(17.20 hodin)
(pokračuje Nacher)

To samé u zákona o spotřebitelském úvěru, který když jsme probírali, byť ne tady na mikrofon, tak od některých kolegů z ODS, a musím říct, že konzistentně a stále, jsem slyšel, že se to nesmí přehnat, trh musí nějakým způsobem fungovat a samozřejmě jinak se chrání paní Nováková jako spotřebitel a jinak se bude chránit podnikatel, který má třeba právní oddělení, nebo obec a podobně. Takže by mě v té chvíli zajímalo, abych já se v tom zorientoval, a tady právě je slovo "spotřebitel" v tomto, tak jak se tedy kolegové z ODS, a viděl jsem, že se přihlásil předseda Zbyněk Stanjura, tedy dívají na ten pozměňovací návrh senátora za ODS, který to naopak zase rozšiřuje z toho spotřebitele na zákazníky. Já jenom, abych v tomto viděl nějakou konzistentnost postoje. Abych tady ve Sněmovně nedostal vynadáno, že jsem příliš prospotřebitelský a rozšiřuji to, a v Senátu jsem nedostal vynadáno, že to je příliš úzké a že je to potřeba rozšířit na všechny zákazníky. Protože jak jsem řekl, spotřebitelem je ze zákona považována jenom fyzická osoba.

Takže tolik taková drobná poznámka. Nechci to brát nijak konfliktně, budu rád, ať už dneska projde jakákoliv verze, že už to budeme mít za sebou. Chtěl bych tímto toto vystoupení ukončit a zároveň poděkovat Miloši Vystrčilovi za ta jeho slova z toho pětadvacátého, kdy on vzal některá slova vůči mně zpět, a já jsem neměl možnost takhle veřejně udělat totéž. Tady mám tu domácí platformu a on je host, tak já to v rámci politické kultury a jejího zlepšování takhle činím a děkuji mu za to, jakkoliv můžeme mít na některé věci jiný názor. Děkuji za vaši pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Jaroslav Holík, poté vystoupí pan předseda Vystrčil. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Holík: Vážený pane předsedající, vážení představitelé vlády, kolegyně a kolegové, já tady v každém případě podpořím slova pana předsedy Senátu, že energetické společnosti by měly dávat dopředu vědět, kdy končí smlouva. Bohužel se stává, že mám nějakou smlouvu, a každý rok si ta energetická společnost zvýší svoji cenu. Mám nastavený někde nějaký paušál, pět tisíc měsíčně, a přišlo mi: Budete platit sedm, máte nedoplatek a tak dále.

A teď malinko odbočím. My všichni tady v Evropě chceme, abychom měli čisté vytápění, abychom se vyvarovali oxidu uhličitého a zlepšili atmosféru. Ale právě jediný čistý zdroj na vytápění je elektrická energie a zdražujeme ji nepředstavitelným způsobem. Co k tomu dodat. Chceme čistotu, nebo ždímáme peníze?

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji a ještě s faktickou poznámkou se přihlásil pan poslanec Petr Dolínek. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Dobré odpoledne, já jsem měl připravené podobné vystoupení jako kolega Nacher, proto se jenom připojím fakticky, protože bylo zde řečeno, že na to bude reakce, tak ať je to v jednom balíku.

Mne také zaujaly kotrmelce v Senátu kolem toho projednávání, protože přece jenom času na to bylo dost. Novela byla projednávána nejenom na plénu, ale na řadě odborných seminářů i na otevřených platformách a ten prostor tam byl. A pak se to dělo vlastně trochu humpolácky, takovým způsobem, který asi úplně nepatří k ochraně spotřebitele. A potom z toho vzešlo něco, co, pane předsedo Senátu, prostřednictvím pana předsedajícího, já bych hrozně rád podpořil ve dvou třetinách, ale pak tam je ta třetina, která mi prostě neumožňuje s klidným srdcem pro senátní verzi hlasovat, protože právě se to dělo nějakým velkým kalupem, který tam nechal některé věci, které nejsou úplně jasné.

Samozřejmě, můžeme se hádat o výklad, zda to znamená, že musí jít dva miliony obyvatel nebo nemusí na poštu vyzvednout dopis s nějakým oznámením, nebo si můžeme říkat, že by to tak nebylo, že to je jiná cesta. Ale zase z pohledu právní jistoty záleží, jak by to bylo řešeno. Samozřejmě, můžeme se bavit o datových schránkách a podobně. Ale ta norma je napsána tak, že tam není jasný výklad, který by jasně řekl, co to znamená pro klienta, a ten klient má povinností hodně. Má povinnosti nejenom v oblasti energetiky, ale i v zásilkách energie, ale i v dalších oblastech. A myslím si, že ztěžovat to není namístě.

Proto mi přijde, že není to ideální, není to dobré a malinko v tom navíc cítím politiku. Přišlo mi to, a ne že bych se tedy potřeboval zastávat pana kolegy z ANO, ale přišlo mi to, že to bylo takové: Zkusme někomu vzít jeho téma a něco mu do toho dát jiného, že to umíme taky. A to mi přijde trošičku, že se to nepovedlo, a já proto požádám kolegy, aby podpořili sněmovní verzi, která je připravena kvalitně a po diskusi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak pro pana poslance Dolínka, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo: Podle sebe soudím tebe. Tak to prostě nebylo. Neurážejte pana předsedu Senátu a mé kolegy. Nejsme posedlí tím, abychom vám náhodou nevzali nějakou zásluhu, vám nebo panu poslanci Nacherovi. Držte se předmětu věci a ty osobní útoky si odpusťte, prosím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Nyní pan předseda Senátu Miloš Vystrčil v obecné rozpravě. Připraví se pan poslanec Leo Luzar. Prosím, pan předsedo, máte slovo.

 

Senátor Miloš Vystrčil: Vážený pane předsedající, vážení poslanci, vážené poslankyně, prvně tedy se musím velmi důrazně ohradit proti tomu, co tady říkal, vaším prostřednictvím, co jste tady říkal, pane poslanče Dolínku. Já mám chuť se zeptat, jestli jste četl těch 20 stránek, které jsem vám poslal. (Řečník ukazuje složku papírů.) A pokud ano, tak nerozumím tomu, co říkáte.

A teď k těm konkrétním věcem. Prosím pěkně, je to řečnická otázka, nekřičte hned, že ne. Kdo z vás čte všeobecné obchodní podmínky? Kdo z vás je čte? A to, že dodavatelské společnosti budou oznamovat změnu na internetu, mají některé z nich, a já je můžu jmenovat, ve svých všeobecných obchodních podmínkách. V tom materiálu, který, jak jsem slyšel, pan poslanec Dolínek četl, jsou kopie části těch všeobecných obchodních podmínek dvou společností. Jedna z nich se jmenuje Centropol a má 500 000 odběrových míst. (Řečník ukazuje plénu papírové materiály.) Druhá se jmenuje Bohemia Energy, má 1 milion odběrových míst. Všichni, co mají s nimi smlouvu, mají ve všeobecných obchodních podmínkách napsáno, že se dozví změnu ceny zveřejněním na internetu, na webových stránkách. A mohl bych jmenovat další. To znamená, jedná se o miliony klientů v této republice, kteří dneska mají smlouvy, takzvané adhezní, kde je ve všeobecných obchodních podmínkách napsáno, a oni si tam nechali napsat, a vy dost dobře víte, jak se obtížně mění adhezní smlouva a její všeobecné obchodní podmínky, že budou dostávat informace o změně ceny tím způsobem, že to bude zveřejněno na webových stránkách.

A teď k tomu dalšímu. Teď prosím věřím, že všichni, nejen živnostníci, malí živnostníci, kteří mají mozoly na rukou, k počítači sem tam, když nemusí, nejdou a tak dále, a všichni další. A tady někdo říká, že pokud to takto necháme, že to je netržní. Naopak. Když někdo bude pravidelně dostávat změny ceny, to je sakra protržní opatření. Já nevím, jestli víte, co to je takzvaná indikativní cena, a jestli víte, že v případě plynu indikativní ceny plynu pravidelně zveřejňuje Energetický regulační úřad. Já nevím, jestli víte, že společnosti, které prodávají dneska plyn, normálně o 100 až 200 korun indikativní cenu překračují a za to to prodávají. A nikdo o tom nemluví, protože ty smlouvy se automaticky prolongují a změna ceny se neoznamuje. Tak to dneska vypadá. Jinými slovy, ten člověk, který se třeba živí tím, že je klempíř, že je vodák, že prostě chová ovce nebo něco jiného, tak vůbec nemá šanci a jede v nějakém vlaku, kde mu někdo pořád zvyšuje cenu. On o tom ani neví a vždycky platí ty faktury "zpocenej" nebo je za něj platí účetní, a ten dopis, že má změněnou cenu, mu ani nepřijde. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP