(Schůze zahájena v 9.01 hodin.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, je 9.00. Než zahájíme tuto 113. schůzi, tak bych vám rád připomněl, že v 11 hodin začne ta 114. A nyní tedy oficiálně zahajuji 113. schůzi, všechny vás vítám.

Na úvod vzhledem k tomu, kde se scházíme, několik informací. Vzhledem k tomu, že z technických důvodů jednáme v tomto sále, na 111. schůzi jsme usnesením číslo 1744 stanovili podrobnější pravidla jednání i zasedací pořádek. Prosím, abyste se nezapomněli... (V sále je hluk.)

Poprosím všechny kolegyně a kolegy, už se usaďte, tady to bude s tím hlukem mnohem náročnější než v hlavním jednacím sále. Prosím, zaujměte svá místa, budu říkat některé informace.

Nezapomeňte se podepsat všichni do prezenční listiny, jak jste byli zvyklí dříve, poté se přihlásit na své jednotce konferenčního systému tady v sále a zároveň je vždy potřeba při odchodu ze sálu se odhlásit. Dále bych vás chtěl upozornit, že prostřednictvím jednotek konferenčního systému se lze v rozpravě hlásit pouze k faktickým poznámkám - řádné přihlášky do rozpravy lze podat pouze písemně, a to u obsluhy hlasovacího zařízení nebo z místa zdvižením ruky. Ale já bych vás chtěl poprosit opravdu o to písemné přihlášení, abyste nám předsedajícím zjednodušili práci. Ten sál je pro nás poměrně nepřehledný, když někdo zvedá ruku.

Schůzi jsem svolal podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 45 poslanců. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou 19. července. Jinak doufám, že všichni máte manuál pro hlasovací zařízení, on vám byl rozeslán 27. července elektronicky a měli byste ho mít rozdaný i na lavicích.

Dnes máme 28. 7., nevím, jestli tady kolega Ondráček je, ale Zdeněk Ondráček má dneska narozeniny, tak na dálku všechno nejlepší. A patří mezi ty šťastnější, mezi ty vypárované.

Nyní přistoupíme k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Černochovou a poslankyni Kateřinu Valachovou. Ptám se, zda je tady jiný návrh?

Nikoho v sále nevidím, takže si teď poprvé vyzkoušíme hlasování. Má to mírnou prodlevu, prosím, sledujte když tak obrazovku, tam se objeví odpočet. Vydržte.

 

A už hlasujeme.

Kdo je pro navržené ověřovatele? Přihlásíte se pod svým jménem v konferenčním systému a máte nabídku pro, proti, zdržel se. To je ten manuál, co jste dostali dopředu. Kdo je proti?

Hlasování se zúčastnilo 89 poslanců, kvorum bylo 45, pro 83, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 113. schůze určili poslankyni Janu Černochovou a poslankyni Kateřinu Valachovou.

 

Tak teď ještě delší čas, přečtu omluvy. Omlouvají se poslanci: Ivan Adamec - pracovní důvody, Andrea Babišová - zdravotní důvody, Ondřej Babka - osobní důvody, Ivan Bartoš - pracovní důvody, Martin Baxa - pracovní důvody, Pavel Bělobrádek - pracovní důvody, Petr Bendl - pracovní důvody, Jan Birke - pracovní důvody, Jiří Bláha - pracovní důvody, Lukáš Černohorský - osobní důvody, Alexander Černý - osobní důvody, Monika Červíčková - rodinné důvody, Petr Dolínek - rodinné důvody, Jaroslav Dvořák - zdravotní důvody, František Elfmark - osobní důvody, Kamal Farhan - zahraniční cesta, Petr Fiala - rodinné důvody, Stanislav Fridrich - rodinné důvody, Petr Gazdík - rodinné důvody, Pavla Golasowská - pracovní důvody, Tomáš Hanzel - rodinné důvody, Radek Holomčík - rodinné důvody, Ivan Jáč - pracovní důvody, Jakub Janda - osobní důvody, Miloslav Janulík - pracovní důvody, Pavel Jelínek - zdravotní důvody, Marian Jurečka - pracovní důvody, Pavel Juříček - pracovní důvody, Adam Kalous - rodinné důvody, Václav Klaus - rodinné důvody, Tomáš Kohoutek - osobní důvody, Martin Kolovratník - pracovní důvody, František Kopřiva - osobní důvody, Josef Kott - rodinné důvody, Jaroslav Kytýr - rodinné důvody, Jana Levová - pracovní důvody, Zuzana Majerová Zahradníková od 9 do 12 - pracovní důvody, Jaroslav Martinů - pracovní důvody, Jakub Michálek - osobní důvody, Vojtěch Munzar - rodinné důvody, Zdeněk Ondráček - pracovní důvody, Petr Pávek - zahraniční cesta, Pavel Plzák - pracovní důvody, David Pražák - pracovní důvody, Vít Rakušan - osobní důvody, Roman Sklenák - osobní důvody, Olga Sommerová - rodinné důvody, Pavel Staněk - zahraniční cesta, Zbyněk Stanjura - rodinné důvody, Lucie Šafránková - zdravotní důvody, Pavel Šindelář - pracovní důvody, Vlastimil Válek - osobní důvody, Jiří Valenta - pracovní důvody, Ivo Vondrák - zahraniční cesta, Miloslava Vostrá - rodinné důvody, Tomáš Vymazal - rodinné důvody, Rostislav Vyzula - rodinné důvody, Radek Zlesák - pracovní důvody, Pavel Žáček - rodinné důvody.

Z členů vlády se omlouvají: Andrej Babiš - pracovní důvody, Klára Dostálová - rodinné důvody, Jan Hamáček - osobní důvody, Jakub Kulhánek - pracovní důvody, Lubomír Metnar - pracovní důvody, Robert Plaga - pracovní důvody, Alena Schillerová - pracovní důvody, Miroslav Toman - pracovní důvody.

Nyní přistoupíme... Tak k hlasování, prosím.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Dobrý den, kolegyně, kolegové, jenom informaci. Teď jak jsem přibíhal ke hlasovacímu pultíku, tak jsem omylem doběhl k blbému a přihlásil jsem kolegu Františka Navrkala k hlasování. Tak jenom aby to zaznělo na steno. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Jestliže nikdo nenamítá, to hlasování bylo jasné, bylo technické, jestli bychom to zvládli bez toho, že bychom hlasování opakovali, pouze zaznamenáno. Není-li námitek proti takovému postupu, budu pokračovat dál.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 113. schůze, návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

 

Zahajuji hlasování, vydržte chviličku, až se objeví odpočet. Kdo je pro navržený pořad schůze? Kdo je proti?

Hlasování číslo 2, hlasovalo 99 poslanců, pro 96, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen, a my tedy budeme postupovat dle schváleného pořadu schůze. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP