(17.10 hodin)
(pokračuje Skopeček)

Pro mě nicméně k meritu věci: pro mě to není argument, že budeme z Evropské unie využívat peníze a o to budeme snižovat národní zdroje. Podle mého názoru peníze z Evropské unie by měly být navíc na něco, co chceme dovybudovat, na něco, na co můžeme ty peníze použít, abychom posunuli českou vědu, české inovace, český výzkum na vyšší úroveň. Pokud bychom postupovali tak, že budeme snižovat národní zdroje a zvyšovat evropské peníze, tak nikam vědu a nikam Českou republiku neposuneme. Čili já budu bedlivě sledovat, jakým způsobem se bude vyvíjet vyjednávání o státním rozpočtu (Předsedající: Čas.), a beru vás za slovo, že se budete snažit peníze na vědu a výzkum zvýšit.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Čas, pane poslanče. Tak prosím, paní ministryně.

 

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová: Stoprocentně sledujte, protože je to jedna z priorit. Nikdy žádná vláda nepřidala tolik do vědy a výzkumu. I grafy bychom si mohli zopakovat, třeba od roku 2007, aby bylo vidět, kolik peněz tam šlo.

A ještě k tomu rozpočtu, znovu: nemůžete srovnávat plán s výsledkem. Plán loňského roku byl 500, výsledek 367. Letošní plán je 500, na příští rok plán je 390. Vždycky srovnávejme plán a výsledek. Takže jenom to bych chtěla k tomuhle poznamenat. A ať jsem spravedlivá: i váš volební program studuji, tedy koalice SPOLU, a chystáte tam škrty zhruba podle toho výhledu, tak jak plánujete snižování strukturálního deficitu, meziročně asi za 91, 92 miliard, pořád to dopočítávám. Na příjmové straně chystáte díru za 30 až 70 miliard, ono se to těžko z těch neurčitých návrhů dá dopočítat. Takže to bychom vzali 50 průměr, 90 a 50 je 140, tak to potěš nás pánbůh. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další s interpelací vystoupí pan poslanec Jan Čižinský s interpelací na pana ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Vážený pane ministře, já bych rád navázal na interpelaci kolegy Kaňkovského, protože jak vy, tak paní hlavní hygienička hovoříte o těch třetích dávkách a podzim, zima se blíží. To znamená, je potřeba udělat jasné kroky a konkrétní kroky. Já mám ale zprávy, že pan premiér Babiš při své nedávné návštěvě Národního očkovacího centra se vyjádřil způsobem, který se dá interpretovat tak, že vlastně na podzim nebo v zimě jsou objednány vakcíny tak, aby to stačilo pro zdravotníky. To znamená, já bych skutečně rád konkrétní čísla, konkrétní data. Chtěl bych se zeptat, které vakcíny jste objednali, v jakém počtu a v jakém termínu dodání, jestli půjdou nějaké informace praktickým lékařům, a že se s nimi počítá, a kdy půjdou ty informace praktikům.

Současně vaše odpověď kolegovi Kaňkovskému byla vnitřně rozporná. Rozumím tomu, že nejsou jasné údaje třeba z Evropské lékové agentury, tomu rozumím. Současně ale tady zazněly informace o objednávkách, což kvituji, ale skutečně bych rád ty počty, jaké vakcíny a v jakých termínech.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Dámy a pánové, vážený pane poslanče, děkuji za váš dotaz. Nejprve trocha rekapitulace, protože chtěl jste data, tak ať skutečně se díváme na konkrétní čísla. Do 30. června 2021 bylo do České republiky dodáno 9,6 milionu dávek vakcín. Pokud vezmeme celkové množství závazně objednaných dávek, dorazí do České republiky v průběhu dalšího roku přes dalších 14 milionů dávek. Ve třetím čtvrtletí tohoto roku můžeme očekávat dodání dalších cca 7,3 milionu dávek, ve čtvrtletí posledním pak přibližně 3 miliony dávek. V prvním čtvrtletí roku 2022 bude na základě již zaslaných objednávek dodáno přes jeden milion dávek vakcín určených pro ještě neočkované osoby. Zbytek pak dorazí do konce druhého čtvrtletí příštího roku.

V tento okamžik je velmi těžké odhadnout, zda bude možné všechny tyto vakcíny využít k přeočkování, neexistují na to bohužel ani prokazatelné studie. A znovu říkám, není stále znám termín přeočkování ani to, zda bude nutné přeočkovat všechny občany, nebo jen ty očkované určitým typem očkovací látky nebo s horší imunitní odpovědí. Pouze na základě těch dat vidíte, že skutečně z hlediska objemu objednaných dávek vakcín, tak i pokud by se všichni museli přeočkovat, což to přeočkování proběhne jednou dávkou, nikoli dvěma dávkami velmi pravděpodobně, tak ten objem je dostatečný. Ale znovu říkám: nevíme, kdy to bude, ale musíme na to být připraveni.

Ministerstvo zdravotnictví tedy se na přeočkování připravuje a účastníme se dalšího společného nákupu očkovacích látek pod vedením Evropské komise pro roky 2022 a 2023, protože může se stát, že to přeočkování třeba bude muset probíhat každý rok, takže musíme být účastni budoucích i nákupů. Obsahem těchto smluv je již i možnost objednat si očkovací látky upravené na různé mutace viru. O tom také vlastně jsme hovořili, pokud ty mutace nebo očkovací látky budou k dispozici, tak počítáme s tím, že bychom tyto upravené očkovací látky v rámci společných nákupů organizovaných Evropskou komisí taktéž poptali, stejně tak jako verzi očkovací látky případně - teď tady vidím kolegy, zase budou určitě z toho články - případně pro děti nebo i pro kojence. Tím neříkám, že to očkování bude povinné pro tyto skupiny, ale víte, že probíhá nyní aktuálně klinická studie a může se stát, že vakcína bude registrována ještě pro děti mladší 12 let. Takže pokud by tomu tak bylo, tak bychom samozřejmě i s těmito vakcínami, které mohou být třeba nějak upravené pro tyto děti, počítali v objednávkách. Ale bude samozřejmě na dobrovolnosti, jestli tyto mladší děti budou očkovány, bude záležet bezesporu stejně jako u dětí 12+ na jejich zákonných zástupcích. Ale počítáme s tím, že bychom i tyto očkovací látky pro děti objednali ve společných nákupech.

Evropská komise doposud uzavřela smlouvu s výrobcem Pfizer/BioNTech a Česká republika z této smlouvy má nárok až na 20 milionů dávek vakcíny pro roky 2022 a 2023. To je náš podíl v rámci společných nákupů, to znamená, je to maximální možný počet, na který máme nárok. Znovu říkám, je to dostatek dávek na přeočkování každého očkovaného po oba roky i na doočkování dalších zájemců, pokud by zkrátka se někdo chtěl ještě nechat naočkovat, kdo naočkován není.

Nyní Evropská komise dokončuje práci na další dvouleté smlouvě s výrobcem Moderna, druhým výrobcem mRNA vakcíny, která poskytne obdobné podmínky. Také jsme samozřejmě těchto jednání účastni. Pokud navíc víme, že do České republiky přijdou i již objednané vakcíny, máme jistotu dostatku očkovací látky, ať již bude termín přeočkování stanoven na jakoukoli dobu. Takže v tomto směru si myslím, že Česká republika z hlediska dodávek je saturována a bude to samozřejmě otázka právě termínu přeočkování, na který čekáme v rámci stanoviska Evropské lékové agentury. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec chce položit doplňující dotaz. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za ta čísla. Možná bych ještě poprosil o dvě doplnění. Jedno číslo bych se rád zeptal, jestli víte, kolik vlastně teď je, já jsem poslouchal pečlivě ta čísla, kolik je teď v tuto chvíli k dispozici těch dávek, pokud si vezmeme ty mRNA vakcíny, tak kolik je teď k dispozici, protože pak jsem vlastně zaznamenal, že mají přijít další 4 miliony ve čtvrtém kvartálu a v prvním kvartálu 2023. Což ale by mělo být řekněme 6 milionů, kdybychom počítali s tím, že na přelomu roku bude to přeočkování probíhat.

A potom další věc je ta infrastruktura, tak tam bych se rád zeptal, jestli tedy půjde nějaká komunikace směrem k praktickým lékařům, a hlavně jestli bude nějaký IT systém, který umožní propojení jejich pacientů, které mají v počítači, o které se starají, právě s očkovacím systémem (Předsedající: Čas.) a s ISINem, aby to bylo možné snadno propisovat.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Prosím, pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP