(11.40 hodin)

 

Poslanec Lukáš Černohorský: Děkuji za slovo. Pokud ti lidé můžou pracovat, tak nechť pracují, s tím asi není problém. Můžeme tady mít zákon o sociálním zaměstnávání, v rámci kterého pracujete přímo s těmi lidmi, přivádíte je do práce, věnujete se jim a tak dále, ale, a jsem rád, že tady dorazila paní zpravodajka, prostřednictvím pana předsedajícího, já bych jí jenom odpověděl, proč my to tady všechno zdůrazňujeme. Jde totiž o to, že ve chvíli, kdy se potvrdí většina těch věcí, které tady říkáme, tak potom ať nečtu, jak se tady občas stává, vyjádření: No, my jsme to nevěděli.

V tuto chvíli jednoznačně upozorňujeme na nebezpečí, které to může způsobit. Podobně to bylo třeba u mnoha bezdoplatkových zón, v rámci kterých naši zastupitelé upozorňovali na to, co se stane, a teď spousta lidí je najednou překvapených, že tam musí sestěhovávat do té zóny spoustu lidí, samoživitelky, důchodce i případně nějaké problémové občany, protože je to jediné místo, kde ti lidé můžou přežít, protože nemají peníze na to, aby si dovolili bydlení z nějakých různých důvodů. Odpovídajícím způsobem upozorňujeme na nebezpečí u tohoto zákona tak, aby na ně mohlo být zareagováno, a každý poslanec, který zde v tuto chvíli je nebo který bude v průběhu toho hlasování, jednoznačně věděl, o čem hlasuje, a bere na sebe tu zodpovědnost, že když jeho hlasování způsobí tyto škody, tak se těm lidem bude on za to zodpovídat.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Jan Lipavský je na řadě s faktickou poznámkou.

Mezitím přečtu omluvy. Pan poslanec Jiří Bláha od 11.30 do 14 z rodinných důvodů, paní poslankyně Věra Kovářová od 11.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů a z rodinných důvodů od 11.15 do konce jednání pan poslanec Jan Farský.

Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lipavský: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych se v rámci své faktické poznámky chtěl, pane předsedající, vaším prostřednictvím, obrátit na pana poslance Bojka, aby nám nějakým způsobem dovysvětlil svůj příspěvek, protože všechno to, co tam popisoval, se asi děje. Možná bychom dokázali volit jiná slova pro popis těchto fenoménů, nicméně mě by opravdu upřímně zajímalo, jakým způsobem tento zákon tu situaci bude řešit, protože pan poslanec tam popisoval daleko širší fenomén - fenomén toho, že ty rodiny žijí z těch dávek, ale jaký to má vztah k tomu dodržování nebo nedodržování pravidel, o čemž se zde poměrně detailně a vyčerpávajícím způsobem hovoří. Tak pokud by vyslyšel tuto prosbu, tak budu velice rád. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Pan poslanec Jan Čižinský, připraví se paní poslankyně Richterová. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji. Neměl jsem už moc v úmyslu vystupovat, ale skutečně mnou otřáslo líčení pana poslance Bojka, protože nevím, jestli to někdo další zaznamenal, ale tam došlo ke spojení slov dementní dítě, 20 000 a nepřizpůsobiví. Musím říct, že skutečně jsem tím velmi otřesen. Pokud se někomu narodí dítě s postižením, které evidentně je v tom nejvyšším stupni, a my jsme tady velmi správně navyšovali ten nejvyšší stupeň, pokud se někdo stará o dítě s postižením, čerpá na něj to, na co má ze zákona nárok, tak skutečně nepatří mezi nepřizpůsobivé. Takového člověka bychom si měli vážit, protože šetří státu dramatické prostředky, které by jinak člen rodiny s postižením stál, kdyby se o něj ten člen rodiny nestaral. Skutečně si myslím, že je dramatické, pokud někdo v projevu použije takovéto výrazy, a ještě to prováže s nepřizpůsobivostí. Lidé, kteří se starají o členy rodiny s postižením, o děti s postižením, si zaslouží hlubokou, hlubokou úctu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Paní poslankyně Olga Richterová, připraví se pan poslanec Bojko. Pokračujeme stále ve faktických poznámkách. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Olga Richterová: Vážené kolegyně, kolegové, jenom velice stručně chci doplnit k paní poslankyni Fialové. Ta se ptala na souvislosti s bydlením a má s tím velkou pravdu, a sice, skutečně ty obce, o kterých ona mluví, jsou tak zásadně postižené, že nemají nástroje v podobě možnosti pracovat s těmi rodinami, které chtějí, pomocí podpory v bydlení. A jenom jsem chtěla doplnit, opravdu aby to tady jasně zaznělo: Jako jsme navrhovali sociální práci, prostě obcím garantovat, že na ni peníze budou mít, že to nebude dotace, o které se bude každý rok hlasovat, jak bude vysoká, tak aby se to navázalo na počty lidí v hmotné nouzi, protože s nimi je ta práce prostě těžší, je jí potřeba víc, tak aby se zohlednilo opravdu jednoznačně a dlouhodobě pro strukturálně postižené regiony více peněz na dlouhodobě plánovatelnou sociální práci. Tohle jsem chtěla zdůraznit, a že na to musí být zase systémově navázáno, aby tyhle obce měly jistotu, že mohou dlouhodobě plánovat výstavbu, výkupy, opravy bytů, ale taky právě tu sociální práci v bydlení s podporou - že se jim to vyplatí, že na to nebudou zbytečně doplácet, ale že protože ušetří ve finále celku.

A to je poslední věc, kde si dovolím navázat jenom v té faktické na kolegu Františka Kopřivu, že v podstatě, když to řeknu velice tvrdě, například předejdou tomu, aby bylo ještě více lidí v našem vězeňském systému. A to je něco, co tady zatím nezaznělo, ale je dobré si říct, že v okamžiku, kdy máme už nyní naprosto přeplněná vězení, prostě je to velmi tvrdé, ale je dobré si říci, že tedy něco děláme jinak než zbytek Evropy, protože máme téměř nejvíce lidí na 100 000 obyvatel v průměru ve vězeních a že to je velice drahé. A že tedy kdybychom cíleně a systematicky, jak jsem popsala, s jasným dlouhodobým výhledem podporovali obce, tak by se i toto změnilo. Ale bohužel to není podstata toho návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji, pan poslanec Marián Bojko, v této chvíli poslední faktická poznámka. Pak bude na řadě v obecné rozpravě pan poslanec Beitl. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marian Bojko: Děkuji za slovo, pane předsedající. Nejdřív vaším prostřednictvím panu poslanci Čižinskému - mě opravdu mrzí, že jste vy, takový zkušený komunální politik, který zvládá dvacet funkcí, šokován tím, co jsem řekl. Říkám jednoznačně, že tady bylo zakázáno mluvit o nějaké problematice incestu mezi nepřizpůsobivými, ačkoliv se to normálně děje. Z incestního vztahu se někdy narodí mentálně postižené dítě. A to, co jste říkal, že by měli dostat pomalu svatozář, že se o ty děti starají - tak oni se nestarají. Nestarají se! Říkal jsem vám, jestli jste to poslouchal, že můj syn dělá v sociálních službách, dělá terénního pracovníka, a některé ty příběhy jsou hrůzostrašné. A je to tak.

Nejhorší na tom je to, že jim v tomhle napovídá a pomáhá hlavně organizace Romea, která pro tyhle lidi přímo zřídila pobočku. Vy jako člověk, který přijdete o práci, o vás se nikdo nepostará, všechno si musíte vyřídit sami, nikdo se o vás nepostará. Oni na to mají tým lidí, kteří s nimi chodí, všechno jim vypíšou, všechno jim poradí, co mají napsat. Patnáctiletá holka, jak už jsem to říkal - napíše tam dědečka, který zemřel před měsícem, že je otcem dítěte - 26 let bude brát dávky! To samé je s těmi dětmi, které se narodí někdy z incestních vztahů. Prostě je to tak, děje se to, nezavírejte před tím oči! Děje se to normálně. A to jsou ty obrovské peníze, které vlastně utíkají. A oni nemusí pracovat, protože jim stačí ty dávky na dítě, na adoptované dítě, když maminka je třeba ve vězení nebo to předá, že se nemůže starat.

A vaším prostřednictvím, k panu Lipavskému: ty informace, které jste chtěl, tak ve svém projevu vám řekne kolega Lubomír Volný, my jsme na tom pracovali spolu.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Opět prosím o dezinfekci. (Probíhá dezinfekce řečnického pultu.)

A ještě se přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Holík. Pan ministr už je tady, tak je to v pořádku.

Prosím, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP