Středa 15. září 2021, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Pikal)

8.
Návrh zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice
a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 966/6/ - vrácený Senátem

Senát schválil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení bylo doručeno jako sněmovní tisk 966/7, informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty.

Vítám mezi námi senátorku Hanu Žákovou a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček. Prosím, pane ministře, máte slovo. Ještě poprosím kolegy v sále o větší klid, budeme pokračovat v jednání, a máte slovo.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za možnost velmi krátce se vyjádřit k vratce Senátu zákona, který byl do značné míry velmi komplikovaný a na kterém jsme skutečně strávili několik měsíců. Nebudu se už teď vracet ke všem jednáním, která jsme průběžně měli, jak se měnily názory, jak se postupně ukotvoval nějaký finální pohled. Pouze bych chtěl říct, že návrh Senátu považuji v tuto chvíli za kompromisní, považuji ho za rozumný. Myslím, že všechny strany, které do značné míry dost emotivně jednaly v rámci tohoto zákona, došly k racionální dohodě, a jsem rád, že doposud, alespoň v posledních týdnech, kdy se to projednávalo, všichni dodrželi slovo včetně nás, kteří ten zákon předkládají.

Všichni víme, že to je zcela zásadní zákon pro dukovanský projekt, ale nejenom pro dukovanský, je to pochopitelně zákon, který otevírá možnosti investovat i další jaderné zdroje, a my se k nim hlásíme, protože všichni víme, že nebude stačit v budoucnosti vybudovat pouze jeden dukovanský zdroj. Bude to nepochybně o dalších blocích. Jsme toho názoru, že tento zákon otevírá cestu pro to, aby se další zdroje investovaly, ať už budou v Dukovanech, nebo v Temelínu.

Vážím si v tuto chvíli politické shody, která je základní podmínkou pro rozvoj jádra v České republice, a věřím, že v tuto chvíli tuto kompromisní senátní verzi přijmeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní prosím, aby se slova ujala senátorka Hana Žáková. Prosím.

 

Senátorka Hana Žáková: Vážený pane předsedající, vážený pane vicepremiére, milé kolegyně a kolegové zde v Poslanecké sněmovně. Jdu s vratkou ze Senátu, která v podstatě byla řeknu velkým kompromisem, ale já za to velmi děkuji a v prvé řadě bych chtěla poděkovat za spolupráci mezi Poslaneckou sněmovnou a Senátem, které si nesmírně vážím. Takhle nějak si představuji, jak bychom měli mezi sebou, horní i dolní komora, spolupracovat a jak by ten výsledek měl nakonec vypadat.

My jsme se tomu tisku věnovali docela obšírně, my jsme si jej vyžádali ještě dříve, než k nám přišel do Senátu, a už v březnu jsme ho projednali na podvýboru pro energetiku a dopravu. Následně jsme se k němu vraceli, až přišel od vás. Vyžádalo si ho několik výborů, jednak výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, ústavně-právní výbor, podvýbor pro energetiku a dopravu a stálá komise Senátu pro dohled nad poskytováním veřejných prostředků a pro analýzu kontrolních postupů Finanční správy.

Navíc jsme k tomu uspořádali i kulatý stůl, který proběhl 22. června, a velmi děkuji, že i pan vicepremiér byl na něm přítomen a mohl mým kolegům, bývalým starostům a starostkám z okolí Jaderné elektrárny Dukovany je ubezpečit, že tento zákon je prioritou a Dukovany že jsou prioritou. Jelikož z toho regionu pocházím a několik let jsem tam starostovala, tak bych vás poprosila, abyste zvážili podporu pozměňovacím návrhům ze Senátu. Jednak je tam pozměňovací návrh, který řeší tu bezpečnostní pojistku, a jednak jsme si dovolili inspirovat vaším doprovodným usnesením - i Senát stejné doprovodné usnesení k tomuto tisku přijal.

Nevím, jestli se ještě dostanu ke slovu, tak bych vám chtěla, protože asi se vidíme v tomto složení možná naposledy, tak bych vám chtěla poděkovat za vaši práci v Poslanecké sněmovně, za ty čtyři roky, které jste neměli jednoduché, napříč politickým spektrem, v době covidové, v tom, co nás potkalo, naši zemi, za to, že jste moudře rozhodovali, i když některá řekněme rozhodnutí byla krajová, ale - (Hlouček diskutujících poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Paní senátorko, já vás přeruším a požádám diskusní skupinku po mé levici, aby to případně přesunula ven. Děkuji. Prosím, pokračujte.

 

Senátorka Hana Žáková: Zkrátka vám chci poděkovat za tu práci, kterou jste tady odváděli. Kolikrát jste museli zasedat, kolik to bylo hodin času, že jste byli odloučeni od svých rodin. Poděkovat i vašim rodinám, že vám byly oporou a že vás podržely. A přeji vám, ať už dopadnou volby ve váš prospěch, či neprospěch, tak pamatujte, že i kolikrát prohra znamená velká výhra. Já vám za to moc děkuji a té spolupráce si velmi vážím. (Potlesk několika poslanců z řad ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Rozhodl jsem se nevolat paní senátorku k věci.

Takže nyní zde má možnost pro vystoupení zpravodaj garančního výboru, jímž byl hospodářský výbor, pan poslanec Dolínek, kterého jsem viděl, a má zájem vystoupit. Poté se případně může připravit pan poslanec Koten jako zpravodaj výboru pro bezpečnost. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji, pouze krátce. To, co přijal Senát, není v zásadě v rozporu s tím, co bylo projednáváno na výboru, protože tam jsme se té oblasti v zásadě vyhnuli, v tom projednávání jednotlivém, takže jako zpravodaj k tomu mám neutrální vztah.

Za ČSSD bych chtěl deklarovat, že podpoříme senátní vratku v podobě, jak to Senát schválil, protože to považujeme za cenný kompromis. Důležité je začít realizovat, což většina lídrů v minulých týdnech všude deklarovala v našich diskusích, takže si myslím, že je potřeba, aby ten zákon hlavně byl schválen, a my podpoříme senátní verzi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní se může vyjádřit zpravodaj výboru pro bezpečnost, pan poslanec Radek Koten, ale já ho nevidím. V tom případě se mi písemně přihlásila paní poslankyně Langšádlová, takže pan poslanec Třešňák, který se hlásil z místa, tak... Prosím.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Moje vyjádření bude stručné. Já bych chtěla deklarovat, že jako TOP 09 a SPOLU podporujeme jádro jako součást našeho energetického mixu. Jsme přesvědčeni, že jako zdroj základního zatížení musí být i do budoucna jeho součástí, ať už v podobě standardního jaderného bloku, nebo do budoucna modulárních reaktorů.

Jsem moc ráda, že přes všechny diskuse na vládním výboru i na půdě Poslanecké sněmovny došlo k dohodě. K ekonomické oblasti určitě je ještě mnoho otázek před námi, ať už je to otázka podílu státu na této investici, ať už je to otázka účasti reprezentantů státu v dozorčí a správní radě EDU II, ať už je to otázka toho, že půjdeme ještě i do budoucna jednat o váze jednotlivých kritérií. Podle mě je naprosto zřejmé, že stačí tři účastníci, tak jak deklarovali experti, a jsem velice ráda, že jsme došli k dohodě a že vláda přijala rozhodnutí, že se tendru nezúčastní dodavatelé z Ruska a Číny, protože i ten geostrategický a bezpečnostní rozměr je důležitý.

Já bych chtěla moc poděkovat za spolupráci zejména kolegům ze Senátu, ale i panu ministrovi a Ministerstvu průmyslu a obchodu. Samozřejmě podporujeme ten senátní návrh, protože zapracovává zvýšená bezpečnostní kritéria i do budoucna. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Poté, co jsem vyzval paní poslankyni, jsem zaznamenal přihlášku pana předsedy Bartoška, a předpokládám, že s přednostním právem, takže prosím.

 

Poslanec Jan Bartošek: Za mě krátce, pane místopředsedo. Já bych zde chtěl poděkovat panu ministrovi Havlíčkovi. Cesta k přijetí tohoto zákona nebyla snadná. Sami to víte, že se kolem jeho podoby vedly dlouhé diskuse. Jsem rád za to, že se nakonec podařilo dospět ke společnému konsenzu, který má podporu, předpokládám, většiny v Poslanecké sněmovně, včetně toho, že byla dodržena dohoda v Senátu o podobě pozměňujícího návrhu, takže děkuji i Senátu za jeho roli, kterou v průběhu přípravy tohoto zákona sehrál.

A já vás, kolegové a kolegyně, poprosím, abyste podpořili senátní návrh tohoto zákona, protože skutečně pamatuje na bezpečnostní pojistky a bezpečnost pro Českou republiku, a věřím, že to je priorita pro nás pro všechny. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji a nyní tedy pan poslanec Třešňák.

Než dorazí, seznámím Sněmovnu s omluvenkou. Pan předseda vlády Andrej Babiš se nám omlouvá dnes od 15.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Třešňák: Pěkné odpoledne. Vážená paní senátorko, vážený pane vicepremiére, vážené kolegyně, vážení kolegové. Na jednu stranu kvitujeme senátní kompromis, který se sem vrátil, protože především dopřesnil sněmovní pozměňovací návrhy řešící právě bezpečnostní pojistky a znemožňující účast ruských a čínských firem na tendru pro pátý blok elektrárny Dukovany.

Nicméně ten původní zákon řeší tedy především veřejnou podporu a samotné financování. V tomto se v Senátu žádných změn nedočkal, respektive se nedočkal žádného zastropování a změn právě v některých správních věcech a administrativních věcech. Samozřejmě, z naší strany deklarace podpory jádra tu je, avšak založená na jiných principech. My jsme je tu několikrát zmiňovali, asi zde nebudu opakovat, že investorský model i model veřejné podpory by měl být koncipován jinak, a to se týče jak samotného projektu, tedy Dukovany 5, tak i dalšího rozvoje jaderné energetiky včetně malých modulárních reaktorů, které stále mají malou oporu ve financování z veřejného rozpočtu, z TAČR a podobně.

A na závěr mi zde dovolte zmínit takovou krátkou poznámku. Pan vicepremiér ji ode mě už několikrát slýchal. My se tu bavíme s osmiletým zpožděním o rozvoji jádra a já pouze připomenu leden 2014, kdy to byl právě současný premiér Andrej Babiš, tehdy v roli ministra financí, ten zařízl projekt výstavby dvou bloků elektrárny Temelín právě jako ministr financí Sobotkovy vlády. Nebýt tohoto, už dnes mohly být v procesu výstavby dva bloky elektrárny Temelín a ta diskuse zde mohla být o mnoho snazší. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní ještě s přednostním právem pan místopředseda Kubíček, prosím.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jménem klubu ANO vyjadřuji podporu senátnímu návrhu zákona. V každém případě jsme na začátku cesty. Děkuji i opozici za to, že nakonec jednání o tom bylo velmi konstruktivní, velmi pozitivní, ale Dukovany jenom první část.

Veškeré predikce do budoucnosti ukazují zvýšenou potřebu výroby elektřiny České republiky včetně spotřeby a tak dále. Jdeme k elektromobilitě a spoustě záležitostí, které budou vyžadovat tyto zdroje, pokud možno zdroje čisté. Já vím, že na některých stranách vyvolám úsměv, protože jádro je někým považováno za čistý zdroj, někým ne.

Ale v každém případě si dovolím upozornit, že ta cesta nemůže končit Dukovany. Já jsem jihočeský poslanec, my tam máme připravený Temelín, máme tam připravenou stavbu v daleko vyšší fázi rozpracování, takže budu velmi rád, když pan ministr průmyslu a obchodu bude podporovat ty další zdroje. Ale on to vyjádřil ve svých vyjádřeních. My máme vysokou podporu obyvatel.

A nesmíme zapomenout ještě na jednu maličkost a to je ukládání jaderného odpadu. Tam si myslím, že Ministerstvo průmyslu a obchodu a i my jako poslanci máme určité resty.

Takže za mě jasná podpora. Děkuji opozici, děkuji koalici a přeji mnoho zdaru.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Omlouvám se, pan poslanec Kubíček nevystupoval s přednostním právem, protože předseda Faltýnek je přítomen. A teď jestli se ještě někdo další hlásí? Pan poslanec Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo. Pane ministře, dámy a pánové, jistě ode mě nebudete očekávat, že budu chválit ať sněmovní, nebo senátní verzi tohoto zákona. My jsme si již své odvykládali v rámci projednávání v této věci. Bohužel, situace na světovém trhu dodavatelů výstavby jádra se vyjasňuje v neprospěch České republiky.

Hovoří se o tom, že vyřazením dvou reálných stavitelů jádra nám zbývají další tři, kteří jsou schopni tyto kapacity nahradit a uspokojit českou poptávku. Bohužel tomu tak není. Westinghouse, který jediný v uvozovkách reálně je schopný realizovat, má problémy s výstavbou a kapacitně nestačí, protože teď podepsal další dohody a my se dostaneme možná v pořadí třetí, čtvrté, páté země k tomu, aby mohl u nás realizovat tak rozsáhlou výstavbu. Je to problém, ale Westinghouse v termínech, které my požadujeme, to nebude schopen realizovat, a to je fakt.

Francouzi, na které mnozí spoléháte, se vyjádřením své ministryně pro jadernou energetiku vyjadřují tak, že Francie ztratila odbornost a možnost stavět jádro. Mimo jiné budou odstavovat 14 jaderných elektráren, jednu staví, ale s obrovským zpožděním a nedaří se jim ji dokončit. Paní ministryně podle oficiálního serveru Montel uvedla, že budou teprve v roce 2022 až 2023 investovat miliony eur do znovuobnovení schopnosti Francie budovat jádro, do profesionálních firem, subdodavatelů a do investice možnosti výstavby, do té inteligence, kterou Česká republika historicky ztratila - a měla ji také. Francouzi tedy jsou na začátku schopnosti stavět pro svět jádro a chtějí se k němu vrátit. To je druhý dodavatel, který mohl realizovat Dukovany, čili zase se posouvá ten termín, který si ministerstvo řeklo.

Třetí schopný dodavatel teoreticky jsou firmy z Korey, ale ty mají ten problém, že Dukovany nejsou schopny technicky realizovat kvůli velikosti svých jaderných reaktorů. To už se opomíjí, že Dukovany si stanovily nižší výkon, a to momentálně ve svém výrobním programu nemají, a jestliže někdo tvrdí, že se dá postavit čtrnáctistovka a snížit výkon otočením kolečka, že to bude v pořádku, to takhle fakt nefunguje, protože to není atestováno a získat ty atesty jsou další a další roky navíc. Ne že by to nešlo, ale ty roky a roky navíc k tomu musíte připočítat, a v ten moment se zase dostáváme k neschopnosti splnit již tak opožděné termíny realizace výměny jaderných reaktorů v Dukovanech.

To je to, k čemu tady tyto zákony přispěly, že český občan, který očekává, že jaderná elektrárna, jaderná energetika a jaderná energie v České republice bude základním pilířem ekologizace, základním pilířem, který bude bránit zvyšování cen energií, a základním pilířem, který udrží Českou republiku v energeticky soběstačném prostoru nezávisle na dovozu, je ohrožen, ne-li úplně zničen.

Tato možnost, tento sen České republiky, stát se zpátky jadernou velmocí, odešel tady s tímto zákonem. Generaci lidí, kteří jsou ještě nyní těsně v důchodu nebo těsně před důchodem, schopni se naučit a pokračovat a vést českou cestu inteligence, schopné budovat jadernou energetiku, tímto ztratíme. Než tyto zahraniční firmy, kterým umožníme, aby sem přišly, budou ochotny sem přijít - protože ten čas, jak jsem již naznačil, tady není - tak nebudeme mít koho postavit k nim, kdo by převzal tu štafetu. A než vychováme nové mladé odborníky na jádro, tak budeme stejně jako ti Francouzi. Bude před námi pět, deset let a budou to obrovské náklady, které do toho budeme muset dát, abychom si vychovali budoucnost.

Ale to asi nikoho nezajímá, ideologie je přednější. V tom mnohým politikům rozumím. Ale prosím vás, netvrďte občanům, že to bude bez problémů, že to bude procházka růžovým sadem, protože to není pravda. Termíny, které v energetické koncepci České republiky jsou, co se týká realizace staveb v Dukovanech, jsou nereálné už nyní díky tomuto zákonu. Pokud vláda nezačne urychleně pracovat na realizaci Temelína, který má paradoxně větší schopnost být realizován než Dukovany díky těm omezením, tak to můžeme v jaderné energetice opravdu zabalit celé.

Uvědomme si, že jaderné reaktory pracují s již prodlužovanou životností, už dávno neměly teoreticky jet. Jsme neustále pod ostřelováním našich sousedů, kteří jádro odmítají, a přesto prodlužujeme a oni čekají na jakoukoliv záminku, kdy se dostaneme do stavu, že prostě jádro u nás skončí. A my adekvátní náhradu mít nebudeme, protože jsme se politicky, pouze politicky, rozhodli vyřadit jediné dva, kteří jsou reálně schopni stavět a dostavět aktuálně ve světě nyní jádro.

Vůbec netvrdím, že Westinghouse je špatná firma, ale prostě nemá ty kapacity. Vůbec netvrdím, že Francouzi neumí postavit jádro. Ale tím, že přestali stavět u sebe doma a přestali stavět ve světě, ztratili kapacitu realizovat, a je to obrovský problém.

Toto si musíme říci a musíme to občanům říci, že prostě to tak je. A tady pokud vláda, potažmo Ministerstvo průmyslu a obchodu, nezačne okamžitě revidovat plány jaderné výstavby, jaderného mixu u nás, nezačne hledat nové zdroje a soustředí se na to: Vlastně je času dost - protože tam se hovoří o pěti, deseti letech - a my už tady vlastně možná ani nebudeme, tak co se budeme starat, ať to dělají ti, co přijdou po nás, tak to by byla medvědí služba.

Tento zákon projde, bude v českém právním řádu. Je to tak, bohužel. Ale pokud nezačneme dělat opatření, abychom byli všichni tady schopni předstoupit před občany a říci: Ano, jaderná energetika má budoucnost a bude realizována v termínech, které tato vláda určuje, tak si pouze lžeme do kapsy, že chceme podporovat jadernou energetiku, ale z politických důvodů se nám do toho nechce. A teď je jedno, jestli to jsou politické důvody, že nemáme rádi Rusko nebo Čínu, anebo jsou to důvody, že nemáme rádi energii vyrobenou z jádra, protože to neodpovídá naší zelené ideologii, ale prostě bude to fakt.

A to je problém tohoto zákona. Proto jsme nehlasovali ani pro verzi, která přišla a byla schválena Sněmovnou, ani ta senátní, která je obohacena o usnesení, které jako že vyzývá... Výzvy nepomůžou postavit ani jednu cihlu a výzvy nepomůžou do české elektrické sítě dodat ani jeden megawatt elektrické energie, bohužel.

Omlouvám se za toto dlouhé vystoupení, ale nedalo mi to v tom optimismu, který tady u toho mikrofonu zazníval, a s tím děkováním všem jako by už se tady začaly stříhat pásky a stavělo se jádro. Reálné technické podklady hovoří proti těm termínům, pane ministře. Vy to asi víte, protože jste se zúčastnil těch debat a konferencí a vnímáte situaci ve světě.

Ale holt politika převážila nad technikou a občane, udělej si v tom jasno sám. Zatím tě to možná netrápí, zatím jsi schopen přežít 20% zvýšení cen energií, možná ještě více. Budeš spoléhat na dotace z Evropské unie za to, že třeba nebudeme mít to jádro, které Evropa a Unie nepovažuje za ekologický zdroj, pouze ho toleruje jako ekologický zdroj, ale nepovažuje ho do budoucna. Dostaneme se ještě více do toho dotačního systému, který v Evropě funguje. Ale bojím se, že to dopadne s našimi občany tak, jako to dopadá s občany Holandska, kdy běžný standard holandské domácnosti, jak jsem byl poučen, je, že mají nastaveno 17 stupňů v místnosti a chodí doma ve svetrech, protože si nemůžou dovolit, anebo nechtějí ti bohatší z ekologických důvodů - je to také možné - přitopit, protože ty ceny jsou tam tak obrovské, že prostě opravdu přežívají.

Termín energetická chudoba je již i v České republice, a když se na to podíváte, je to čím dál vážnější termín i v Evropě. Jsou už v Evropě země, které se tím vážně zabývají a hledají řešení. Bohužel, mnohdy zase jenom dotacemi - že dáme dotace, ať nejsou tak chudí, ať si můžou přitopit. Ale všechno na začátku má nějaké rozhodnutí, a na to se mnohdy zapomíná, ta politická rozhodnutí opřená čistě o politikaření nebo politiku, nebo jak to nazvete - světové vidění, je vcelku jedno. Ale technický výstup a to reálné pro občany je ten základní problém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Toto vystoupení vyvolalo několik faktických poznámek. První byl přihlášen pan předseda Stanjura, ale ten to stáhl ve prospěch přednostního práva, takže nyní poslanec Dolínek, poté poslanec Čižinský s faktickými poznámkami. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji, pane předsedající. Jenom... já jsem si myslel, jak jsme tady věcní a jak se udržujeme ve věcné rovině, a teď tady pan kolega Luzar semlel všechno páté přes deváté. Tady přece nejsou žádné dva postavené bloky zahalené bílou plachtou, a kdybychom umožnili někomu jinému se účastnit, tak se strhne ta bílá plachta a zítra se zapojí dva bloky do přenosové sítě. Nic takového není. Tady se bavíme o tom, že je běžná soutěž na dostavbu. Je to podle nějakých principů, ministerstvo připravilo něco, vedle zákona běží i další kroky, které jsou. Pan vicepremiér trvale jasně informuje o všech těch krocích. Představa, že kdyby v tuto chvíli ruský dodavatel byl, tak tady máme legii nějakých odborníků, a když to nebude ruský dodavatel, tak odborníci zmizí, je přece nesmysl. Jsme tady pořád ve stejné fázi.

A my jsme jako sociální demokracie od začátku deklarovali, že kromě toho, že chceme energetiku takovou, která je pro Čechy soběstačná a bezpečná, tak zároveň deklarujeme sounáležitost s NATO, s Evropskou unií. A co se dělo v posledních měsících, ukázalo, že kroky, které si ministerstvo, a děkuji za to, osvojilo potom, jsou nutné, abychom mohli všechny tyto věci... dostát v nich. Takže za mě to byla velká demagogie, co tady zaznělo. Jednoznačně jsou důležitější než tyto ideologické fráze kroky, které ministerstvo musí dělat.

Říkal jsem to v minulých týdnech a říkám to opět: Bez ohledu na to, jaká bude vláda po volbách, bez ohledu na to, zda se bude vláda ustavovat měsíc nebo půl roku, musí ty kroky teď v září, v říjnu, v listopadu, v prosinci běžet a pouze se ta vláda musí přizpůsobovat tomu harmonogramu. Jinak máme problém a ten nevyřešíme ideologií.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní poslanec Čižinský s faktickou poznámkou. Podotknu, že v 18 hodin máme pevně zařazený bod. Prosím.

 

Poslanec Jan Čižinský: Nebudu zdržovat, jenom jsem chtěl zareagovat na předřečníka, poslance Luzara. Chtěl jsem říci, že tento zákon je tady přesně proto, že se jedná o netržní podporu. Jedná se o záruky, které budou platit všichni daňoví poplatníci nebo český stát, a tím pádem také všichni daňoví poplatníci a všichni spotřebitelé energie. Pokud by nebyl předpoklad, že to celé bude netržní, je potřeba to číst: drahé, tak by tady tento zákon vůbec nebyl. Ten zákon není ekonomicky v pořádku, bohužel, je velký předpoklad, že zdraží elektřinu všem odběratelům a všem občanům naší země.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou ještě poslanec Kobza, prosím.

 

Poslanec Jiří Kobza: Děkuji za slovo. Já bych po té ideologické smršti, která tady zazněla, jenom připomněl, že za našimi humny, v Maďarsku v Paksi, Rosatom staví jadernou elektrárnu, která má rozpočet na dva tisícimegawattové bloky 12,6 miliardy eur. Z toho Rusko dává 10 miliard mezivládní úvěr, z celého kontraktu 40 % bude zadáno místnímu průmyslu. A vidíme, že to prostě jde, že my tady jsme poslušní určitých instrukcí, určitých tlaků, zatímco Westinghouse nedostavěl dva bloky ve Vogtle ve Virginii (Georgii?), má problémy s dostavbou elektrárny v Číně, tak jsem hluboce přesvědčen, že tento zákon snad - je tu určitá naděje - příští Sněmovna shledá stejně obskurním, jako je lex Búšehr, který je úplně k ničemu, ale přes to všechno z politických důvodů tady musí zůstávat. Tak jsem chtěl jenom připomenout, že realita trhu s energií je výrazně jiná, než se nám tu snaží podsouvat kolegové.

Varianta, že místo jádra, tím, že nebude, kdo by ho postavil, přejdeme na paroplynové elektrárny, jak se budou zavírat uhelné elektrárny, tak bych jenom připomněl, že výroba elektřiny z plynu je v podstatě ten nejdražší způsob, který můžeme mít, a samozřejmě to zaplatí naši lidé. Ten plyn navíc bude stejně ruský tak jako tak, protože bude chodit přes Nord Stream II, ale s německými tranzitními poplatky. To je všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Nyní pan předseda Stanjura.

Než dorazí k mikrofonu, seznámím sněmovnu s omluvenkou poslankyně Langšádlové, která se omlouvá mezi 18. a 21. hodinou.

Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Nakonec jsem usoudil, že mi ty dvě minuty nemusí stačit - možná že budou. Vyprovokovalo mě vystoupení poslance Luzara. Celá jeho stížnost je o tom, že to nemohou stavět Rusové, když to přeložíte. Nic jiného to není. Číňané nejsou schopni postavit v Česku nebo v Evropě jadernou elektrárnu. Tečka. Pomíjím politické důvody, pomíjím bezpečnostní důvody. Nejsou schopni. Podívejte se, jak Rusům jde, respektive nejde výstavba jaderné elektrárny v Maďarsku. A je pravda, že jsme z bezpečnostních důvodů i poté, co všechny bezpečnostní složky a orgány vlády to nedoporučily, se s vládou dohodli, že je z toho tendru vyloučeno, je to dobře.

Že ty termíny jsou napnuté, to je jasné. Není tady... já neznám žádnou relevantní politickou sílu, která by odmítala jadernou energetiku. Netvařme se, že tady je nějaký souboj, jestli ano nebo ne. Jediný souboj byl o to, zda připustíme bezpečnostní riziko a připustíme, aby se soutěže mohly zúčastnit země, o kterých nevíme, zda by případně nevyužily problémy či výstavbu jaderné elektrárny k nějakému politickému nátlaku na Českou republiku, nebo zda je nepřipustíme. A bylo to většinou ve shodě, takže to je dobře.

Chtěl bych ale vyzvat pana ministra, aby vláda neváhala. On od nás ví, že v okamžiku, kdy jsme učinili tuto dohodu, že tam nebudou firmy z Ruska a z Číny, že není třeba čekat na novou vládu. Opakovaně jsme ho vyzývali, aby ten tendr spustil, abychom nenabírali další zpoždění, protože termíny ve skutečnosti jsou ohrožené. Je to na samé hraně. Může se to stihnout, nemusíme ještě křičet, že se to určitě nestihne, ale je škoda, pane ministře, že s tím váháte. Technická stránka dokumentace je přece připravena. Dneska formálně bude dovršen legislativní proces, předpokládám, že prezident republiky to podepíše, takže už není ani argument, že čekáme na návrh zákona. Z našeho pohledu za naši koalici klidně můžete vypsat tendr. Není třeba čekat na povolební vyjednávání, ustavení Sněmovny, na novou vládu s důvěrou, protože může dojít k dalšímu zpoždění, a byla by to škoda. Takže podle mě to není na žádné vzájemné děkování, zvítězil zdravý rozum a čeká nás plno práce.

K cenám energie: mnozí odpůrci dostavby nebo ti, kteří pochybují o ekonomické výhodnosti, argumentují budoucí cenou z nového jaderného zdroje v Dukovanech. Za prvé je třeba říct, že cena bude tvořit - nebo cena, kterou garantuje stát, bude tvořit - zhruba 10 % celkově vyrobené elektřiny. A za druhé: Pokud se nepodaří zastavit a otočit proces Green Deal, ta energie bude ještě jó levná z atomové elektrárny. Tady hrozí mnohem větší nebezpečí pro zdražení energie, a to si myslím, že je v českém národním zájmu, abychom dobře implementovali a adaptovali se, abychom přestali - a my musíme věřit těm, kteří nemají ty zkušenosti, takové to dohnat a předehnat kapitalistický svět, to přece známe z dob komunismu. Pak známe, Lisabonská strategie se to myslím jmenovalo, dohnat a předehnat Spojené státy v inovacích. Tiše to vyšumělo. A teď si Evropa podle mě klade nereálné cíle, protože si je klade sama a nebere v potaz velké kontinenty, velké znečišťovatele. Nejedná se o přirozenou inovaci v průmyslu, ale o politická rozhodnutí. A tady hrozí, dámy a pánové, mnohem vyšší cena energie, než dneska se nám vůbec může zdát.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: To byla v tuhle chvíli poslední přihláška v rozpravě. Další už nevidím, takže rozpravu končím.

Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Pan ministr má zájem, prosím.

 

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček: Obvykle si neberu závěrečná slova, protože už jsem pragmatický na to, aby se to všechno rychle dohrálo, ale protože toto je skutečně velmi významný zákon, tak opravdu velmi krátce. Chtěl bych říct: konec dobrý, všechno dobré.

Uvědomuji si, že to bylo mimořádně náročné a možná i symbolické, že v posledních hodinách této Sněmovny hlasujeme o zákonu jaderném, na kterém jsme strávili skoro rok života. Nepochybně by celá řada z nás mohla říct, že by mohl být ještě lepší. Ano, já si dovedu představit, že by mohl být ještě trochu jiný, ale ve finále respektuji politickou debatu na půdě parlamentu, respektuji demokracii a respektuji to, že se k tomu každý vyjádří, i to, že nakonec to musí být o určitém kompromisu. Ten kompromis byl nalezen a jsem hrozně rád, že byl popoháněn tím, co je možná unikátní v České republice, a o to se snažme nepřipravit, a to je všeobecná shoda na tom, že jaderný blok nebo jaderné bloky anebo obecně jaderná energetika je pro nás zcela zásadní. Bez ní opravdu nejsme schopni nahradit 10 000 megawattů, které budeme odstavovat z důvodu dekarbonizace, z důvodu uhlí. A to se vůbec nebavím o tom, kdy expirují Dukovany a jakým způsobem budeme investovat dále do obnovitelných zdrojů, což je rovněž strašně důležité.

Už nyní se projevuje to, že to byl důležitý a správný krok s ohledem na cenu elektrické energie. Všichni vidíme, co se děje na světových trzích, všichni vidíme, jak se vyvíjí cena. A pokud jsme tímto zákonem pomohli tomu, že jsme nastavili model výkupu ceny elektrické energie, tak je téměř jisté to, že těch 10 % energie, kterou vykoupíme přes tento zdroj, bude levnější, než kdybychom byli v té době běžně na trzích.

Děkuji za tu diskusi. vážím si jí. A chtěl bych opravdu všechny poprosit o to, aby to finále podpořili i symbolicky. Je to zlomová věc v této Sněmovně. A já si troufám tvrdit, že kdo nebude v tuto chvíli hlasovat pro podporu této senátní vratky, tak nehlasuje pro podporu jádra v České republice.

Děkuji za celou dobu projednávání toho zákona.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Další závěrečná slova neregistruji. Svolám kolegy do sálu... (Gong.) ... a přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.

Než se sejdou kolegové, seznámím vás s omluvenkou. Pan poslanec Výborný se omlouvá z dnešního jednání od 15.45 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Než se sejdou kolegové, tak vám sdělím, že k přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců a návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb. -"

Teď nevím, jestli to byla žádost o odhlášení? (Ano.) Byla to žádost o odhlášení. Prosím, přihlaste se. A já to budu muset přečíst znova, protože nevím, kde jsem skončil.

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 966/6, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 966/7." Vidím, že v sále jsou přítomni všichni, kteří chtějí být přítomni.

Zahajuji hlasování číslo 84. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 84, je přihlášeno 128 poslanců a poslankyň, pro 100, proti 8. Konstatuji, že návrh zákona ve znění schváleném Senátem jsme přijali, a byl s ním tedy vysloven souhlas.

 

Děkuji paní senátorce, děkuji panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu.

Nyní další bod, kterým je bod číslo

Aktualizováno 7. 11. 2021 v 15:55.
Přihlásit/registrovat se do ISP