(11.50 hodin)

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážené kolegyně a kolegové, ještě jednou dobrý den. Dovolte, abych se prostřednictvím pana předsedajícího vyjádřil tady k vystoupení kolegyně Richterové. Sám tvrdím, že naše společnost není zdravá a je potřeba ji léčit. A jestli tady mně bude někdo říkat, pokud jim ty dávky nedáme, tak se zvýší kriminalita - nezlobte se na mě, ale toto už je vrchol.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní v obecné rozpravě vystoupí pan poslanec Petr Beitl, připraví se pan poslanec Ferjenčík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Beitl: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, na úvod bych asi rád opravil kolegu Foldynu, prostřednictvím pana předsedajícího. Starostkou České Lípy je paní Jana Volfová. (Poslanec Foldyna z lavice: Já říkal Jitka. Omlouvám se.) Tak napodruhé, paní Jitka Volfová. (Pobavení v sále.) Zdravíme paní starostku ze Sněmovny. Omlouváme se jí tady v tomto případě už oba.

Další věc, kterou bych rád zvedl. Předkladatelé zákona, kterými jsou členové ODS, rozhodně nemohou za to, jakým způsobem se tady někdy ubírá debata. Ale tady zaznělo minimálně jednou, že předkládáme jakýsi rasistický návrh zákona. Já bych rád vyzval kolegy naprosto seriózně a vážně, aby s takovými slovy opravdu šetřili, pokud nejsou schopni něco takového doložit.

Další klišé, které tady zaznívá, že tahle novelizace zákona není řešením situace ve vyloučených lokalitách. Tak opět musím vyzvat všechny, kteří používají tento obrat, aby si přečetli důvodovou zprávu a našli tam jedno písmeno, větu, odstavec, který by tvrdil, že to má být řešením situace. Všichni, kteří se pohybujeme, pohybovali jsme se v komunální politice, jsme s touhle problematikou přicházeli do kontaktu a já můžu ze svých osmiletých zkušeností říci, že jsem vždycky vnímal a podporoval tu preventivní péči, sociální politiku ve městě. Máme nízkoprahy, máme služby - sociální asistent, pracujeme s veřejně prospěšnými pracemi, měli jsme jedno z největších procent zaměstnaných lidí v rámci České republiky ku počtu obyvatel. Máme asistenty městské policie, kteří se snaží v těch komunitách působit, takže víme, co to je. Neříkejte nám to tady prosím, opravdu, chovejme se k sobě seriózně.

Ten problém jako skládačka, ta skládačka má x dílů, každý ten díl je důležitý, a jak je tam důležitá ta prevence, jak jsou důležité ty sociální služby, tak je ale také důležitá účinná represe. A ta, vážení kolegové, ta v tom systému prostě chybí, ta tam není, účinná represe. Můžete tady vykládat teorie a zkušenosti ze zahraničí, ale prostě tam chybí. A my touto novelizací chceme do systému dosadit jeden kamínek. Neříkáme, že to je samospasitelné, neříkáme, že to je jednoduché, jenom říkáme, že to tam chybí a je to potřeba. A ujišťuji vás, že to není názor jenom můj, ale je to názor minimálně většiny starostů Libereckého kraje. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan předseda Bartošek s faktickou poznámkou, prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji, jenom krátká poznámka ke kolegovi Holíkovi, vaším prostřednictvím. Já bych naopak viděl, že společnost je zdravá a dobro je silnější. Podívejte se, jak se česká společnost zachovala v případě tornáda. Lidé si pomáhají, lidé stojí při sobě a pevně věřím, že dobro a spolupráce v tomto národě má navrch. Jo, jsou tady někteří, kteří nerespektují pravidla, a někteří, kteří podvádí, ale většinově si lidi pomáhají. A zkusme vidět to dobré. Zkusme vidět to dobré lidech i ve společnosti. Opakovaně jsme prokázali, že chceme, aby společnost fungovala, že chceme, aby si lidé pomáhali, aby stáli při sobě. To znamená, za sebe říkám ano, řešme problémy, ale většinově tato společnost chce, aby se v České republice žilo dobře, abychom jako stát fungovali.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Mikuláš Ferjenčík v obecné rozpravě, připraví se pan poslanec Juránek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Mikuláš Ferjenčík: Děkuju za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem rád, že na mě vyšlo slovo právě po kolegovi Beitlovi, na kterého jsem chtěl zareagovat, protože on tady teď tak konejšivé hovořil o tom, jak mu záleží na sociální práci a jak je to jako druhá noha toho systému, ale přitom včera psal na sociální síti něco úplně jiného. Já to tady odcituji: "Od našich odpůrců, Pirátů a paní ministryně Jany Maláčové, jsme se dozvěděli, že tím ti dotyční budou trpět, ale o to nám jde, a já prostě mám za to, že tohle skutečně není dobrá motivace pro schvalování nějakého zákona. Já jsem doufal vždycky, že chceme zabránit těm dalším přestupkům, chceme přispět k tomu, aby se to nedělo. Chceme přispět k tomu, aby se ta situace lidí, co v těch lokalitách bydlí, zlepšila. Ještě bych pochopil, že chce někdo někoho potrestat za to, co špatného udělal, byť já si myslím, že soustředit bychom se měli především na tu nápravu, ale přece nechceme, aby kvůli zákonům, které přijímáme v této Sněmovně, někdo trpěl."

Na mě to působí dojmem, že to je prostě nějaký akt pomsty za to, že tady nějaká skupina lidí nějaké jiné skupině lidí dlouhodobě ztrpčuje život a my si jako Sněmovna vláda s tím nevíme rady, tak je aspoň potrestáme, aby trpěli, a budeme se tady plácat po ramenou, že jsme něco hrdinně v tomhle volebním období udělali. Ale ten problém samotný prostě neřešíme. Já si myslím, že daleko víc energie bychom měli soustředit na to řešení toho problému a daleko méně na to, abychom se někomu mstili, protože to skutečně tu situaci vyřešit nemůže.

A ještě poznámka k panu Holíkovi, který říkal, že tady nemá... proč mluvíme o tom, že hrozí v těch lokalitách zvýšení kriminality. To není názor jen můj, ale to je i názor například pana ombudsmana Křečka. Měl jsem za to, že SPD byla jedna z těch stran, co ho do této pozice zvolila, a ombudsman Křeček... já jsem tady četl ten jeho dopis nedopatřením podruhé, tak ho asi nebudu číst potřetí, ale jednoznačně tam píše, že přece ti lidé nepřestanou zajišťovat své základní životní potřeby, protože přišli o dávky v hmotné nouzi. Přece logicky tak si nějak ty peníze opatří. A jestli si myslíte, že díky tomuhle zákonu se zázračně vrátí do práce, já o tom mám vážné pochybnosti, zvlášť v situaci, kdy člověk v exekucích z toho, co vydělal, nedostane prakticky nic. Takže prostě zbývá alternativa drobné kriminality, což ještě více ztrpčí život lidem v těch lokalitách.

Já na to jenom upozorňuji a považuji to za problém toho zákona. Je to důvod, proč já bych si strašně přál, aby ta debata byla co nejvíce věcná, abychom skutečně řešili to, jestli ten zákon zlepší životní podmínky lidí ve vyloučených lokalitách, nebo ne. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Petr Beitl bude reagovat faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Beitl: Vážený pane Ferjenčíku, předsednictvím pana předsedajícího, vy jste mě asi neposlouchal, možná jste neposlouchal de facto ani sebe. Já jsem mluvil, že potřebujeme účinnou represi, a represe není prevence. Represe prostě musí bolet. Kdyby nebolela, tak není účinná. Toť vše. A skutečně to nezlepší život lidem v té lokalitě, kteří tam páchají ty přestupky - s tím souhlasím! (Zvýšeným hlasem.) Ale zlepší to život všech slušných lidí v té lokalitě! A za to tady budu hlasovat a kvůli tomu tady jsem! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Pan poslanec Stanislav Juránek v obecné rozpravě, připraví se pan poslanec Krejza. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Juránek: Děkuji. Vážený pane předsedající, paní ministryně, kolegové, kolegyně, někdy by si myslel, že když jsem z Brna, tak že tuhle problematiku nemůžu znát a že jí nemůžu rozumět. Byl jsem tam starostou v městské části, do které zasahuje něco, čemu se říká brněnský Bronx. A musím říci, že po nedávné návštěvě mám úplně jasné srovnání s Ústím nad Labem a děkuji paní poslankyni Fialové, že jsem měl možnost si opravdu podrobně projít i tu situaci, která je momentálně v Ústí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP