(16.50 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Takže skutečně není na místě zrovna mně vyčítat to, že bych přijímal opatření, která by rušily soudy, protože já jsem naopak ze soudů a jejich rozhodnutí vycházel. Mimo jiné první věc, kterou jsem udělal, když jsem přišel na Ministerstvo zdravotnictví teď v druhém mandátu, že jsem rozvolnil veškeré služby pár dní poté, co jsem nastoupil, právě na základě rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, které z mého pohledu bylo až příliš restriktivní ve svém výkladu, ale zkrátka jsem tento rozsudek respektoval, takže takto budu postupovat i do budoucna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně položí doplňující dotaz. Prosím.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Pane ministře, já jsem vás minule v ústní interpelaci interpelovala, kdo je přímo zodpovědný za vydání různých protizákonných opatření nebo zpracování. Vy jste sliboval nějaký audit. Už máte nějaké výsledky? Můžete nás s nimi seznámit?

A má další otázka. Vzhledem k tomu, že tedy očkovaní by měli být zvýhodněni tím, že se prokážou v nějaké provozovně očkováním, což by mělo znamenat, že jsou bezinfekční, neděsí vás trošku vyjádření izraelské vlády, že schopnost mRNA vakcín společnosti Pfizer zabránit infekci a předejít symptomatickému onemocnění COVID-19 klesla na 64 %, oznámila v pondělí večer izraelská vláda. Mohlo by to tedy být tak, že právě i očkovaní můžou být infekční a mohou dále tu infekci roznášet? A takové riziko by bylo i pro ty, co přijíždějí ze zahraničí, pro které nebude platit karanténa, ač přijíždějí také z rizikových zemí, právě proto, že podstoupili už dvě dávky očkování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan ministr se chystá odpovědět, takže mu udělím slovo, prosím.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Pokud jde o audit, o kterém jsem hovořil, tak ten probíhá. Je to interní audit Ministerstva zdravotnictví a čekám na jeho závěry. Myslím si, že není možné takový audit provést za několik dní, ale skutečně musí být pečlivý. Kolegové na tom pracují a čekám na jeho výsledky. Ale myslím si a znovu říkám, že pod mým vedením se ministerstvo snaží maximálně ponaučit z těch možná i některých chyb, které udělalo ve výkladu zákona nebo zákonů, a určitě bude respektovat rozhodnutí soudů.

Pokud jde o otázku ochrany po vakcinaci, ano, jsou tady nějaké dílčí informace z Izraele. Já si ale nemyslím, že můžeme vycházet z nějakých kusých informací jednoho státu, jakýkoli stát to je. Myslím si, že potřebujeme v tomto směru mít validní mezinárodní studie, které budou prezentovány takovými autoritami, jako je třeba Evropská léková agentura a podobně, a pak můžeme podle toho případně upravit naši strategii. Ale v tuto chvíli platí to - a myslím, že to říká i Izrael - že pokud člověk je očkován dvěma dávkami vakcíny, tak to riziko, že se u něj rozvine ta nemoc i nějakým těžkým způsobem, je mnohem nižší, než pokud očkován není.

A i ten test není stoprocentní. Jasně, nic není stoprocentní. Žádná vakcína nechrání stoprocentně, to je jasné, i ty nejlepší vakcíny chrání z nějakých 90 až 94 %. A ani když se otestujete, tak není stoprocentní, že člověk skutečně je bezinfekční. To je jasné, ale musíme brát tu míru přínosu versus rizika. A jednoznačně, pokud člověk je naočkován, tak ta pravděpodobnost, že se u něj rozvine choroba a že bude infekční, je výrazně nižší (Předsedající: Čas. Čas.), než když naočkován není. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další vystoupí pan poslanec Pavel Jelínek s interpelací na pana ministra Adama Vojtěcha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Jelínek: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, vážený pane ministře, britský premiér Boris Johnson tlačí na zrušení koronavirových restrikcí zahrnujících i dodržování odstupu od ostatních, i když aktuálně v zemi přibývá nakažených. Konkrétně mě zaujala jeho slova, kdy Británie bude schopna žít s covidem, protože vazba mezi případy nákazy a počtem hospitalizovaných už byla přetržena.

Dle listu Daily Mail britská vláda opustila plán prokazovat se povinně potvrzením o prodělání očkování proti covidu při návštěvě koncertů, sportovních klání a dalších masových akcí po 19. červenci, to znamená k datu ukončení omezení zavedených kvůli pandemii koronaviru. Součástí plánu bylo původně ukazování covid pasu. Takové požadavky jsou ve velkém rozporu s demokraticky orientovanou společností. Podobné úvahy o aplikování covid pasů probíhají i u naší vlády a jsou dle mne špatnou cestou.

Počty nakažených v Británii jsou mírně řečeno znepokojující, a přesto britský premiér trvá na ukončení omezení. Dle čísel však vztah mezi novými nákazami a hospitalizovanými je na úrovni 10 % a počet úmrtí na 2 % lednových čísel. Moje otázka tedy zní, jaká čísla má naše vláda k dispozici, jaké predikce z nich vycházejí, kdy konečně ukončíte překonaná omezení a začnete se ke covidu chovat a přistupovat jako k chřipce podle vzoru Británie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, vážený pane poslanče, ano, určitě, tu situaci a přístup Velké Británie velmi pečlivě sledujeme, byť tedy musím říci, že tak, jak aspoň čtu články z Británie a vyjádření jednotlivých aktérů, mám pocit, že spíše jde o politické rozhodnutí, nikoliv odborné rozhodnutí. Když se podíváte, jak se k tomu vyjadřuje například britská lékařská společnost nebo někteří vědci z Británie, tak toto rozhodnutí poměrně kritizují nebo jsou k němu velmi rezervovaní, k tomu prohlášení premiéra Johnsona. A nemyslím si, že je toto úplně prozřetelné právě vzhledem k tomu, že varianta delta, možná dneska lambda, se poměrně výrazně šíří, v Británii dnes mají kolem 30 000 případů.

Ano, máte pravdu, neprojevují se ty počty v počtu hospitalizací, ovšem je třeba dodat jednu věc - podívejte se, jaká je proočkovanost ve Velké Británii a jaká je proočkovanost v České republice. To je zásadní rozdíl. Čísla o proočkovanosti ve Velké Británii, která od začátku díky různým asi vazbám na některé dodavatele byla pionýrem proočkovanosti, měla mnohem vyšší proočkovanost než zbytek Evropy nebo Evropská unie. Tak to je také jedna z věcí, která by měla zaznít. Není to jenom o tom, že se Británie rozhodne uvolňovat opatření, ale uvolňuje je také ve chvíli, kdy zkrátka ta proočkovanost, plná proočkovanost dvěma dávkami, je na mnohem vyšší úrovni než v České republice, a pravděpodobně následně britská vláda vychází z toho, že riziko toho, že dojde k zavlečení respektive nárůstu počtu hospitalizací, není výrazné, což z těch dat je pravdou, že zatím tak vypadá.

Ale znovu říkám, Británie je v jiné situaci. Až budeme v situaci jako Velká Británie, že budeme tady mít minimálně 70 % plně naočkovaných obyvatel, tak si myslím, že se můžeme také možná bavit o takovémto přístupu. Ale v tuto chvíli si myslím, že Česká republika v této situaci bohužel není. Doufám, že k ní dojdeme co nejdříve.

A také je třeba ale říci, že ono je otázka, jak moc prozřetelné to rozhodnutí je. Myslím si, že minulé léto ukázalo, že v létě se ten virus chová zkrátka také jiným způsobem než například v podzimním nebo zimním období. Bezesporu myslím, že už teď je jasně prokázáno, že na ten virus má vliv UV záření, že možná je o něco oslaben. Samozřejmě ta data nejsou ještě úplně validní, protože je to poměrně krátké období, ale vidíme, jakým způsobem se i v minulém roce virus projevoval v létě i třeba v České republice nebo v jiných zemích, kolik jsme měli hospitalizací, také velmi malé počty, a jak se ta situace změnila například na podzim nebo v zimě, kdy naopak počty hospitalizací rostly. Takže já bych byl v tomto směru skutečně spíše obezřetný. Pojďme tu situaci vyhodnocovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP