(9.30 hodin)

 

Poslankyně Olga Richterová: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající - (Silný hluk v sále. Přerušuje svůj projev a vyčkává.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ještě jednou prosím o klid. Děkuji.

 

Poslankyně Olga Richterová: Já bych velice ráda, aby předtím, než dojde k hlasování o tomto bodu - (Silný hluk v sále. Opět přerušuje svůj projev.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Dámy a pánové, opravdu prosím o to, abyste se ztišili, abychom mohli pokračovat v projednávání tohoto bodu. Děkuji vám. Paní poslankyně, prosím.

 

Poslankyně Olga Richterová: Předtím, než dojde k hlasování o tomto bodu, byla bych velice ráda, aby opravdu všichni věděli, co to může způsobit a co to také s největší pravděpodobností způsobí. Už tady vystupovala paní ministryně, která varovala před eskalací napětí a tím, že opravdu není jasné, co to například v okolí vyloučených lokalit může udělat.

Stejně tak byl přečten podrobný rozklad pan ombudsmana Křečka - (Stále silný hluk v sále. Opět přerušuje svůj projev. Poslanci se vzájemně napomínají.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Není potřeba, dámy a pánové, abyste se ztišovali navzájem různými citoslovci. Prostě by stačilo, kdybychom byli potichu a nechali jsme paní poslankyni, aby přednesla svoje názory a návrhy. Děkuji vám.

 

Poslankyně Olga Richterová: Je tady nějaká pandemie šumění. Byla bych velmi ráda, abychom si prostě vyjasnili několik klíčových bodů, které jsou v tom navržené ke schválení, aby pak nikdo nemohl říkat, že o tom či onom nevěděl. Proto bych se ráda nejprve obrátila na pana zpravodaje a opravdu bych chtěla, aby tady zazněly - (Poslanec Bauer se ohrazuje, že není zpravodajem.) Pardon, na pana předkladatele. Opravdu bych chtěla, abychom si tady vyjasnili, jaké to bude mít dopady, protože i třeba dneska v ranní rozhlasové debatě to bylo nepřesné. Sněmovna má rozhodovat informovaně a vědět, co to způsobí.

Celkově ještě mně přijde velmi důležité zdůraznit, že situace v okolí vyloučených lokalit a v samotných vyloučených lokalitách je samozřejmě velmi závažná. Asi jako mnozí z vás, tak i já jsem v řadě z nich byla a i já bych si přála, abychom měli recept, jak to vyřešit, akorát ten recept není snadný. Skládá se z mnoha přísad, zase některé už tady byly zmíněny. Jenom opravdu je za mě důležité si přiznat, když něco, co se navrhuje, tu situaci může bohužel jenom zhoršit.

Ráda bych se tedy pana předkladatele zeptala na hlavní věci, které se tím zavádějí, a sice jaký má postoj k tomu, že se tím zavádí trestání nevinných lidí, lidí, co nic nespáchali, ale s tím takzvaným přestupcem bydlí v jedné domácnosti. Je to tam vlastně navrženo, co se týče srážek z dávek, které se přiznávají na celou domácnost, a z okruhu společně posuzovaných osob se vyjímají pouze nezletilé děti. Takže kdo bydlí v té domácnosti - může to být partner, partnerka, můžou to být prarodiče, může to být ještě někdo úplně jiný nad 15 let - tak bude také potrestán. Přijde mi to poměrně nekonzervativní, proto se na to pana předkladatele ptám na trestání těch, co nic nezavinili, nevinných.

Za druhé jde o zákon, který zavádí pravidlo "jednou a dost". V § 50 se doplní odstavce 2 až 6 a ten čtvrtý zavádí možnost, pokud má obec vážné pochybnosti o způsobilosti pachatele k nápravě, exekuci dávek udělat hned po prvním přestupku. A já vím, že se tady bude argumentovat, jak se k tomu nebudou obce uchylovat, jak se to nebude dít, ale všichni víme, že obce jsou různé. Já bych si přála, abychom žili jenom v ideálním světě, ale nežijeme. Ptám se tedy pana předkladatele, zda uznává, že je to tak široce napsané - protože vážné pochybnosti je možné mít velice snadno - že prostě to je zákon "jednou a dost".

Třetí věc, třetí otázka. Již nyní existují možnosti alternativních sankcí. Došlo k významnému zpřísnění, a to v roce 2016 s účinností od poloviny roku 2017. Tehdy byl starý přestupkový zákon nahrazen dvěma zcela novými. Vznikla evidence přestupků navázaná na rejstřík trestů, vznikla možnost pro obce výrazně přísněji trestat opakování přestupků a tak dále.

Zajímá mě, jestli má pan předkladatel statistiku toho, jak vyhodnocují starostové tyto přestupkové zákony, protože ve veřejně dostupných statistikách je vidět, že řadu těch možností, řadu takzvaných alternativních trestů, které jsou ale velice citlivé a citelné pro toho přestupce - ať už to je propadnutí věci, zákaz činnosti, zabavení majetku v hodnotě anebo také zveřejnění jména, takové využití veřejné ostudy - tak tyhle věci se velmi málo využívají. Hovořil jste o tom, jestli třeba není prostor, aby si i obce postupně osvojily ty další možnosti, které to zpřísnění z roku 2017 zavedlo?

Čtvrtá otázka, na kterou se vás chci zeptat, jestli vám nevadí, že obce si nebudou moci vybrat, jestli ty navržené restrikce zavedou, zákon to prostě uloží všem obcím. A to je zase něco, co mi principiálně přijde podivné. Dneska už obce mohou navrhovat rozmanité obecní vyhlášky, k těm se vážou přísné pokuty v řádu až desetitisíců korun. Proč jim tedy ukládat, že budou muset postupovat podle navržené novely?

Co se týče toho, jak je to celé navrženo, tak jenom ještě zdůrazním: myslím, že to není něco, co je k diskusi, ale je to velice důležité. Jde v podstatě o exekuce čili srážky z dávek v pomoci v hmotné nouzi ve prospěch obcí, které vydají obecně závažnou vyhlášku upravující například povolené chování na veřejném prostranství. Ale to je v rozporu s občanským soudním řádem, který stanovuje nepostižitelné dávky a přednostní pohledávky. Takže to ruší nepostižitelnost, neexekvovatelnost dávek a obce to staví v nároku na pohledávku před oběti ublížení na zdraví anebo před děti bez výživného. Ale tam bohužel asi není o čem debatovat, tak to prostě je. Odpovědi by mě zajímaly na ty první čtyři otázky. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy?

 

Poslankyně Olga Richterová: Já se pak ještě znovu hlásím do rozpravy také.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Ano, tak nejprve s faktickou poznámkou se hlásí paní poslankyně Iva Kalátová, potom se hlásí se pan poslanec Krejza do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Iva Kalátová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Přeji všem dobrý den. Já bych chtěla, vaším prostřednictvím, na paní kolegyni. Trestáte okolí: a to vám nevadí, že v současné době trestáme všechny ty, kteří si své povinnosti platí? Protože všichni ostatní za ty dlužníky musí koneckonců zaplatit, ať je to soukromý sektor, nebo veřejný sektor. Kde má obec vzít ten deficit, kdy musí doplatit prostředky chybějící v poplatcích za odpady, v platbách za nájemné a podobně? Já bych taky radši dala ty finanční prostředky na opravy komunikací, než abych pořád někde vyrovnávala nějaké dluhy.

Obcím chybí nástroj, jak tyto poplatky využít. Obecně závazné vyhlášky a platební výměry, to už jsme vyzkoušeli tisíckrát. Ta pohledávka je prostě nevymahatelná. Děkuji. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Jana Čižinského. Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP