(9.30 hodin)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Luzar.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, hluboce se vám omlouvám, ale už jsem to nevydržel. Vámi ctění předřečníci tady hovořili a apelovali na celou Sněmovnu a na lidi, kteří nás mají možnost vidět a slyšet, jak je strašné, že tady chceme přidat důchodcům. Prý si to přece tato republika nemůže dovolit! O každých sto tisíc korun, o každou půl miliardu, miliardu tady koalice SPOLU bojovala. Ale dámy a pánové z koalice SPOLU, proč jste takhle nebojovali, když se zrušila superhrubá mzda a zasekl se stomiliardový zásek do státního rozpočtu? To jste tady u mikrofonu tleskali, tančili jste tady veselé tance, když se přidávalo těm nejbohatším, protože progresivita, která byla u zrušení superhrubé mzdy, přidala nejvíce právě těm, kteří to nejméně potřebují, těm bohatým! Ale důchody, kdyby to bylo ode dneška do budoucna, bych možná i chápal vaše vyjádření, byť je to zvrhlé, ale ony nerostly už 30 let. Na důchodcích se celých 30 let šetřilo, až teď nastal trošku tlak na to, aby se i důchodcům přidávalo, protože z těch nuzných peněz, které dostávají, se opravdu vyžít nedá! A proto tady dnes jsme, abychom jim opravdu umožnili trochu žít. V době covidové se přidávalo všem mimo důchodců. Všude rostou náklady, ale na důchody se jaksi zapomíná, a tito lidé již mnohdy nemají, jak si přivydělat. Mysleme také na to, že také chtějí důstojně žít, ne jen podnikatelé, ale i důchodci. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Přibylo faktických poznámek. Nejprve pan předseda Jurečka, poté paní poslankyně Černochová.

 

Poslanec Marian Jurečka: Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, mně to nedá, já teď musím krátce zareagovat, poté se přihlásím řádně do rozpravy. K našim návrhům, které jsme jako KDU-ČSL předložili, když tady kolega komunista Leo Luzar se zde rozohňuje nad tím, že koalice SPOLU nepamatuje na seniory, tak já bych chtěl jeho pozornost přivést k pozměňovacím návrhům, jež se týkají například právě zvýšení 500 korun měsíčně maminkám za vychované dítě - těm ženám, které odpracovaly 35 let v České republice, vychovaly dnešní generaci těch, kteří právě plní svými odvody průběžný důchodový systém, takže budu rád, když zde tento návrh podpoříte.

Máme tam návrhy, které se týkají vdov a vdovců. Skupina vdov a vdovců jsou lidé, kteří jsou nejvíce ohroženi v rámci sociálního systému z řad seniorů, takže chceme pomoci těm, kteří opravdu tu pomoc potřebují, s ohledem na finanční možnosti tohoto rozpočtu České republiky, aby se ty nůžky začaly svírat, aby nezůstávaly stále stejně rozevřené, a tím pádem nepomáhaly těm, kteří jsou opravdu na dně sociálního systému. O to se snažíme a budeme rádi, když se komunisté konečně podívají na návrhy, které tam jsou načteny, včetně i třeba návrhů, které naopak pomáhají těm, kteří získali nespravedlivě vysoké důchody jako bývalí komunističtí pohlaváři, kteří tady 40 let drželi totalitní režim u moci, perzekvovali tento národ, tak budeme rádi, když tyto racionální věci dokážete podpořit. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, další faktická poznámka. Paní poslankyně Černochová ji zrušila? Takže pan poslanec Grospič je přihlášen k faktické poznámce, máte slovo.

 

Poslanec Stanislav Grospič: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, kolegové, vážení členové vlády, budu velice krátký. Myslím si, že pokud je tady někdo, kdo nechce navýšit důchody, starobní důchody, jejich zákonnou valorizaci, a zohlednit inflační spirálu, která velice těžce dopadá na domácnosti seniorů, tak by se hledalo velice obtížně. Právě návrhy, které zde zazněly z úst KDU-ČSL nebo od klubu Pirátů, jsou návrhy, které vedou - byť možná mohou být dobrou cestou, pro někoho dobře dlážděnou - ale vedou do pekel. Zanesou ještě mnohem větší nerovnost a nespravedlnost do naší společnosti a to si myslím nikdo z nás nepřeje. Proto pro Komunistický klub Čech a Moravy jsou tyto návrhy nepřijatelné, ať už se to týká jednorázového zvyšování, anebo naopak restrikce vůči určité skupině obyvatel, která byla postižena zákony už do roku 1995, a bylo vlastně učiněno zadost. Čili v této souvislosti jsou tyto věci pro nás nepřijatelné a doufám, že i při hlasování většina mých kolegů bude toto zohledňovat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Paní poslankyně Černochová s faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěla kolegy Luzara vaším prostřednictvím zeptat, za jaké komunisty tady mluví, protože byla to i část Komunistické strany Čech a Moravy, která podpořila superhrubou mzdu. Podívejte se, pane kolego, na výsledky hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Faktická poznámka, pan poslanec Luzar, poté faktická poznámka, pan poslanec Brázdil.

 

Poslanec Leo Luzar: K tomuto zákonu bych rád ctěné kolegyni odpověděl. Já tady jako Komunistická strana Čech a Moravy hovořím za ty seniory, kteří čekají na důchod, a jestliže vy v koalici SPOLU říkáte, že tento zákon nepodpoříte, ale máte tam nějaké pozměňovací návrhy, které by vaším skupinám nebo určitým skupinám mohly pomoci, ale celek nepodpoříte, tak o to víc je to pokrytectví, které tvrdíte: My celý zákon nechceme, protože je to zásek do státního rozpočtu v řádu jednotek miliard, ale hrdě jsme prosadili zásek ve stovce miliard v rámci superhrubé mzdy.

My ne, my jsme požadovali v rámci superhrubé mzdy a jejího zrušení progresivní rozlišení, vícepásmové, pět pásem, od 70 000 korun, kdybychom měli být konkrétní. Ale vy jste to umožnili prosadit tak, aby nejvíce dostali ti nejvíce příjmoví, a ne ti, kteří by opravdu z té superhrubé mzdy něco mohli mít. Bohužel, taková je pravda.

A dneska, když se podíváte na sestavení rozpočtu a jaký je to velký zásek, ano - pokud něco státní rozpočet příštího roku ohrozilo, je to právě superhrubá mzda a její zrušení. Čistý populistický výkrok, který se udělal v nejnevhodnější době, a o tu dobu právě jde. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Faktická poznámka, pan poslanec Brázdil, poté paní poslankyně Černochová, poté pan poslanec Jurečka.

 

Poslanec Milan Brázdil: Pěkný pátek, dámy a pánové, vážená vládo, kolegyně, kolegové, já vás tady chci moc poprosit, abyste podpořili pozměňovací návrh pod písmenem G, ve kterém se předkladatelé snaží vyřešit nebo srovnat podmínky do předčasného odchodu do důchodu. Je to napříč, nemá to politikum. Vy víte, že ti lidé si to zaslouží, a já vás o to moc prosím, abyste podpořili pozměňovací návrh, bod G. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Malá připomínka: klasická ukázka, jak nemá být použita faktická poznámka k věcnému vyjádření, to se má říkat v rozpravě. Paní poslankyně Černochová, připraví se pan poslanec Jurečka.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Chápu, že se to zástupcům komunistické strany složitě vysvětluje. Chápu i to, že se to složitě vysvětluje voličům komunistické strany, ale pane kolego Luzare, prostřednictvím pana předsedy Vondráčka, nelžete. Komunisté podpořili zákon jako celek, minimálně část vašeho klubu. Proto jsem se na začátku ptala, který komunista tedy jste.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Pan poslanec Jurečka s faktickou poznámkou, v tuto chvíli poslední.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Pan Leo Luzar se tady před chviličkou rozohňoval nad tím, že říkal, že tehdy ten návrh daňového balíčku pomohl všem a pomohl i těm středně a výše příjmovým. Tak se znovu zamyslete nad těmi návrhy, které tady předkládáme. Dneska ženy, které obětovaly část své kariéry, vychovávaly děti, odpracovaly 35 let, mají, a to je neúprosná statistika, v průměru o 2 000 korun měsíčně nižší důchod oproti zbývajícím penzistům. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP