Středa 15. září 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

21.
Návrh poslanců Pavla Růžičky, Andreje Babiše, Jana Hamáčka a dalších
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1027/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele pan poslanec Pavel Růžička, už je na cestě, a zpravodajem garančního výboru, což je výbor pro bezpečnost, je pan poslanec Zdeněk Ondráček. Pana ministra budete muset na chvilku - nenapadlo mě... napadlo, ale to nemůžu říct.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1027/3, který byl doručen 27. května 2021. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1027/4. Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před začátkem rozpravy? Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Růžička: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, já bych jenom v krátkosti shrnul, o co se v tomto návrhu zákona jedná, abyste věděli, o čem se bude hlasovat. V první řadě jde o posílení požární bezpečnosti staveb v návaznosti na nešťastný požár domu s pečovatelskou službou v obci Vejprty, takže tento zákon bude jasně stanovovat, kam se v těchto zařízeních budou aplikovat autonomní hlásiče, a to do zařízení, která mají do 50 osob a nad 50 osob.

Tento zákon bude dále upravovat to, že tyto hlásiče budou zdarma svedeny na pult centrální ochrany, kterou provozuje Hasičský záchranný sbor.

Dále tento zákon bude stanovovat kategorie staveb, což bude od 0 do 3, a tyto kategorie umožní zrychlení stavebního řízení a vydávání závazných stanovisek Hasičskému záchrannému sboru.

A další, neméně důležitá věc je připojení kulturních památek a národních kulturních památek taktéž na pult centrální ochrany Hasičskému záchrannému sboru, tak aby bylo možné v co možná nejkratší době detekovat požár v těchto kulturních a národních kulturních památkách. Zase je to v návaznosti na požáry kostelů, které byly dřevěné konstrukce. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Otevírám rozpravu, do které se přihlásila se stanoviskem klubu paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Já jsem se tedy hlásila k tomu předešlému bodu, ale ono se to týká vlastně pana ministra vnitra, tento bod i ten předešlý bod, týká se to požární ochrany. Bylo tady sděleno panem ministrem, že by dobrovolní hasiči měli nosit státní znak. Nevím, jestli pan ministr vnitra ví, že dobrovolné hasiče zřizují obce, nikoliv stát, a že obce dokonce dávají dobrovolným hasičům možnost, aby třeba měli na svých uniformách nebo na svém vybavení znaky, které jsou třeba i od sponzorů, nebo právě znaky těch obcí, nikoliv státu, protože stát je sice může nějakou formou podporovat, ale stát je nezřizuje.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Nebylo to k věci, musím přiznat, ale jestli nechám pana ministra reagovat s přednostním právem... Jinak je přihlášen pan předseda Bartošek.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Vážená paní poslankyně, prostřednictvím pana předsedajícího, fakt mě nemusíte školit, kdo zřizuje dobrovolné hasiče, to myslím, že není úplně na výši doby. Já samozřejmě vím, jak to je, nicméně když jsem navštívil poprvé ve své funkci první dobrovolné hasiče a ptal jsem se, co je trápí, tak mi odpověděli, že nejvíc je trápí to, že ten státní znak nosit nemůžou, respektive že to není upraveno zákonem. A jak jsem tak jezdil po České republice, tak jsem se ptal, a prostě ono to hasičstvo to takto cítí. Nevím, s kolika dobrovolnými hasiči jste mluvila, ale minimálně ti, se kterými jsem mluvil já, tak mně přišlo slušné jim vyhovět. Jinak samozřejmě, kdo je zřizuje, kdo je platí, vím, ale trošku bych oponoval nebo trošku bych se bál tady tvrdit, že stát patří do nějaké široké řady sponzorů dobrovolných hasičů, to si myslím, že je trošku přehnané. Pokud se podíváte na dotační politiku Ministerstva vnitra, pokud se podíváte, jak probíhá obnova techniky, tak samozřejmě kromě zřizovatelů tím dalším nejdůležitějším donorem je stát a rozhodně bych stát nedegradoval na úroveň nějakého sponzora. Samozřejmě těch peněz by tam mohlo chodit více, s tím souhlasím, ale jsme samozřejmě limitováni státním rozpočtem a myslím si, že ani opozice neplánuje v případě převzetí moci nějaké zásadní nárůsty pro dobrovolné hasiče. Já si myslím, že spíš obráceně, ale to už je politická diskuse, do toho se nebudu pouštět. Ale chtěl jsem pouze ozřejmit, že samozřejmě vím, kdo zřizuje dobrovolné hasiče. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Bartošek. Prosím, řešíme už jiný tisk - 1027/3. Děkuji.

 

Poslanec Jan Bartošek: Děkuji za slovo, pane předsedo. Krátká reakce na pana ministra. Jsem rád, že tento pozměňující návrh podal, protože jsem se s podobnými požadavky u dobrovolných hasičů setkal taky. Já si myslím, že je v pořádku, že dobrovolní hasiči budou mít možnost nosit velký státní znak a užívat ho. Takže za tento pozměňující návrh děkuji.

Co se týká novely o požární ochraně, zde bych chtěl poděkovat jak Ministerstvu kultury, tak i Hasičskému záchrannému sboru za součinnost při tvorbě pozměňujícího návrhu, který jsem podal, a následně si ho osvojil výbor pro bezpečnost. Tady bych vás chtěl požádat o jeho podporu. Týká se to ochrany kulturních památek. Jistě si pamatujete, když v Moravskoslezském kraji vyhořel například dřevěný kostel v Gutech a nebyla prakticky možnost ho zachránit, protože ten požár byl velmi rychlý. To znamená, že tento pozměňující návrh upravuje, že kulturní památky po dohodě s Ministerstvem kultury a Hasičským záchranným sborem, některé z těchto celodřevěných kulturních památek, na které je třeba brát zvláštního zřetele, se dostanou na pult Hasičského záchranného sboru a bude větší šance v případě požáru tyto památky ochránit. Takže ještě jednou děkuji a žádám vás o podporu tohoto pozměňujícího návrhu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Adamec, poté pan poslanec Brázdil.

 

Poslanec Ivan Adamec: Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, pane ministře, já jsem chtěl ještě zareagovat na tu takovou možná nadbytečnou diskusi o použití státního znaku u dobrovolných hasičů.

Já si myslím, že nejvíc je trápí úplně něco jiného, a to je nedostatek finančních zdrojů. A když se bavíme o tom, že oni jezdí třeba na soutěže ven, tak je potřeba si ale uvědomit, že třeba ne všechny státy kolem České republiky mají hasiče organizované, tedy ty hlavní, státem. Já jsem rád, že my máme třeba jen ty dobrovolné hasiče, protože to by bylo strašně nákladné pro nás. Ale na druhou stranu, oni jsou obecní. Jsou obecní. Nezpochybňuji, že tam bude státní znak, já s tím problém nemám, ale pro ně je prioritní obec, pak teprve stát, protože jsou to naši hasiči. A já jsem rád, že ještě někde zůstali dobrovolní hasiči, protože řada těch jednotek zanikla bohužel po devadesátých letech. A musím znovu říct, že nezpochybňuji ten pozměňovací návrh, ale chtěl jsem říct, že nás opravdu trápí nedostatek vybavení, nedostatek peněz. Je pravda, že se situace zlepšila díky dotacím na hasičárny, ale prostě ti hasiči jsou obecní nebo městští a je potřeba patriotismus těm městům vyzdvihovat. Navíc oni opravdu mají sponzory, je dobře, když to nosí, je to velmi jednoduché. Prostě stát má svůj profesionální hasičský sbor, tam je to namístě. Obce mají své dobrovolné sbory hasičů a tam si myslím, že to úplně namístě není, ale nebudu to zpochybňovat.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Pan poslanec Brázdil, faktická poznámka.

 

Poslanec Milan Brázdil: Pane předsedo, vy jste umožnil tuto diskusi - a já jsem za to rád - reagovat na to, co se tu děje kolem státního znaku. Já vím, že to je mimo mísu, promiňte. Jenom ten pozměňující návrh, který jsem dal za záchranky. Asi nikdo nediskutuje o tom, že záchranka nepatří jenom pod kraje, funguje pro celý stát. A to samé jsem chtěl vyjádřit v tom, že bychom měli mít tu možnost. Nezasahujeme jenom na úrovni nějakých krajů, ale v přeshraniční spolupráci. Tudíž já jsem za to rád. Nechci dál to eskalovat, jen si myslím, že to je možná předzvěst toho, že jednou záchranná služba bude státní, nikoliv čtrnáctkrát jinak. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Faktická poznámka, pan poslanec Lubomír Volný. A znovu říkám, že už řešíme tisk 1027/4.

 

Poslanec Lubomír Volný: Já bych chtěl - dobrý den, dámy a pánové - upozornit, pane předsedající, že jste mě ani včera ani dnes nenapomínal za nenošení ochranných pomůcek, ani kolegy zde přítomné v sále. Tak bych vás požádal, abyste učinil zadost nařízení vlády o tom, že všichni musí mít nasazeny roušky, nesmí je mít pod nosem a musí je mít řádně připraveny a používat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak já bych vás na oplátku poprosil, abyste dodržoval jednací řád a faktickou poznámku směřoval vůči svému předřečníkovi. Děkuji. Nebojte, policie vás monitoruje, budete obeslán krajskou hygienickou stanicí, jako všichni ostatní.

Tak ptám se, zda se někdo hlásí do rozpravy k tomuto bodu ještě? Nikoho nevidím, takže končím rozpravu.

Je zájem o závěrečná slova? Pan zpravodaj, pan navrhovatel? Není tomu tak. Já poprosím tedy pana zpravodaje, aby nás seznámil s procedurou.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s procedurou hlasování. Výbor pro bezpečnost navrhuje tuto hlasovací proceduru:

Hlasovat legislativně technické připomínky nebo legislativně technické úpravy, které přednesu. Jsou tři, to bude první hlasování.

Poté bychom hlasovali druhým hlasováním pozměňovací návrhy výboru pro bezpečnost pod číslem A1 až A3, a to jedním hlasováním.

Další hlasování by bylo o pozměňovacím návrhu A4.

Následovalo by hlasování o pozměňovacích návrzích výboru pro bezpečnost pod písmenem a číslem A5 až A11, vše jedním hlasováním.

A samostatně pozměňovací návrh paní kolegyně poslankyně Matušovské pod písmenem B.

Závěrečným, šestým hlasováním by byl návrh zákona jako celek.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane zpravodaji. Já s tím mám drobný procesní problém, že ty technické nezazněly v rozpravě. Já bych poprosil pana ministra, jestli by nám něco neřekl na mikrofon, abychom znovu otevřeli rozpravu, vy byste přečetl ty legislativně technické úpravy, v souladu s jednacím řádem ukončím rozpravu a pak bychom rovnou hlasovali tu proceduru.

 

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček: Ano, hezký den.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkujeme. Prosím přečíst legislativně technické v rámci rozpravy. Děkuji.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ano, omlouvám se. Takže návrh legislativně technických úprav.

První legislativně technická úprava směřuje k pozměňovacímu návrhu A4 a nově se doplňuje v odstavci § 31 označený nikoliv jako odstavec 6, nýbrž jako odstavec 5, což se promítne i do úvodní věty novelizačního bodu 4, která bude znít: "4. V § 31 se doplňuje odstavec 5, který zní."

Druhou legislativně technickou úpravou je, že se v pozměňovacím návrhu A6 v § 40 na konci odstavce 4 odkaz na poznámku pod čarou číslo 15 nahradí odkazem na poznámku pod čarou číslo 12.

A třetí legislativně technickou úpravou je, že v pozměňovacím návrhu A10 se poznámka pod čarou číslo 27 včetně odkazů přeznačí na poznámku pod čarou číslo 29.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Končím rozpravu. Zájem o závěrečná slova není.

 

Vy jste tu proceduru vlastně už přednesl před chvílí, já jsem přivolal kolegy. Ptám se, zda má někdo jiný návrh procedury, než přednesl pan zpravodaj?

Nikoho nevidím, zahájím tedy hlasování o proceduře. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 52, přihlášeno 168, pro 153, proti nikdo. Procedura byla přijata. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Takže první hlasování o legislativně technických úpravách, které jsem před chvílí načetl.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Zahajuji hlasování - legislativně technické úpravy. (Kdo je pro?) Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 53, přihlášeno 168 poslanců, pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích výboru pro bezpečnost pod písmenem A, číslo 1 až 3. Týká se to nemovitých kulturních památek a jejich požární ochrany.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko výboru?

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Stanovisko výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.) Já jsem zaregistroval žádost o odhlášení. Prosím, přihlaste se znovu. Stanoviska byla v obou případech doporučující. Počet hlasujících je stabilní.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 54, je nás přihlášeno 157, pro 152, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Druhým hlasováním je návrh výboru pro bezpečnost pod číslem 4. Týká se nadřízeného správního orgánu. Zde jsme o tom ve výboru na žádost pana poslance Žáčka vedli diskusi, a proto je to samostatné hlasování.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko výboru?

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Stanovisko výboru je doporučující.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 55, přihlášeno 158, pro 135, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Následným hlasováním budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích výboru pro bezpečnost, písmeno A, pod body 5 až 11, vše jedním hlasováním. Týká se to kategorizací staveb, jak o tom mluvil pan předkladatel.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko výboru? (Doporučující.) Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 56, přihlášeno 160, pro 154, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Nyní bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Matušovské pod písmenem B. Výbor po jednání s Hasičským záchranným sborem dává nedoporučující stanovisko a týká se to poskytování odměn členům jednotek dobrovolných hasičů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Nesouhlas.)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 57, přihlášeno 161, pro 33, proti 36. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Nyní bychom, pane předsedo, hlasovali zákon jako celek.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Ano, přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Pavla Růžičky, Andreje Babiše, Jana Hamáčka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1027, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 58, přihlášeno 164, pro 143, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Všem vám děkuji a končím třetí čtení tohoto tisku.

 

Dalším bodem je

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP