(11.30 hodin)
(pokračuje Fialová)

Z mého pohledu, když budu fakt tolerantní a říkat, tak dobře, žijte si, jak chcete, tak nechtějte pak nic od státu. Ale tohle, tady se bavíme o skupině lidí, kde prevence naprosto selhala. A pokud nefunguje prevence, tak musí přijít i restrikce, která... já se omlouvám... (Odmlka v reakci na situaci, kdy jedna poslankyně v sále upadla.) Bohužel, prevence u těchto lidí nezabírá. Tak by mě zajímalo, jakým způsobem by se dala řešit u těchto lidí. A když nezabírá prevence, musí přijít restrikce, která je tady nastavena. A já moc prosím za Ústecký kraj, pojďme pustit tento zákon, pojďme ho schválit. A znovu se tu budu opakovat. V případě, že budou lidé, kteří chtějí od státu peníze, dodržovat pravidla a budou je dodržovat, tak v životě tenhle zákon nebude použit. (Předsedající: Čas.) To tu furt opakujeme dokola.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Paní poslankyně Pastuchová je na řadě s faktickou poznámkou a potom pan poslanec Marian Bojko. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Moc děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jako zpravodajka tohoto tisku vím, že máme demokracii, každý může mluvit, jak dlouho chce. Ale navážu... nebo využiji slova Pirátské strany, kdy říkají, že bychom tady měli schvalovat zákony pro 90 % lidí, a ne pro těch 10 %, kterých se třeba tohle týká. Tak to pojďme udělat. Máme před sebou další zákony, jak vy říkáte, pro těch 90 % lidí. A mně přijde už z minulé schůze, je to můj názor, kdy jste obstruovali tohle, aby se to nedostalo k hlasování, tak to samé předvádíte dnes. Pojďme, vašimi slovy, tento zákon rozhodnout hlasováním a pojďme dál schvalovat zákony, jak vy říkáte, pro těch 90 % slušných lidí.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Marian Bojko, připraví se pan poslanec Ferjenčík. Faktické poznámky pokračují. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Bojko: Děkuji za slovo. Chtěl bych jenom, vaším prostřednictvím, ke kolegovi z Pirátské strany Lukáši Černohorskému, který mi připadá, že je v tom hodně naivní. Já jsem se nenarodil v Moravskoslezském kraji, ale v Olomouckém, ale žiju 50 let na severní Moravě v Karviné. A byl jsem jenom přes ulici, my jsme tomu říkali Bronx, hlavní cesta byla Stínadla. A to jste v noci viděli, jak ze Stínadel šly roje lidí. A nebyli to jenom Romové. Prostě banda nepřizpůsobivých, která to sídliště tak vybydlela, že pak šlo k zemi 14 domů. Karviná měla 80 000 obyvatel v osmdesátých letech, teď máme s bídou 50 000. Ale o tom jsem hovořit nechtěl.

Mně jde o ty dávky, jak on říkal, na kolik oni můžou dosáhnout. Můj syn dělá terénního pracovníka v sociální péči a on vám řekne: v rodině žije deset lidí, mají pět šest dětí, z toho mají minimálně dvě postižené, dementní, protože spí každý s každým, patnáctiletá holka porodí dítě, napíše se to na dědečka, dítě má do 26 let sirotčí důchod, na dementní dítě berou taky 20 000. A v téhle rodině nasbírají běžně - v jedné rodině - 70 000 až 80 000 na tady těch příspěvcích, nemluvě o tom, že některé dítě si nechá babička adoptovat, matka je ve vězení, babička adoptuje děti, zase dostává další peníze. To jsou ty dávky, to jsou ty obrovské peníze, které utíkají v tom systému. A za tohle můžeme vděčit socanským vládám, protože tak se to nastavilo v té době. Tohle je třeba změnit.

A mě těžko může někdo nařknout z rasismu. Já jsem měl asistentku z Iráku, mám švagrovou cikánku, protože ona nenávidí slovo Rom. Neznám pracovitějšího člověka na světě, od 15 let, kdy přijela do České republiky ze Slovenska, tak makala ve fabrice, dneska je po dvou mozkových mrtvicích, bohužel upoutaná na vozík, protože fakt dřela a pracovala poctivě.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní je prostor opět pro dezinfekci. A potom vystoupí s faktickými poznámkami páni poslanci Ferjenčík, Kopřiva a Černohorský. (Probíhá dezinfekce řečnického pultu.) Děkuji. Pan poslanec Mikuláš Ferjenčík je na řadě. Máte slovo.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl jsem reagovat na kolegyni Fialovou, která se ptala, co navrhujeme. Tak my navrhujeme především to, aby obce dostaly peníze na sociální práci podle toho, kolik mají lidí v hmotné nouzi, protože skutečně v situaci, kdy tam je obrovské přetížení úředníků, tak ta sociální práce se nedá dělat dobře. Takže já tady naprosto souhlasím, že tohle je problém, který je potřeba řešit. To je jedna věc.

A strašně bych si přál, abychom skutečně zkoumali jednotlivá navrhovaná opatření a byli jsme schopni aspoň odhadnout, jaký bude reálný efekt. My tady hovoříme o celé řadě problémů, kterými se ale tento zákon vůbec nezabývá, ten dělá několik konkrétních opatření. Ale potom se tady tváříme, jako že to vlastně řeší problém zneužívání dávek. Nicméně určitě se lidí, kteří mají desetitisícové příjmy, netýká problematika zabavování dávek v hmotné nouzi a podobně. Zkusme prosím věcně řešit, která opatření fungují, která ne, co můžeme udělat pro to, aby se dařilo víc lidí z vyloučených lokalit dostat do práce. Jak říkám, jeden z velkých problémů je, že vzhledem k exekucím, které často mají, se jim nevyplatí pracovat. A pojďme reálně řešit to, jak situaci zlepšit, a ne že tady řekneme: Hurá, aspoň něco jsme udělali, a přitom vůbec nevíme, jaké to bude mít dopady.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec František Kopřiva, faktická poznámka, poté pan poslanec Lukáš Černohorský. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec František Kopřiva: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vaším prostřednictvím bych chtěl ctěné kolegyni Fialové objasnit, jak jsem to myslel, asi jsem to neřekl úplně přesně. Vůbec nezpochybňuji to, že prevence mnohdy může selhávat a že ten problém asi nikdy nevyřeší na sto procent. Ale zpochybňuji to, že by snad schválení tohoto zákona mělo stoprocentně přispět k řešení té příčiny problému, který tvrdí, že řeší. A ve chvíli, kdy si připustíme, že ten problém asi nikdy stoprocentně nevyřešíme, minimálně v blízké budoucnosti, tak se ptám, jaké tedy budou náklady prevence a represe. Tady nám vychází prostě na základě studií, a to třeba i ze zahraničí, že represe je prostě nákladnější.

Takže já jako člověk, kterého se to bezprostředně nedotýká, co se třeba týče místa bydliště, tak já bych po státě chtěl, aby se jednak snažil vyřešit tu příčinu - o tom veďme diskusi, jestli je tedy účinnější represe, nebo prevence - ale také s vědomím toho, že se to nikdy nepodaří zcela vyřešit, se budu ptát jako občan na náklady. Já tady rozporuji zkrátka i tu složku řekněme celé společnosti, respektive státu, aby se tady kvůli nějakému siláckému gestu vůči nějaké skupině lidí nezvyšovaly zase náklady státu. Samozřejmě jestli to dlouhodobé řešení přinese represe, nebo prevence, to je další diskuse. Takže bych rád slyšel tohle vyčíslení i nákladů z pohledu toho, že když třeba přijde člověk o střechu nad hlavou, tak se zvyšují další náklady, třeba na zdravotní péči pro lidi bez domova, a to je prostě podle mě problém.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Nevidím zde žádného reprezentanta vlády. Nepřeruším bezprostředně jednání, jenom vyzývám členy vlády, aby se někdo z nich dostavil a byl přítomen jednání Poslanecké sněmovny.

Na řadě je pan poslanec Černohorský s faktickou poznámkou.

Pan předseda Bartošek? (Upozorňuje na nepřítomnost ministrů.) Já jsem na to upozornil, dal bych minutu, dvě, ať se někdo dostaví. A pak když tak se s tím vyrovnáme, jak musíme, to znamená, přerušíme jednání. Paní ministryně už je tady, tak je to v pořádku.

Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP