(10.50 hodin)
(pokračuje Válková)

Já si myslím, že každé dítě, a proto jsem zmiňovala ten dopis a mám tady i fotografie pěstounky, která se ujala invalidní holčičky, kterou poznala v nemocnici, když tam byla hospitalizovaná se svou dcerou, a kterou si poté vzala. Každé dítě, které skončí v pěstounské péči, v péči někoho, ke komu má citový vztah, tak na tom bude lépe než dítě, které zůstane v ústavním zařízení. Bohužel pod řekněme diktátem času asi nebudeme moci zvolit tu optimální variantu, ale myslím si, že budoucí Sněmovna jistě může ještě takovouto změnu dotáhnout, pokud toho bude třeba. Zřejmě ano, ale ty děti nezůstanou bez podpory. To jsem chtěla opravit, protože vím, a té problematice se dlouhodobě věnuji jak osobně, tak profesně, tak jako zmocněnkyně a teď jako poslankyně, že ta situace není taková (Předsedající: Paní poslankyně, skončil váš čas k faktické poznámce.), jaká zde byla dramaticky vylíčena mou předřečnicí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní mám faktickou poznámku kolegyně Aulické Jírovcové a přednostní právo pana místopředsedy Pikala, ale navrhuji, protože je zde hodně hlasování, abychom splnili rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny o svolání schůze na 11. hodinu, přerušit nyní na těch potřebných 10 minut jednání schůze 113., abychom v 11 hodin zahájili schůzi 114. Pokud proti tomu nic nemáte, samozřejmě mohu učinit autokraticky, ale nechci, chci se na tom dohodnout. V každém případě vnímám i přihlášku paní ministryně Maláčové, protože se musíme dohodnout na tom, kdy budeme pokračovat v hlasování o třetím čtení, to znamená minimálně dnes do 14. hodiny.

Tak pan kolega Pikal.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, pane předsedající. Ano, já zde vystupuji s procedurálním návrhem, abychom tuto 113. schůzi přerušili do 12.30 hodin. Myslím si, že to dá dostatek času potom rozpravu, která zde bohužel ještě neskončila, dokončit. Stejně tak to dá poté dostatek času na to, dokončit hlasování. Pokud v tu chvíli ještě nebude hotový zákon o hmotné nouzi, tak se k němu jistě můžeme vrátit. Takže toto by byl můj procedurální návrh, abychom tuto schůzi přerušili do 12.30, poněvadž zde byla všeobecná vůle dokončit tento zákon, tak si myslím, že by to bylo vhodné řešení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Procedurální návrh s přednostním právem předsedy klubu hnutí SPD a paní ministryně.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji. Mám protinávrh k tomuto procedurálnímu návrhu, abychom přerušili tuto schůzi do ukončení té schůze, která bude následovat po této schůzi. To znamená, jakmile dokončíme hmotnou nouzi, můžeme se opět vrátit k tomuto zákonu. To znamená, že je to protinávrh k procedurálnímu návrhu, který vznesli Piráti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: O těchto dvou procedurálních návrzích budeme hlasovat bez rozpravy, a to v pořadí...

Paní ministryně, nyní se můžete vyjádřit jedině k tomu procedurálnímu.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová Já vás skutečně prosím, abychom dnes novelu alespoň odhlasovali, protože se na to čeká rok, a udělejme všechno pro to, abychom dnes tu novelu sociálně-právní ochrany dětí prohlasovali. Protože skutečně na nás koukají desítky tisíc lidí a potřebují mít konečně po tom roce diskusí jasno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní tedy budeme hlasovat nejdříve o protinávrhu, to znamená, abychom tuto schůzi přerušili do ukončení 114. schůze, která bude zahájena v 11 hodin. Nejdřív zazvoním. Prosím, zaujměte svá místa. Máme dva procedurální návrhy. První procedurální návrh byl přerušit do 12.30 a druhý procedurální návrh, který byl k němu ve vztahu konkurenčním, je přerušit do ukončení 114. schůze, to znamená o zákonu o hmotné nouzi, tak jak je schůze svolána, což může býti dříve, ale i později, to si všichni uvědomujeme. Takže tolik bude tedy k tomu hlasování. Musíme se nějakým způsobem tady... tady nevidím... (Technické problémy.)

 

Nyní tedy bude hlasování o přerušení do ukončení 114. schůze.

Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 11, z přítomných 109 pro 65, proti 15. Návrh byl přijat. Přerušuji tedy 113. schůzi do ukončení 114. schůze.

 

Zároveň oznamuji, že 114. schůze začne, jakmile to technický stav zařízení dovolí, což je nejdéle 10 minut.

Mezitím konstatuji ještě došlé omluvy Věry Adámkové a Bohuslava Svobody z dnešního jednacího dne.

Ještě organizační záležitost: protože se registrujeme podpisem, byly vyměněny podpisové listiny pro svolání 114. schůze. Prosím, v předsálí se podepište do seznamu.

 

(Schůze přerušena v 10.58 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP