(17.20 hodin)

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji. Děkuji za slovo. Znovu opakuji, ve třetím čtvrtletí tohoto roku, to znamená roku 2021, můžeme očekávat dodání 7,3 milionu dávek vakcíny, ve čtvrtletí posledním tohoto roku pak přibližně 3 miliony dávek, takže do konce roku 10 milionů dávek, takže tady si myslím, že - cca - takže tady si myslím, že by ten problém být skutečně neměl.

Pokud jde o otázku praktických lékařů, my s nimi samozřejmě komunikujeme. Komunikoval jsem se Sdružením praktických lékařů i s Odbornou společností pro všeobecné lékařství, takže ta komunikace probíhá. Ale znovu opakuji, je to otázka prvotně, aby zdravotní pojišťovny, což teď probíhá, vysoutěžily distributora všech těch vakcín. Ta soutěž teď je nastavena, pokud něco se nezměnilo, a myslím si, že nikoliv, je to skutečně v gesci zdravotních pojišťoven na čtyři roky, to znamená, na čtyři roky by distributor měl být vysoutěžen, ale bude to rámcová smlouva.

Uvidí se, jak bude potřeba, ale zkrátka tak, aby to bylo garantováno, a na základě toho každý praktický lékař si bude moci ty vakcíny objednávat podle své potřeby, podle toho, jak budou mít zájem jeho pacienti o očkování, a distributor mu tu očkovací látku zaveze - jakoukoliv, včetně vakcíny Pfizer, což bude samozřejmě dominantní vakcína, do jeho ordinace.

Pokud jde o otázku technického řešení napojení na ISIN a podobně, já si myslím, že po teď už běží, praktičtí lékaři očkují, to není tak, že by neočkovali. Ano, neočkují možná tak masivně, ale očkují, to znamená, zanáší ta data do ISIN. Ano, stále se můžou ty věci ještě zlepšovat, dolaďovat nějaké problémy, ale myslím si, že to není tak, že by to nefungovalo, ti praktičtí lékaři už dnes jsou na to adaptováni. Problém byl v určitém ohledu spíše nedostatkem vakcín, ale to odpadne právě v tom podzimním období. (Předsedající: Čas.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí vystoupí pan poslanec Marian Bojko s interpelací na pana ministra Adama Vojtěcha. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Bojko: Děkuji za slovo, pane předsedo. Já bych byl rád, pane ministře, kdybyste poslouchal. Na minulé schůzi jsem vás interpeloval hodně vakcíny Comirnaty. Nebudu to číst celé, je tu stenozáznam, když jsem se vás zeptal. Mě by zajímalo, když každý lék musí být brutálně prostudován a klinicky studován, jak jste mohli dovolit registraci nebo povolení k distribuci neregistrovaného léku. A vy jste mi odpověděl - dámy a pánové, nejsem si úplně jist, že jsem porozuměl té otázce, ale každopádně slyšel jsem tam - jak jste si mohli dovolit. Ne, já jsem řekl, jak jste mohli dovolit, že jste registrovali nějaký lék nebo vakcínu.

Musím říct, že my žádnou vakcínu ani lék neregistrujeme. Vakcíny podléhají centrální registraci Evropské lékové agentury. To znamená, Ministerstvo zdravotnictví nerozhoduje, ani Státní ústav pro kontrolu léčiv nerozhoduje o tom, jaká vakcína bude registrována. Je to proces, který probíhá na úrovni Evropské lékové agentury a platí to zkrátka pro celou Evropskou unii, ač si o tom určitě můžete myslet své, ale zkrátka takto ten proces existuje.

A já tu mám oficiální dokument z Prahy 31. května 2021 č. j. MZDR 22643/2021-3 OLZP, kde se píše: "Dne 31. 5. 2021 požádalo Ministerstvo zdravotnictví Státní ústav pro kontrolu léčiv, dále jen ústav, o odborné stanovisko ve smyslu § 8 odstavce 6 zákona o léčivech za účelem vydání opatření, kterým by ministerstvo dočasně povolilo distribuci, výdej a používání léčivého přípravku Comirnaty v České republice, neboť tento není registrovaný v rámci Evropské unie." - 31. května. Takže tady podle mě někdo lže, pane ministře, jo? Takže mě by zajímalo, kde jsou ty tisíce dokumentů, stránek za těch pár týdnů, kterým jste... a to znamená v tom případě, že tady jsou očkovaní lidé neregistrovaným přípravkem. Jak budete postupovat v případě, že jste někomu poškodili zdraví? To by mě opravdu zajímalo.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji za přesné dodržení času. Poprosím o vydezinfikování řečniště a pak poprosím pana ministra o odpověď. (Probíhá dezinfekce řečnického pultu.) Děkuji. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, tohle byl ten typický příklad, učebnicový příklad, jak vznikají dezinformace. Vytrhne se nějaká věc, nějaký jeden dokument bez jakéhokoliv kontextu, a řeknete, že tak to platí všeobecně. Ono to takhle bohužel není. To, o čem hovoříte, tak to je skutečně výjimka z propuštění vakcíny, která není registrována v rámci Evropské unie Evropskou lékovou agenturou, protože Evropská léková agentura neregistruje jenom tu samotnou vakcínu, ale registruje i vlastně tu vakcínu pro Evropu.

Pak tady máme vakcíny, které jsou úplně stejné, například vakcína od firmy Pfizer, které jsou registrovány pro nějakou zemi mimo Evropskou unii. A to byl pravděpodobně - já neznám ten konkrétní případ - ale tento případ, kdy my dostáváme, a my jsme to tady řešili i ohledně úhrad těch vakcín, různé dary, případně nějaké zápůjčky vakcín, třeba od Izraele nebo od nějakých zemí, které jsou mimo Evropskou unii, kde je to ta vakcína Comirnaty, jak říkáte, od firmy Pfizer/BioNTech, která není registrována pro Evropskou unii, to znamená musí ji propustit Ministerstvo zdravotnictví, potažmo SÚKL, do České republiky.

Ale není to tak, že by ta vakcína nebyla registrována. Ona akorát není registrována pro Evropskou unii jako ty ostatní vakcíny, které nakupujeme skrze centrální mechanismus. Je registrována třeba pro Izrael nebo pro nějakou jinou zemi, ale je to ta samá vakcína. Ale to není tak, že by ta vakcína nebyla registrována centrálně - ona centrálně registrovaná je. Standardně všechny vakcíny, které jsou nakupovány Českou republikou, jsou registrovány Evropskou lékovou agenturou a žádná jiná vakcína tady není.

Ale pak tady můžou být stejné vakcíny, které jsou registrovány pro jinou zemi, mají stejné složení, ale vlastně nejsou registrovány pro Evropskou unii, to znamená, musí, aby prošly na náš trh - to je skutečně nikoliv odborná otázka, ale spíše otázka vstupu na trh Evropské unie - projít přes Ministerstvo zdravotnictví. Takže tady je nutné rozlišovat ten standardní mechanismus, který skutečně, pokud ta vakcína je registrována, tak je registrována Evropskou lékovou agenturu a může být tím pádem používána, aplikována na území celé Evropské unie.

A pak jsou tady vakcíny, které jsou stejné, ale jsou registrovány pro Ameriku, pro Izrael, pro třetí země. A pak samozřejmě, pokud ji chceme aplikovat v České republice, tak ji musí propustit Ministerstvo zdravotnictví. Ale není to ten mechanismus registrace tak, jak o něm hovoříte, že by ta vakcína nebyla registrována jakožto vakcína jako očkovací látka. Je to otázka propuštění na trh Evropské unie, který samozřejmě... což zajišťuje Ministerstvo zdravotnictví a Státní ústav pro kontrolu léčiv. Takže skutečně je nutné vidět kontext. Není to tak, že bychom tady očkovali neregistrovanou vakcínou. Ta vakcína je registrována, ale pouze pro jinou zemi, nikoliv pro Evropskou unii.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Je zájem položit doplňující otázku? Vidím, že ano. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Bojko: Děkuji za slovo. Já jsem nic nevytrhl z kontextu, prostě jsem se konkrétně ptal. Takže my tady vakcinujeme neregistrovanou vakcínou, jiné vakcíny jsou pro americký trh a jiné jsou pro Izrael a tak dále. Mě zajímá, jak to potom bude, když ti lidé budou mít nějaké následky. Tady bych se chtěl zeptat na jednu věc. Včera pan ministr Hamáček, když jsme se ptali ohledně těch... nebo ty naše pozměňováky... poslední je k těm certifikátům či bezinfekčnosti volebních komisí: "Tady lítají vzduchem lidská práva, ale já si myslím, že právo na život je taky jedno ze základních lidských práv, a já nevidím důvod, proč měl někdo umírat udušením na jednotce intenzivní péče jen kvůli tomu, že nějaký pitomec se odmítl nechat testovat nebo očkovat. Takže to je také lidské právo a já nevidím důvod, proč brát lidem právo na život jen kvůli tomu, že tam někdo šíří takovéto nesmysly. Takže pokud někdo má sedět v komisi, tak by primárně neměl ohrožovat voliče a neměl by ohrožovat své kolegy v té komisi tím, že je vystaví riziku." Takže to znamená, že v té komisi nebude lidem stačit rouška, ale budou muset mít potvrzení o testování nebo očkování? (Předsedající: Čas.) Konkrétní odpovědi chci.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já poprosím o vydezinfikování. (Probíhá dezinfekce řečnického pultíku.) Děkuji vám. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji. Děkuji za slovo. Ještě k tomu, co říká pan poslanec Bojko ohledně té vakcíny, o které hovoří, Comirnaty, neregistrované. To byl dar ze Srbska mimo jiné, teď jsem si na to vzpomněl, že skutečně Srbsko nám darovalo 100 000 vakcíny Pfizer, co není země Evropské unie, takže proto to takto bylo zprocesováno. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP