(Jednání pokračovalo ve 14.07 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Vážená paní poslankyně, vážení páni poslanci, já vás vítám na pokračování naší dnešní řádné schůze. Nejdřív vás seznámím s omluvenkami. Paní poslankyně Majerová Zahradníková se omlouvá i po zbytek jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Zlesák se omlouvá z dnešní schůze od 14.07 do konce jednacího dne z rodinných důvodů a pan poslanec Kott se omlouvá od 14 hodin z osobních důvodů.

Podle hlasovacího zařízení je nás tady 102, ale myslím si, že situace v sále tomu neodpovídá. Je zde žádost o odhlášení, já vás odhlásím. Prosím, přihlaste se svými kartami. Myslím, že situace se již výrazně nezlepší. (Dle světelné tabule je přihlášeno 7 poslanců.)

Myslím si, že jsme přerušili jednání před tím, než byl nějaký procedurální návrh, takže nebude možné pokračovat v jednání. Ostatně není přítomen ani člen vlády, takže v souladu s dohodou, kterou jsme udělali na grémiu o tom, že pokud dnes v tuto chvíli již nebude možné pokračovat, tak jednání přerušíme. Přerušuji tuto schůzi, a to do 14. září, kdy je podle harmonogramu další den pro řádné jednání Sněmovny. Děkuji vám všem za účast a na shledanou v září, respektive 30. 7., na kdy je ohlášena mimořádná schůze. Přeji příjemný víkend, a abychom se viděli co nejméně. Na shledanou.

 

(Schůze přerušena ve 14.09 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP