci, kdy byla situace mnohem horší, stačila rouška, a dnes, když se rozvolňuje, už rouška nestačí. Osobně se odmítám očkovat, odmítám se nesmyslně donekonečna testovat. Odmítám kohokoliv na potkání informovat o svém zdravotním stavu, to znamená informaci, zda jsem prodělala, či neprodělala covid, třeba v restauracích. O to ani tak nejde. Nejde ani o schůzi SVJ, nejde ani o mě. To jsem dala jenom jako příklad, pane premiére. Ale o co jde, je diskriminace neočkovaných osob. To, co se dnes děje, už je trošku přes čáru.

Mě by zajímalo, kdy to skončí, kam to až chcete nechat svými rozhodnutími zajít? Proč chcete s postupným omezováním vstupu do prodejen a služeb donutit zdravé občany s dobrou imunitou k očkování? Je snad potřeba zužitkovat nakoupené vakcíny, nebo je nějaký jiný důvod, nějaké tlaky? Proč nutíte očkovat za každou cenu zdravé odolné občany, teď navíc i děti, a nestaráte se o ohrožené skupiny? Ptám se tedy, co bude posledním a nejúčinnějším nátlakem k dobrovolnému očkování, když reklamy příliš nepomáhají a stále více lidí to odmítá? Mě by zajímalo, co na ně chystáte, jak je chcete donutit k očkování, ty, co jsou rozhodnuti, že se očkovat nikdy nenechají?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a prosím pana premiéra o odpověď ve zbývajícím čase.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Nikoho nenutíme. My se snažíme je přesvědčit, že je to v zájmu jejich zdraví, aby se chránili očkováním. Takže nikoho samozřejmě nutit nebudeme a budeme je přesvědčovat, aby se nechali naočkovat, protože to je jediné řešení v případě, že by dostali covid a bude nějaká mutace, aby ten průběh toho onemocnění nebyl pro ně nebezpečný. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP