(9.10 hodin)
(pokračuje Vondráček)

Ještě tu mám dodatečné omluvy. Pan poslanec Milan Pour se omlouvá ze zdravotních důvodů, pan poslanec Petr Třešňák z rodinných důvodů, paní poslankyně Margita Balaštíková ze zdravotních důvodů, pan poslanec Ivo Pojezný z osobních důvodů a ministr životního prostředí Richard Brabec z pracovních důvodů, pan poslanec Jiří Mašek z pracovních důvodů, paní ministryně Marie Benešová dnes z pracovních důvodů, pan poslanec Petr Sadovský dnes z pracovních důvodů, paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová dnes z pracovních důvodů a pan poslanec Daniel Pawlas dnes ze zdravotních důvodů. Tak to už je snad opravdu všechno.

 

Otevírám bod

 

1.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb.,
o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 961/ - třetí čtení

Poprosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujala paní ministryně Jana Maláčová - to je ten stolek před vámi, paní ministryně - a zpravodajka garančního výboru, kterou je paní poslankyně Jana Pastuchová.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 961/6, který byl doručen 7. července 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 961/7.

Ptám se paní navrhovatelky, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy ve třetím čtení. Je tomu tak, paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Děkuji. Krásné dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Novela zákona o dětských skupinách je zákon, o kterém diskutujeme rok. Dovolte dvě poznámky. S výsledným kompromisním návrhem jsem spokojená, myslím si, že to je krok správným směrem.

Dvě věci, u kterých mám obavy. Osobně je mi velmi líto, že jsme opustili název jesle, protože víme, že název dětské skupiny není známý, není ukotvený a je zaměnitelný, ale respektuji většinu, která je pro zachování názvu. Druhá věc - uvidíme, jak bude fungovat změna profesní kvalifikace v praxi.

Děkuji moc za podporu při hledání kompromisu a poprosím vás, abychom byli maximálně struční v rozpravě, abychom stihli maximum z dnešních tří bodů. Velmi děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Přece jenom ještě jedna dodatečná omluva. Pan poslanec Krejza se dnes omlouvá bez udání důvodu. Otevírám rozpravu. Jako první s přednostním právem se hlásí pan místopředseda Okamura.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Vážené dámy a pánové, hnutí SPD podporuje hlavní záměry a cíle tak, jak jsou obsaženy v poslední kompromisní verzi komplexního pozměňovacího návrhu v novele zákona o dětských skupinách. Naším prvořadým zájmem je především dlouhodobé a stabilní zajištění kvalitní péče o naše nejmenší předškolní děti. Dle našeho názoru musí mít péče o tyto nejmladší předškolní děti systémový charakter a musí být primárně a v plném rozsahu organizovaná a také financovaná státem. Musí mít jednoznačně charakter veřejné služby a musí umožnit umístění všech malých dětí, jejichž rodiče o to mají zájem, ve veřejných zařízeních předškolní výchovy a péče. Toto naše přesvědčení velmi úzce souvisí s naší představou o klíčové důležitosti podpory našich pracujících rodin, podpory porodnosti a pozitivního demografického vývoje, což je zásadní veřejný zájem a priorita hnutí SPD. Je pro nás také vrcholně důležité, aby péče o děti v dětských skupinách byla primárně financována výhradně z veřejných peněz bez toho, aby rodiče na tuto službu museli doplácet další nemalé částky ze svého.

Výsostným zájmem hnutí SPD je také to, aby byl na území celé republiky zajištěn nejmenším dětem a jejich rodičům stejný, rovnocenný a rovnoprávný přístup do zařízení předškolní výchovy a péče, a to ideálně v místě jejich bydliště bez nutnosti komplikovaného a ne zrovna levného dojíždění. Považujeme proto za naprosto nezbytné zajistit prostřednictvím tohoto zákona dostupnost předškolních zařízení i dětem v malých obcích, kde například nyní vůbec nejsou klasické mateřské školky a kde je mnohdy jediným předškolním zařízením právě nějaký typ dětské skupiny. Proto jsme trvali na tom, aby v závěrečném návrhu byl zajištěn maximální možný přístup do předškolních zařízení pro všechny naše děti v místě jejich bydliště na celém území státu včetně nejmenších obcí a sídel, a to tím způsobem, že pokud budou v těchto malých obcích do 1 000 obyvatel jediným zařízením předškolní výchovy a péče dětské skupiny, budou je moci navštěvovat místní děti až do té doby, dokud nebudou muset zahájit povinnou školní docházku v základní škole, a aby byla v těchto situacích a případech docházka do dětské skupiny považována za splnění podmínky povinné docházky do posledního ročníku mateřské školy.

Je to v zájmu našich nejmenších předškolních dětí a jejich rodičů, který musí být vždy na prvním místě, což v hnutí SPD jednoznačně platí. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Jako další je do rozpravy přihlášena... Se stanoviskem klubu KDU-ČSL si přeje vystoupit pan poslanec Výborný, poté paní poslankyně Gajdůšková.

 

Poslanec Marek Výborný: Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, vládo, milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi krátce vás seznámit se stanoviskem poslaneckého klubu KDU-ČSL k této projednávané novele. Velmi vítáme, že se po mnoha týdnech podařilo přesvědčit paní ministryni a Ministerstvo práce a sociálních věcí o tom, že argumenty, které byly opakovaně přednášeny a předkládány jak na schůzích pléna Poslanecké sněmovny, tak na jednání výboru pro sociální politiku, ale také na mnoha kulatých stolech, ty argumenty, které předkládali starostové, zastupitelé obcí a měst, kterých se bezprostředně téma dětských skupin dotýká, jsou skutečně relevantní a my vítáme velmi široký kompromis, kterého se podařilo dosáhnout. Nepovažujeme ho samozřejmě za ideální, ale tak to prostě je - když se uzavírá nějaký kompromis, tak každý musí nějakým způsobem ustoupit, ale v podobě finálního pozměňovacího návrhu, jak ho projednal výbor pro sociální politiku, poslanecký klub KDU-ČSL novelu zákona o dětských skupinách podpoří.

Klíčové věci, které my zde vidíme, jsou ty, že jednak dojde k odstropování věku dítěte, to znamená, dětské skupiny budou moci využívat i rodiče dětí starších tří let až do povinného předškolního roku vzdělávání včetně. To je samozřejmě pozitivní zpráva jak pro rodiče, tak pro starosty obcí a měst, protože ti by byli postaveni od února 2022, kdy končí většina financování dětských skupin z evropských fondů, před často neřešitelnou věc, protože by na straně jedné nedokázali prakticky navýšit kapacitu dětských skupin a mateřských škol ve svých obcích a městech a na straně druhé by stáli před otázkou, jakým způsobem případně zajistit dofinancování dětských skupin. Takto si myslíme, že ta věc bude řešena. To je druhá věc, která se týká financování dětských skupin. Vítáme to, že došlo ke zrušení zastropování příspěvku od rodičů alespoň v té kompromisní variantě. Považujeme to také za velmi dobrý a pozitivní krok.

Jsme připraveni v tomto smyslu novelu zákona o dětských skupinách podpořit. Je otázkou, která ještě bude do diskuse, ale až někdy příště, například do jaké míry je relevantní zpřísnění kritérií pro provoz dětských skupin, nicméně jsme přesvědčeni o tom, že tím, že v tomto případě zachováme funkční model dětských skupin včetně toho názvu, je to věc možná symbolická, možná trochu ideologická, ale to, že se nevracíme k pojmu jesle, který může mít velmi různorodé konotace, tím, že zachováme pojem dětské skupiny, mimo jiné šetříme finanční prostředky dětských skupin samotných. Je to otázka výměny razítek, formulářů a tak dále. Byly by to naprosto zbytečně vyhozené finanční prostředky. Jsme rádi, že i zde Ministerstvo práce a sociálních věcí ustoupilo a podpořilo to, že dětské skupiny v tom současném modelu zůstanou zachovány. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP