(9.20 hodin)
(pokračuje Výborný)

Je to tedy pozitivní zpráva pro rodiče. Více jak 400 000 rodin v České republice dnes využívá službu dětských skupin. Pro ně to je velmi dobrá zpráva, je to dobrá zpráva pro dětské skupiny jako takové, jejich provozovatele. Je to dobrá zpráva pro starosty obcí a měst. KDU-ČSL tuto novelu v tomto znění je připraveno podpořit. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Poprosím paní poslankyni Gajdůškovou, připraví se paní poslankyně Kovářová.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, paní ministryně, pane ministře, paní poslankyně, páni poslanci. Jsme ve třetím čtení a máme před sebou návrh zákona, který dle mého přesvědčení a přesvědčení sociální demokracie plní to, co by společnost měla dělat. Vytváří podmínky, jak se co nejlépe postarat o ty nejmenší děti, a vytváří také ale podmínky pro rovnost šancí, pro to, aby rodiny dokázaly sladit svoji představu o péči o dítě s představou a cíli při svém kariérním postupu. Tento zákon je velmi potřebný a já doufám, že ho dnes schválíme.

Když dovolíte, chtěla bych poděkovat za kompromis, který byl vytvořen na půdě sociálního výboru Poslanecké sněmovny. Chtěla bych poděkovat za velkou spolupráci Ministerstvu práce a sociálních věcí a chci zvláště a jmenovitě poděkovat kolegyním a kolegům ze sociálního výboru - v prvé řadě Evě Fialové, která se opravdu velmi snažila a má velkou zásluhu na tom, že tento kompromis vznikl, dále Olze Richterové, Romanovi Sklenákovi, Janě Pastuchové, Věře Kovářové, Pavle Golasowské a Kateřině Valachové, protože tyto poslankyně a tento poslanec jsou předkladateli komplexního pozměňovacího návrhu, který je tím kompromisem, o kterém už moji předřečníci mluvili, a já již nebudu sdělovat, o čem je, o tom jsme se bavili ve druhém čtení, a vy to navíc máte všichni písemně, ale poprosím vás o podporu tohoto komplexního návrhu. Předem vám moc děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Poprosím paní poslankyni Kovářovou, připraví se paní poslankyně Richterová.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych se vyjádřila k novele zákona o dětských skupinách za klub Starostové a nezávislí. Dětské skupiny jsme vždycky považovali za alternativu pro ty, kteří chtějí jít dříve do práce, popřípadě potřebují studovat a podobně. Pro studenty to byla velmi výhodná záležitost. Také to řešilo situaci v obcích, kde byla nedostatečná kapacita v mateřských školách, a samozřejmě také pro menší obce, kde si mateřskou školu zřídit nemohli. Proto jsem ráda, že vznikl kompromis v podobě pozměňovacího návrhu, na kterém se podílely všechny poslanecké kluby a také samozřejmě Ministerstvo práce. Jsem ráda, že ač se kompromis rodil poměrně dlouho a bolestně, že nakonec zůstává název. Ušetří spoustu, nejen času, ale i peněz dětským skupinám. Také kvituji, že děti budou moci dětské skupiny navštěvovat do zahájení školní docházky, tím se vyřeší právě ony problémy, které jsem zmínila nahoře, proč dětské skupiny ano - zůstanou zachovány v dětských obcích, bude se řešit dostatečná kapacita v jiných regionech a také je zřejmé, jak budou financovány dětské skupiny. Je to kompromis, před kterým souhlasíme, ač bychom si některé věci představovali jinak, nicméně pokud projde komplexní pozměňovací návrh, tak novelu zákona o dětských skupinách klub STAN podpoří. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Richterová, připraví se paní poslankyně Langšádlová.

 

Poslankyně Olga Richterová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, za nás také stručně. Za Piráty tento zákon podporujeme, jsme rádi, že se našlo dlouhodobé řešení, které znamená stabilizaci dětských skupin do budoucna a které ukazuje, že naši rodiče budou mít svobodu volby. Co se týče celkového procesu projednávání, již to tu padlo, zmíněný výsledný kompromis znamená dohodu - dohodu myslím velmi dobrou, ale současně, že velice dlouhou dobu byly dětské skupiny v nejistotě. Nezapomínejme na to, až budeme příště jednat o podobných tématech, že pro tisíce provozovatelů naše dohadování, bohužel zde zejména dohadování mezi různými ministerstvy, znamená obrovskou nejistotu.

Jednu věc, kterou bych ráda vypíchla a zdůraznila: díky tomu, že jsou nastaveny mechanismy financování způsobem, který umožňuje valorizování podle zvyšujících se cen tak, aniž bychom museli sahat do zákona, nebudeme muset tento zákon v budoucnu zbytečně otevírat. To mi také přijde velmi důležité, abychom přijímali normy, které nebudou muset být neustále upravovány v souvislosti s inflací.

A poslední věc: jsem ráda, že se podařilo dojednat i zachování názvu, protože různé druhy názvů, jež jsou dnes používány - školičky, dětské skupiny a někde i jesle, jesličky jsou prostě ta možnost, která je v pořádku, a formální označení dětské skupiny, které mají ve svých právních listinách, je to, co je naprosto zbytečné měnit. Takže v tomto směru jsem se velmi snažila, aby změna názvu nebyla zbytečně zaváděna.

Pozměňovací návrh týkající se možnosti, aby očkování hepatitidou B nebylo podmínkou přijetí do dětské skupiny, je věc, která má odborné opodstatnění. Odkaz je uveden v odůvodnění toho pozměňovacího návrhu a chtěla bych zdůraznit, je to pozměňovací návrh, který předkládáme i s kolegou panem profesorem Válkem, protože je to jedno z těch očkování, kde si myslíme, že můžeme zvážit úpravu, že je zbytné, proti hepatitidě typu B. To je poslední poznámka k hlasování o tomto návrhu. Ještě jednou opakuji, podporujeme.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Langšádlová, připraví se paní poslankyně Aulická Jírovcová.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Dobrý den, děkuji za slovo. Strana TOP 09 byla u vzniku dětských skupin, po celou dobu jsme bojovali za jejich zachování, a proto jsme velice rádi, že je tady komplexní pozměňovací návrh, který toto zachování dětských skupin zachová, a jsme přesvědčeni, že máme vytvářet takové podmínky, aby si rodiče mohli vybírat, jakou formu péče o své děti zvolí, aby mohli sledovat svůj profesní i rodinný život, a k tomuto samozřejmě i dětské skupiny patří. A proto jsme velice ráda, že došlo ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu, který umožní jejich zachování. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. S přednostním právem se přihlásil pan ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, byl tady zmíněn onen pozměňovací návrh paní poslankyně Richterové, který byl uplatněn k danému vládnímu návrhu zákona a týká se oblasti působnosti Ministerstva zdravotnictví. Tento pozměňovací návrh doplňuje ustanovení § 50, dále § 92k, odst. 4, o ochraně veřejného zdraví, o obecnou výjimku, aby pro přijetí dítěte do péče subjektů pečujících o předškolní děti nebylo podmínkou podrobit se pravidelnému očkování proti virové hepatitidě B. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP