(17.40 hodin)
(pokračuje Nacher)

Pokud jde o ty všeobecné obchodní podmínky: ano, lidi to nečtou. Lidi to nečtou a já na to upozorňuji tady deset let, napsal jsem to i ve své knize, mám rozbor všech těch všeobecných obchodních podmínek, jak jsou malým písmem, jak jsou dlouhé a podobně. To je pravda, to je všechno pravda. Ale to nesouvisí -

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Omlouvám se, čas vypršel, pane poslanče. Děkuji. A nyní v obecné rozpravě pan poslanec Leo Luzar. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pane předsedo Senátu, můj příspěvek měl být faktický k věci, ale váš rozohněný projev, který jste tady u tohoto mikrofonu přednesl, mně nabil, jak se říká, slova k tomu, abych neopomněl zdůraznit, že se prezentujete jako výrazný pravicový politik, jako politik volného trhu, jako politik, kdy konkurence má vyřešit všechny problémy, a jste pro největší různorodost a možnost podnikání, ale v celém svém projevu jste hovořil, jací ti podnikatelé, ti dodavatelé jsou šmejdi, jací jsou - s prominutím, už mě napadlo špatné slovo - jací jsou to lumpi, jak jenom čekají na to, jak odřít všechny, jak píšou úmyslně a naschvál drobným písmem, jak úmyslně nedávají možnosti lidem zjistit správné ceny, jak předražují, jak si vymýšlí. A máte pravdu a já děkuji za slova, která pronesl předseda Senátu z pravicové politické strany. Ano, máte pravdu, jsou to šmejdi, ale ty šmejdy jste umožnili vytvořit, pane kolego, vy. Vy, když jste připravovali zákon, který umožnil vstup na trh všem těm šmejdům, jste důvěřivě přistupovali k nim a tvrdili jste, jak to bude super pro občany, oni si budou moci vybrat, dodavatelé se budou předhánět před tím, aby jim umožnili všechny možnosti využít, jak ceny půjdou dolů a jak ty služby půjdou nahoru. A dneska jsme ve stavu, který tady máme, a vidíme, že prostě to tak není, že ano, i u těch distributorů jsou lidé, kteří chtějí jenom odřít ty zákazníky. Nemusí být všude a všichni, ale jsou tam, a že hledají jakékoli možnosti vydělat a nějaké morální zásady podnikání, které by slušný člověk měl mít, jsou jim mnohdy vzdálené, využívají různé kličky a nabídky, aby mohli získat ty smlouvy, podvádí ty chudáky lidi a dělají to naschvál, jenom aby dosáhli zisku. A to bychom měli tady řešit, to znamená, morální snahy podnikání a snahu kultivovat trh a to prostředí, ale ne nejdřív všechno uvolnit, a potom teprve regulovat, tvrdě zasáhnout a ještě to obhajovat a ještě tady říkat, jaké by to mělo být, když jste to sami umožnili.

A teď se vrátím k tomu, co jsem chtěl říct a proč klub KSČM nemůže přistoupit na senátní podobu tohoto zákona. Je to možná drobnost, možná budete překvapen, ale ta drobnost pramení z toho, že celý zákon byl postaven na ochraně spotřebitele. Tvůrce tohoto návrhu prošel těžkým martyriem přípravy, to si řekněme, mnohdy zneužit, protože se to stalo nosičem různých jiných věcí. Mnohokrát jsem tady u tohoto mikrofonu vytýkal, že by se toto dělat nemělo, protože on má potom problém, že se musí vypořádat s těmi změnami. Ale budiž, stalo se, máme tady před sebou výsledek. Ale znovu zdůrazňuji, ten původní návrh byl pro ochranu spotřebitele.

Nevím, jestli, kolegyně, kolegové, víte, jaký je rozdíl mezi spotřebitelem a zákazníkem. Toto může být jenom jako že hra se slovíčky. Ale je to docela velký rozdíl v přístupu k právu. Spotřebitel oproti zákazníkovi má totiž vyšší zákonnou ochranu. Spotřebitel má na své straně zákon č. 634/1992 Sb., který vyžaduje jiný vztah k spotřebiteli. Spotřebitel má žádat poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, použití telefonního čísla s vyšší než běžnou službou, může oponovat, může namítat nekalé obchodní praktiky jako spotřebitel, klamavá konání, klamavá opomenutí dokonce může oponovat, agresivní obchodní praktiky, může se proti nim bránit, může poukazovat na špatná tvrzení. To všechno má právo dělat spotřebitel. Ale zákazník už ne, protože zákazník má mít právní vědomí v rámci vztahu, a jediné, co je možné upravit, je, že je v menším postavení než ten velký, ale to je taky diskutabilní. Čili berme, že spotřebitel je ten běžný člověk, který vyžaduje vyšší ochranu, zákazník je řekněme rovnoprávný v tom vztahu, který vzniká.

A vy jste udělali jednu věc, která je pro mě nepochopitelná, ale po vašem projevu již vím, proč jste to udělali, když jste ve svém návrhu v čl. I bodu 18 § 11e slovo "spotřebiteli" nahradili slovy "zákazníkovi odebírajícímu elektřinu z hladiny nízkého napětí nebo s roční spotřebou plynu do 630 MWh". Možná je to drobnost, ale vy jste otevřeli dvířka, aby v případě soudních sporů spotřebitel tahal za kratší konec a nepatřila na něj ta ochrana. Kdybyste udělali změnu, že dali "spotřebitel, zákazník", rozšířili tu větu, tak bych tomu rozuměl - z jedné strany spotřebitel, má vyšší ochranu, v pořádku, z druhé strany zákazník. Tomu bych rozuměl. Ale nahradit slovo spotřebitel zákazníkem znamená všechny spotřebitele škrtnout z vyšší ochrany práva, který zákon o ochraně spotřebitele dává. A s tím my zásadně jako KSČM nemůžeme souhlasit. Protože spotřebitel, to je drtivá většina občanů České republiky a oni si vyšší ochranu proti těm šmejdům, jak jste (je) krásně správně pojmenoval se všemi těmi negativy, zaslouží. A proto se přikloníme k verzi, která je z Poslanecké sněmovny, která tady tohleto nedovoluje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Předseda vlády Andrej Babiš se omlouvá od 17.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní vystoupí v rozpravě pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejdřív k té omluvě. Myslím, že pan premiér tu byl skoro 10 minut, docela hezký výkon na něj, víc než obvykle.

Já začnu asi reakcí na pana poslance Luzara. Ona to není jenom sémantika, ale matematika. On to podal tak, jako by spotřebitel nebyl zákazník. Ale spotřebitelé jsou podmnožinou zákazníků. Ano, pro komunisty je divné a podezřelé, že bychom měli chránit i malé živnostníky. Já tomu rozumím, to je jejich ideologie, já to respektuji, já s tím nesouhlasím. Myslím, že pan předseda Senátu to jasně dokázal v obou svých vystoupeních, že se to netýká všech zákazníků, že je to limitované tou roční spotřebou, pokud se nepletu, 630 MWh. Takže nestrašme se.

To, že všechny ceny zdražují po čtyřech letech vlády ANO, ČSSD, komunistů, no, to je pravda. Ale komunisté tu vládu celou dobu podporovali a teď se diví, nejradši by se z toho vylhali a tvrdili, že byli celé čtyři roky v opozici.

K tomu, co říkal můj ctěný kolega Patrik Nacher: mám pocit, že to Miloš Vystrčil vysvětlil. Pokud ne, tak je to asi na podrobnější debatu. Já v tom rozpor prostě nevidím - někdo to vidět může, já to nijak nezpochybňuji. Mě debaty s Patrikem Nacherem vlastně baví, škoda, že jeho vliv uvnitř hnutí ANO je tak malý, myslím, že bychom mohli přijmout mnohé lepší zákony nebo mnohem rychleji, když si vzpomenu, jak často statečně hlasoval proti drtivé většině svých kolegů. Doufám, že to nebude vnímáno jako něco negativního, že tady pochválím jednoho konkrétního vládního poslance - nechtěl jsem mu ublížit uvnitř hnutí ANO, on není člen, tak ho nemohou ani vyloučit, tak je to v pohodě.

I pan poslanec Nacher, který se té problematice dlouhodobě věnuje, a já vím, že to je jeho vlastně první politické téma, říká, že když projde senátní verze, tak to není nic dramatického. Z toho bych vyšel, že to není 100:0, že to není zápas dobrý - špatný, černá - bílá. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP