(9.30 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Pro nás, kteří o tom hlasujeme, ale i pro ty, o kterých hlasujeme, nebo o jejichž odměnách hlasujeme, aniž bychom vlastně věděli, proč, a řekneme si, tak to bylo vždycky, tak jim schválíme ty odměny. Tak bychom je mohli schválit na příští čtyři roky dopředu, ne? A nemusíme se tím zabývat v příštích letech, protože to děláme vždycky tak, jak jsme to dělali loni, předloni, před třemi lety, deseti lety, tak to můžeme udělat za rok, za dva, za tři, za čtyři. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení ve všeobecné rozpravě? Paní poslankyně Adámková.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nejsem také členem tady žádného výboru ani kontrolní komise, ale chtěla bych říct z praxe pro kolegy, kteří třeba s Technickou (správně Technologickou) agenturou České republiky nepřicházejí tolik do styku, musím říct, že v roce 2020 jediná Technická (Technologická) agentura České republiky již v jarních měsících vypsala jasně plánované granty na výzkum covidu, což se u jiných agentur nestalo ani po velkých urgencích. Takže se domnívám, že třeba to je jeden z důvodů, proč určitě si ti lidé zaslouží odměny, a také, jak řekl i předřečník, nechci se vyjadřovat k výši, protože opravdu nejsem člen tohoto, ale musím říci, že Technická (Technologická) agentura pod novým vedením jednoznačně velmi citlivě reagovala na potřeby toho výzkumu a bylo to již v loňském roce velmi rychle zprocesováno. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Má někdo zájem o vystoupení ve všeobecné rozpravě? Nikoho v sále nevidím. Faktická poznámka? Pan poslanec Rais.

 

Poslanec Karel Rais: Já nebudu zdržovat, řeknu to, co asi ví i pan kolega Stanjura. My máme prostě rozpočet kapitoly a v rámci toho rozpočtu se pohybujeme, takže jestliže tady nějak zmiňuje ty odměny, tak se musí změnit samozřejmě v rámci té kapitoly. Tomu výboru to přísluší podle mě z toho důvodu, že my v podstatě navrhujeme vlastně Sněmovně nejenom odměny, ale také, kdo tam bude dělat, a sleduje se to průběžně, s tou komisí nebo s vedením té agentury jsme v podstatě, já nevím, v kontaktu jednou za dva tři měsíce. A tak jak říkala paní kolegyně předřečnice, tak v podstatě reagovali vlastně na tu stávající situaci. Nebudu zdržovat, děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nikdo se do všeobecné rozpravy nehlásí, končím všeobecnou rozpravu.

Je zájem o závěrečné slovo? Není tomu tak.

Nepadl žádný návrh na hlasování, takže přistoupíme k podrobné rozpravě. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v podrobné rozpravě? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím.

Budeme tedy hlasovat o předneseném návrhu. Nejprve návrh usnesení obsažený ve sněmovním tisku 1207/1. Poprosil bych pana zpravodaje, jestli by tedy jenom stručně uvedl, o čem hlasujeme, a můžeme hlasovat.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Ano, materiál 1207/1 hovoří o tom, že doporučujeme vyslovit souhlas se zprávou o činnosti Kontrolní rady Technologické agentury České republiky.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 161, přihlášeno 174, pro 151, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji, návrh usnesení k dokumentu 8582.

 

Poslanec Ivo Vondrák: Děkuji. Takže opět usnesení zní: "Poslanecká sněmovna stanoví dle § 36a odst. 8 zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje, v platném znění, výši odměn členů Kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2020, tak jak je uvedeno v daném dokumentu." Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 162, přihlášeno 174, pro 156, proti nikdo. Návrh byl schválen.

 

Konstatuji, že oba návrhy usnesení byly schváleny, děkuji. Končím projednání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod, kterým je

 

340.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb.,
o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 870/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů už zaujal za navrhovatele místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček a zpravodaj garančního výboru, kterým je hospodářský výbor, pan poslanec Pavel Pustějovský. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 870/6, který byl doručen 2. června 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 870/7.

Ptám se navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Máte slovo, pane ministře.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Nejprve dovolte, abych všem poděkoval za to, že jsme tento náročný zákon dostali až do třetího čtení, a za určitou míru vstřícnosti toho, že ho dnes můžeme definitivně projednat. Nebudu ho dlouze představovat, protože kolem toho byla už dlouhá diskuse, pouze zmíním to, že se jedná o zcela zásadní zákon, který je důležitý pro dekarbonizaci české energetiky a který je základem pro její modernizaci.

Současně je třeba říct, že řeší tolik diskutovanou transformaci českého teplárenství, a podotýkám, že se jedná o 1,7 milionu domácností, a schválením tohoto zákona, ať už bude v jakékoliv podobě, pak umožníme to, že 3,5 milionu obyvatel v České republice v příštím roce bude moci být vytápěno na bázi centrálního vytápění, a to za velmi rozumných nákladů. Jinými slovy, umožníme podporu přechodu na jiné než uhelné zdroje.

Současně je to klíčový zákon, který umožňuje přechod k takzvané čisté mobilitě v dopravě, a v neposlední řadě je to zákon, který umožní udělat jednou provždy a definitivně tlustou čáru za nešťastně zvoleným systémem podpory fotovoltaiky vybudované v letech 2009, 2010, kdy tehdejší Poslanecká sněmovna v roce 2010 nezvládla finále návrhu podpory těchto obnovitelných zdrojů, což nás ve finále bude stát 572 miliard korun do roku 2030. Hovořím pouze o fotovoltaice.

Z tohoto důvodu vláda přistoupila k tomu, že navrhla změnit parametry podpory fotovoltaiky, nikoli ostatních obnovitelných zdrojů, a to přes takzvané vnitřní výnosové procento na úrovni 6,3 %. Faktem je to, že proběhla poté celá řada dalších diskusí, přistoupili jsme na kompromisní varianty většiny poslaneckých stran a akceptovali jsme takový systém, kdy se zvýší solární daň o 10 % a současně se i zvýší hodnota vnitřního výnosového procenta pro fotovoltaiku, což umožní řekněme lepší režim, možnost přežít a možnost prosperovat i pro ty, kteří nestáli u toho problému v roce 2009, 2010, ale překoupili si tu fotovoltaiku, investovali do ní v dobré víře. Jinými slovy, jsme připraveni podpořit tento návrh, a to rozpětím 8,4 až 10,6, kdy ad 1 říkáme, že fotovoltaika bude na té spodní hraně, a ad 2 říkáme, že všechny ostatní zdroje, jako je voda, jako je biomasa, jako je vítr, budou moci čerpat podporu na úrovni 10,6.

Dovolte ještě, abych závěrem zmínil to, že souhlasím se za chvíli přednesenou změnou procedury, kterou přednese pan poslanec Pavel Pustějovský. Jedná se čistě o technickou věc, která zjednoduší celou hlasovací proceduru. Děkuji mockrát.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a otevírám rozpravu, do které se s přednostním právem hlásí pan zpravodaj jako první. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP