(10.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Juchelkovi. Nyní paní poslankyně Alena Gajdůšková, připraví se Karla Šlechtová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Alena Gajdůšková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Paní poslankyně, páni poslanci, paní ministryně, budu také jenom velmi stručná. Jenom chci zdůraznit - připojit se k prosbě o podporu pozměňovacího návrhu, o kterém mluvil pan kolega Juchelka. Chci říci, že podporujeme i navýšení státního příspěvku pro odborné služby pro pěstouny. Potřebují odbornou pomoc ti, kteří dávají srdce tomu, aby pomohli dětem, které to potřebují.

Za velmi důležité považuji také zřízení zaopatřovacího příspěvku 15 000 korun pro mladé dospělé, pro ty, kteří odcházejí z ústavní nebo pěstounské péče a chtějí dále studovat, tak aby měli podmínky jako každé jiné dítě.

Poprosím vás ještě o podporu jednoho pozměňovacího návrhu, který jsme předložili také s panem kolegou Juchelkou a s paní poslankyní Válkovou, a to je nárok na právní zastoupení v případě řešení u soudu - právního zastoupení, kterým by byl další opatrovník vedle zástupce sociálně-právní ochrany dětí. Je to docela důležité zvláště tam, kde jsou skutečně spory, aby dítě mělo to nejlepší zastoupení, které bude hlídat jeho prospěch v odborné právní rovině. Děkuji vám za podporu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni. Nyní paní poslankyně Karla Šlechtová, připraví se Hana Aulická Jírovcová. Máte slovo.

 

Poslankyně Karla Šlechtová: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vážená paní ministryně, členové vlády, já bych chtěla požádat ještě o podporu pozměňovacího návrhu pod písmenem H, kterým se snažíme i v souladu s Ministerstvem práce a sociálních věcí, aby děti mohly být do pěstounské péče přijímány i pro nesezdané páry. Už jsem to tady říkala minule, může jít o babičku, o sestřenici, bratrance a podobně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Šlechtové. Nyní paní poslankyně Hana Aulická Jírovcová, zatím poslední přihlášená do rozpravy. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ač vás určitě nechci zdržovat, myslím si, že toto téma, které máme před sebou, je opravdu velmi důležité. Nemusíme se asi bavit, tak jak tady všichni sedíme, někteří jsou z nás samozřejmě i kolem, že peníze pro pěstouny, jak navrhovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, ať pro ty dlouhodobé, nebo pro krátkodobé, jsou opravdu nedostačující, a proto budeme podporovat za KSČM další návrhy, o kterých si myslíme, že opravdu nějak poměrně zvyšují ty částky, protože peníze pro pěstouny - ač to není vlastně plat, což bychom chtěli a což by se nám asi nejvíce líbilo i pro ně samotné, jsou to odměny - to, aby třeba u přechodných pěstounů se to dlouhodobě plnilo jako pracovní závazek, tak opravdu s těmito penězi to asi dlouhodobě dělat nelze.

Další věc, kterou určitě podpoříme, je navýšení financí. Myslím, že jsou tam dva nebo tři pozměňovací návrhy na navýšení peněz pro zařízení vyžadující okamžitou péči, takzvané ZDVOP. Vnímáme výrazně, že tato oblast je dlouhodobě výrazně podfinancovaná. Ministerstvo práce a sociálních věcí musí každoročně opravdu dofinancovávat. Nebavíme se o několika stovkách milionů, bavíme se o desítkách. Zároveň jsou to ale velmi důležitá zařízení součásti péče o ohrožené děti. Myslíme si, že částka i na těch 35 000 i na těch 36 000 by byla opravdu skvělá pro ta samotná zařízení, aby se už opravdu přestala bát, jestli na konci roku nějaké peníze mít budou, nebo ne, a jak to potom budou muset řešit ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí.

Jsou však záležitosti, které se do tohoto návrhu dostaly, moji předřečníci už je zmiňovali. Týká se to pozměňovacích návrhů především paní kolegyně Richterové a pana kolegy Čižinského. Ač mě některá média označují jako člověka, který chce zavírat děti do ústavní péče, tak já to razantně odmítám, ale zároveň razantně odmítám to, abychom rušili ústavní péči v kojeneckých ústavech pro děti do tří let, aby prostě tato péče zmizela z celého systému v rámci péče o ohrožené děti. Proto bych vás chtěla poprosit, abyste dnes nehlasovali pro tyto pozměňovací návrhy, protože mnozí z vás opravdu tu situaci nebo tu péči znáte jen povrchně nebo bohužel z médií, které jsou někdy opravdu tendenčně zpracovány. Sama jsem si to vyzkoušela v pořadu 168 hodin, kdy opravdu ta reportáž byla udělána cíleně tak, aby se ukázalo, jak dehonestující je péče v kojeneckých ústavech, a přitom se nikde nemluví o tom, jak právě se snaží v kojeneckých ústavech, v dětských centrech - jak to chcete nazvat - jak se snaží pomoci nejen samotným dětem, ale třeba i rodičům, většinou tedy maminkám, pomáhají jim vlastně i v tom, aby se naučily pečovat o děti, doprovázejí je a mají tam další záležitosti, které ani ti pěstouni, ač bychom si to přáli, nedokážou. Máme tam situace, kdy jsou to děti, které nemohou být v rodinách, protože mají tak velký zdravotní hendikep, že by musely pobývat ve zdravotnickém zařízení. Ač jich určitě není tolik, na druhou stranu my jim tady připravujeme půdu pro to, že kdyby ty kojenecké ústavy nebyly, tak by se péče v dalších zařízeních určitě zhoršila, protože péče - jak tady bylo řečeno - ve ZDVOP nebo v zařízení pro zdravotně hendikepované prostě není vytvořena a upravena tak, aby se o ty děti adekvátně starali tak jako dnes v dětských centrech.

Máme tam ale děti, které jsou zneužívány, které opravdu ani pěstouni - ač se budou určitě v mnoha případech snažit - nedokážou poskytnout tu péči, především zdravotní, u takto malých dětí. Také bychom si přáli, abychom takové děti v systému neměli, ale máme je. Ač se bude jednat třeba i o desítky dětí, já budu vždycky ta, která bude říkat, že o každé dítě má být co nejlépe postaráno. Ano, některé děti mohou jít okamžitě do pěstounské rodiny, tak aby třeba bylo navázáno na to, aby se hledala dlouhodobá péče nebo pak návrat do rodin. Na druhou stranu máte opravdu děti, které se prostě do rodiny nevrátí z dalších závažných důvodů a o tyto děti nezbývá než se postarat třeba v dětských centrech. Ač se nám asi všem nelíbí jméno ústavní péče, prostě realita je zcela jiná.

A proto si myslím, že pokud by se dnes přijaly tyto pozměňovací návrhy, tak opravdu dochází k výraznému ohrožení těchto dětí právě v systému péče o ohrožené děti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Haně Aulické Jírovcové. Ještě faktická poznámka před přerušením schůze paní poslankyně Heleny Válkové.

 

Poslankyně Helena Válková: Moc děkuji džentlmenskému dání přednosti u řečnického pultíku. Není to zvykem, pane místopředsedo.

Já tady vystoupím, protože mě vyprovokovalo - aspoň v rámci těch dvou minut - vystoupení mé předřečnice, paní poslankyně Aulické. Já tu osobní zkušenost mám a mám i svolení svého syna, kterého jsem adoptovala z dětského domova, abych promluvila, když bude třeba. Mám pocit, že je třeba - protože není pravda, že by o ty děti nebylo postaráno. Já bych také, jak říkal pan ministr zdravotnictví, byla ráda, kdyby se dostalo na novelu zákona o zdravotních službách 944, ale zřejmě jako většina z vás si to spočítám, že už prostě tato novela šanci nemá. Takže pokud dneska nezvedneme ruku, tak skutečně ty děti, které by nemusely být v ústavních zařízeních, a je jich velmi málo - v současné době ty statistiky zmizely z webových stránek Ministerstva práce a sociálních věcí, ale na jaře v roce 2021 pobývalo v těchto zařízeních 33 dětí do jednoho roku a do tří let to bylo celkem 228 dětí. Nevím, jestli ty statistiky tehdy, když tam ještě byly, platí i dnes. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP