(16.00 hodin)
(pokračuje Babiš)

Takže my vakcín máme stále málo. Samozřejmě máme v plánu, musíme naočkovat druhé dávky a budeme, ano, přesvědčovat všechny, že je to důležité, že je to výhoda - je to výhoda pro... Ale není to kvůli tomu. Lidé by se měli očkovat kvůli zdraví, a ne kvůli... A pokud mají pochybnosti, samozřejmě že je jejich zdravotní stav to nepovoluje, tak je tady lékař, který rozhodne a jim to doporučí nebo nedoporučí. Takže my jsme skutečně jenom v rovině nějakého doporučování, ale nikoho znásilňovat nebudeme. (Předsedající: Pane premiére, čas.) Ale bylo by fajn, kdyby to všichni pochopili, že návrat k normálnímu životu je maximální naočkovanost celé naší populace.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Uplynul čas vyhrazený pro interpelace na předsedu vlády, a já tedy předám předsedání a budou následovat interpelace na členy vlády.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové, budeme pokračovat interpelacemi na členy vlády. Vyzývám pana poslance Libora Hoppe, aby přednesl ústní interpelaci na místopředsedu vlády, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka, a zahájil tak blok odpovědí členů vlády na interpelace poslanců. Připraví se pan poslanec Jaroslav Holík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Libor Hoppe: Já vám děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane nepřítomný ministře Havlíčku, na úvod bych vám rád řekl, že vás obdivuji, když dokážete vykonávat funkci dvojministra a ještě v době pandemie jste zaskakoval za ministra zdravotnictví, kdy jste nám do médií a na tiskových konferencích dokázal sdělovat, co bude zavřené, co bude otevřené, kolik roušek, kolik respirátorů jsme dovezli.

Nicméně moje otázka je k resortu dopravy. Můžete říci, v jakém současném stavu je příprava dokončení D52 k hranicím s Rakouskem? A druhá a ta hlavní: Jak to vypadá s přípravou výstavby R43? Kdy se začne budovat? Protože ve vaší superstrategii ministerstva o ní není řeč, jako by byla hozena pod stůl. Situace na I/43 je již neúnosná. Tisíce automobilů, nehod a blokace téhle silnice. Je to část, která je ze severu od Brna směrem na sever. Takže chtěl bych jenom tuhle odpověď, ale chtěl bych jasnou a současnou situaci, ne věci, které byly před rokem nebo před půl rokem. A určitě to neřeší věc kruhového objezdu u Sebranic, který je teď v plánu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno v souladu s jednacím řádem písemně.

Další vystoupí pan poslanec Jaroslav Holík, připraví se pan poslanec Milan Pour. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane nepřítomný ministře, šikana je jev, který trápí lidskou společnost od jejího vzniku. Vždy se objevovali jedinci, kterým přinášelo uspokojení, když někoho ponižovali nebo ubližovali někomu slabšímu. Před lety kvetla šikana v armádě nebo na internátech. V současnosti dochází ke snižování věkové hranice agresorů a tento negativní jev se přesouvá nejen do základních, ale už i do mateřských škol. Stává se, že jeden nebo více žáků většinou úmyslně týrá a zotročuje spolužáky. Pokud tento nešvar nebude zavčas oslaben a šikana bude trpěna, může dojít k destrukci celého školství. Základním úkolem školy je vytvářet dobré sociální klima a žáci potřebují pomoc pedagoga, který umí s danou skupinou pracovat a dokáže řešit krizové situace.

Vážený pane ministře, máme dostatek takových pedagogů? Praxe, kdy šikana roste, tomu nenasvědčuje. Vážený pane ministře, jistě se mnou budete souhlasit, že je třeba vytvořit program, kdy učitelé budou soustavně vychováváni, proškolováni, abychom takovýto nešvar odstranili.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Na interpelaci bude odpovězeno rovněž písemně.

Další v pořadí vystoupí pan poslanec Milan Pour, připraví se paní poslankyně Monika Jarošová. Prosím.

 

Poslanec Milan Pour: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, obracím se na vás ve věci, která zajímá řadu občanů, kteří v nedávné době prodělali COVID-19, ať už vědomě, nebo nevědomě. Tito občané si nechali zjistit protilátky krevním testem na COVID-19 a měli vysokou hodnotu těchto protilátek v krvi, dokonce i v některých případech nad 300 IgG. Těmto lidem jejich lékař, zpravidla to byl imunolog, nedoporučoval se dát očkovat. Potvrzení o vysoké hodnotě protilátek však Ministerstvo zdravotnictví nezahrnulo mezi podmínky pro vstup do některých vnitřních prostor nebo na hromadné kulturní a sportovní akce. Mezi tyto podmínky však patří očkování, prodělání nemoci v uplynulých 180 dnech, PCR nebo antigenní test, v některých případech stačí i samotest. Dochází však v řadě případů, že lidé prodělali COVID-19 bezpříznakově nebo téměř bezpříznakově, nechali si v té době udělat antigenní test nebo PCR, který byl však přitom negativní, a nyní si nechali zjistit protilátky, které však vykazují vysokou hodnotu IgG, což ukazuje na prodělání nemoci.

Tito lidé, když chtějí jít do restaurace nebo navštívit kulturní nebo sportovní akci, musí si nechat udělat PCR nebo antigenní test nebo tyto aktivity oželet. Je to pro tyto lidi diskriminační, jak také v této věci rozhodl nedávno Nejvyšší správní soud, který poukázal na nelogičnost tohoto opatření. Soud však nechtěl spekulovat, jaká by měla být bezpečná hladina protilátek. Soud proto pouze uvedl, že je v kompetenci Ministerstva zdravotnictví stanovit bezpečnou hladinu protilátek. V kontextu těchto skutečností mám na vás, pane ministře, dva dotazy. (Předsedající: Čas!)

Za prvé, z jakého důvodu neuznává Ministerstvo zdravotnictví vysokou hladinu protilátek jako čtvrtou možnost pro vstup do restaurace a na kulturní a sportovní akce? A za druhé, připravuje Ministerstvo zdravotnictví úpravu podmínek, které by reagovaly na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (Předsedající: Čas!) o diskriminaci lidí s potvrzením vysoké hodnoty protilátek na COVID-19? Děkuji předem za odpověď.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já se omlouvám, ale opravdu je třeba dodržovat čas na položení otázky a interpelace. Já jsem v tuto chvíli byl velkorysost sama. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dobrý den. Pokud jde o danou interpelaci, já se pokusím odpovědět. Ono to není úplně tak snadné, jak to vykládá soud. Ono je to velmi snadné říci od stolu, ať Ministerstvo zdravotnictví stanoví nějakou hladinu protilátek, ale je v tomto nutné také vycházet z nějakých odborných stanovisek. A pokud se podíváme na specifické protilátky, které jsou třídy IgG, což znamená, jsou známkou prodělaného onemocnění COVID-19 u lidí, kteří nebyli proti covidu očkováni, tak zjištění pozitivních protilátek proti SARS-CoV-2 automaticky neznamená, že má jejich hladina dostatečný protektivní efekt proti případné další nákaze. V současné době celosvětově není definována takzvaná protektivní hladina protilátek. Nikdo mezinárodně neřekl, jaká je ta hladina, která skutečně už je dostatečná, tedy hladina protilátek, která spolehlivě ochrání osobu před nákazou. V tomto směru tedy nelze bohužel interpretovat nálezy vyšetření protilátek v duchu tohoto požadavku. Problematika v tuto chvíli je intenzivně celosvětově diskutována, ale zatím bohužel nález IgG protilátek znamená jen, že osoba chorobu velmi pravděpodobně prodělala, ale nelze definovat, zda je dostatečně chráněna. Z vyšetření protilátek nelze stanovit období, kdy onemocnění osoba prodělala, to znamená jinými slovy, ta osoba v daný okamžik může mít vyšetřené protilátky, že skutečně má nějakou hladinu protilátek, ale otázka je, jak to bude za 14 dní, jak to bude za měsíc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP