(16.40 hodin)
(pokračuje Schillerová)

Je samozřejmě v gesci ministra vnitra, kdy je vyplatí. A to nemluvím o tom, že tam v nespotřebovaných nárocích je dalších 162 milionů. Co se týče celní správy, tam se nebojte, řeším to v rámci kapitoly. Nemám zapotřebí to chodit troubit na všech rozích. Já si to v kapitole umím najít a umím celníky ocenit, oni to vědí, protože si nesmírně jejich práce vážím.

Takže primárně musí být tyto peníze použity v rámci kapitoly. Nicméně já budu pamětliva i toho - a teď dávám dohromady, dneska jsme seděli s panem hejtmanem Grolichem - řešíme situaci po tornádu, nenecháme ty lidi v tom, takže dáváme dohromady pomoc, a nejen soukromým osobám na obnovu jejich bydlení, ale také na obnovu - a to bylo dneska hlavně předmětem jednání - veřejného majetku.

Takže si myslím... klidně vám pošlu ráda grafy nárůstu ať už policistů, hasičů - platů teď myslím - vojáků, učitelů, zdravotníků. Bylo by to hodně grafů a všechny budou za naší vlády jasně strmě stoupající.

Já bych naopak nechtěla žít v zemi, kde bude vládnout koalice PirStan. Protože když studuji váš volební program, tak vidím, že všechny nás čekají hodně hubená léta. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Kovářová má zájem položit doplňující dotaz. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za shrnutí toho, co jste udělali v loňském roce, ale ten dotaz zněl na rok letošní. Nevím, co - říkala jste, že nemáte potřebu to někde troubit, ale zdá se, že toto téma zaujalo média, a já čerpám většinou z médií. Proto se ptám, jak to tedy je. Mohla byste možná - promiňte, že to tak řeknu tedy - vytroubit, kdy ty odměny budou vyplaceny, protože pan premiér řekl, že jste to dostala za úkol vy ve spolupráci s ostatními ministry. Takže předpokládám, že mi odpovíte na tu otázku, jak to bude v letošním roce a kdy ty odměny budou vyplaceny.

Na vaši poslední nekorektní poznámku o hubených letech, která nás čekají: ano, čekají nás hubená léta. Ale víte proč? No díky vám! Protože jste zasekli tak významnou sekeru, kterou horko těžko budou další vlády vytahovat a shánět peníze.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní ministryně, máte slovo.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Opakuji, paní poslankyně. V rozpočtu na rok 2021 jsem navýšila po dohodě s ministrem vnitra rozpočet na odměny policistů a hasičů na částku jenom na odměny 700 milionů. V rámci legislativního procesu v této Poslanecké sněmovně to bylo navýšeno ještě o 100 milionů, to je 800 milionů, a vyplacení je plně v gesci příslušného ministerstva. Já nemluvím ministerstvům do toho, kdy a jak mají vyplácet odměny. Samozřejmě budu hledat i další prostředky v rámci priorit, které tam jsou.

No a k té sekeře. Já si vzpomínám na to, jak jste tady dali x návrhů - a nejen vaše koalice, i další opoziční poslanci, ať jsem spravedlivá - na navyšování a mnohem větší vytváření větší sekery ve státním rozpočtu. Nicméně ti lidé, o které se teď velice zajímáte, by nedostali nic, kdyby se nepodařilo vyjednat na půdě této Sněmovny podporu sedmi státních rozpočtů, a hlavně těch posledních v covidových letech, protože to by znamenalo, že by do ekonomiky nešla ani koruna místo 466 miliard k 30 6., které do ekonomiky na pomoc zničené pandemií, ať už firmám, občanům nebo obecně ekonomice, šly. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Další vystoupí paní poslankyně Karla Maříková s interpelací na pana ministra Adama Vojtěcha. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, v pátek jste řekl, že restaurace by mohly v budoucnu mobilní aplikací povinně kontrolovat bezinfekčnost svých hostů. V minulé interpelaci jsem vás upozorňovala, že dle výkladu právníků nemá policie ani krajská hygienická stanice právo provádět preventivní kontroly v takto širokém rozsahu. Navíc to nemá ani kdo vymáhat. A vy na ně nyní přicházíte s další myšlenkou, která nemá oporu v zákoně, jelikož prostě soukromé subjekty nemohou provádět kontroly svých hostů. Jak to tedy chcete udělat? Máme očekávat nějaké další nařízení Ministerstva zdravotnictví, které poté zruší Nejvyšší správní soud pro jejich protiprávnost nebo protiústavnost? Jste si vůbec vědom toho, že ne všichni mají chytrý telefon, ne všichni si takovou aplikaci mohou stáhnout a že nemůžete ani nikoho nutit si nějakou aplikaci stahovat?

A nepřijde vám vůbec trošku nesmyslné, že na jednu stranu by se měl občan prokazovat očkováním, popřípadě testem, při vstupu do nějaké provozovny, a na druhou stranu někde stačí i čestné prohlášení? Myslím si, že už z toho plyne, že celé to opatření je absolutně nesmyslné. Já jsem dokonce dneska četla, že na koupalištích chtějí po lidech certifikáty.

Soukromý subjekt, jak jsem říkala, nemá právo kontrolovat bezinfekčnost svých hostů, a pokud vychází z nějakého vašeho nařízení, tak vy takovým nařízením nutíte soukromé subjekty porušovat zákon.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď, prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, první věc bych rád uvedl na pravou míru. Pokud jde o ta opatření zrušená soudy, tak prakticky žádné opatření, které jsem vydal jako ministr zdravotnictví, nebylo soudy zrušeno. To, že byla některá opatření zrušena v minulosti, je pravdou. Ale já jsem jasně řekl při svém nástupu na Ministerstvo zdravotnictví, že budu samozřejmě plně respektovat rozhodnutí soudu, ač třeba s nimi nemusím souhlasit, a určitě nebudu dělat nic, co by bylo jakkoliv protizákonné nebo nebylo v souladu s rozhodnutím soudu. Takže tolik jenom na úvod, abychom si vyjasnili, jaká ta situace je a není.

Pokud jde o tu otázku ověřování v restauracích. Já jsem říkal, že to je dobrá myšlenka vzhledem k tomu, že máme skvělou aplikaci Tečka, kde člověk velmi snadno QR kódem prokáže, že splňuje takzvané OTN, to znamená očkování, test nebo prodělání onemocnění, a že tím pádem by to bylo velmi snadné ověření bezinfekčnosti. Ostatně jsme diskutovali o tomto i se zástupci restaurací a těchto asociací, kterým se ta myšlenka obecně líbila a vnímali to, že by to mohlo být skutečně zjednodušení. A řekl jsem, že zkrátka toto je nějaká úvaha. Ale samozřejmě jsem dodal - a to jste už nezmínila, paní poslankyně - i v tom mediálním vyjádření jsem dodal, že to musíme posoudit z hlediska právního, že to musí posoudit právníci, ať ministerstva, nebo já v tomto směru už ta klíčová opatření konzultuji a chci konzultovat i se zástupci například Legislativní rady vlády, jestli je to možné, nebo to možné není. Protože ano, říkáte nějaký právní názor. Já myslím, že je nutné, abychom se neopírali pouze o názor jednoho konkrétního právníka, ať je to jakýkoliv právník, ale abychom měli nějaké širší posouzení. A k tomu takto chci přistupovat.

Takže řekl jsem, že technicky si myslím, že by to bylo dobré, že by to bylo velmi rychlé ověření. Mimo jiné to není žádná anomálie. Řada i kolegů mi říkala, že byla teď nedávno v Rakousku a tam to standardně funguje. V Rakousku, když jdete do restaurace, standardně číšník ověřuje váš certifikát, stejně tak, když jdete do hotelu. Je to naprosto standard, kdekoliv přijdete do služeb. Takže si myslím, že to není nic, co by bylo nějak anomální, ta úvaha. Naopak právě třeba inspirace Rakouskem si myslím, že je poměrně dobrá.

Ale znovu říkám, je to otázka posouzení právního základu, zda toto možné je, nebo není. Na tom teď kolegové pracují. To znamená, žádné takovéto opatření není na stole, a čekám tedy na stanovisko kolegů právníků tak, abychom si mohli být jisti, byť ta jistota není nikdy. To, jak rozhodne soud, to je vždy v gesci příslušného soudu, je to jeho pravomoc, pouze soud u nás může vykládat zákony závazně. Ale musíme udělat vše pro to, abychom samozřejmě preventovali to, že nějaké opatření bude zrušeno. A takto já k tomu přistupuji, ke každému opatření.***
Přihlásit/registrovat se do ISP