(15.00 hodin)
(pokračuje Jurečka)

Poukazujete na opozici, že nic neudělala? Safra, pane premiére, tady sedí pan docent Svoboda, pan profesor Válek, lidi, kteří to dělají v praxi, tu záchranu životů, kteří o tom roky píší, edukují ty lidi. Jak si vy můžete dovolit tady říkat, ukazovat na opozici doprava a říkat, že: Nic jste neudělali? Jako proberte se. Myslím si, že nikdo nemá nic proti tomu, aby vyšla osvětová brožura, ale proč tam je na konci článek a fotka premiéra? Proč tam není silný příběh někoho, kdo prožil onkologické onemocnění, kdo může dát osobní svědectví, motivaci, podporu? To bych pochopil. Ale nevysvětlíte nikomu tři týdny před volbami, když ta brožura má vyjít, že tam je váš článek, že si z toho děláte, na tématu rakoviny, onkologických pacientů, brutálně neférové a v medicíně důležité neetické, neetické volební téma.

Já vás, pane premiére, žádám, a žádám i pana ředitele veřejné zdravotní pojišťovny, ať ta brožura nevychází. Jinak je to podle mě, myslím, jasný, pádný podnět pro Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran, aby se tím zabýval. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Teď ještě s přednostním právem předseda klubu TOP 09 Vlastimil Válek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane předsedo vlády, vážený pane místopředsedo, dámy a pánové. Musím se zastat svých kolegů gastroenterologů, onkologů, gynekologů a všech těch, kteří dělají v komplexních onkologických centrech kvalitní, kvalitní screening a vynikající péči o onkologické pacienty. Screening v České republice je jeden z nejlepších. Mamografický screening, to je výkladní skříň České republiky. To, co provedla gastroenterologická společnost, gastrointestinální onkologie a další kolegové v rámci screeningu kolorektálního karcinomu, je obrovský kus práce. A toto se děje v síti komplexních onkologických center.

Je škoda, že tu není, prostřednictvím pana předsedajícího, poslanec Vyzula, protože profesor Vyzula stál u zrodu těch komplexních onkologických center. A já jsem hrdý na to, že jemu, profesoru Vorlíčkovi a dalším kolegům jsem s tím pomáhal za radiologickou společnost jako tehdejší vědecký sekretář. Komplexní onkologická centra v České republice jsou nastavena velmi dobře a to, čím by se mělo Ministerstvo zdravotnictví trápit a čím by se vláda měla trápit, je dobudování komplexního onkologického centra v Karlovarském kraji. To je skutečný problém, aby tam bylo kvalitní komplexní onkologické centrum. To, čím by se měla trápit, aby ta centra v každém kraji byla standardně kvalitně vybavena nejenom technikou, ale aby byla vybavena i materiálně tak, aby ta péče byla srovnatelná.

Rozhodně nebudu nikdy chtít ne jako poslanec, ale jako lékař, aby pacienti z celé republiky museli jezdit za kvalitní péčí do Prahy nebo do Brna, kvůli screeningu, kvůli prevenci aby museli jezdit do dvou měst v České republice. Chápu, že ti, co nejsou z Brna, netuší, že Masarykův onkologický ústav není solitér, ale že je součástí komplexního onkologického centra Brno, které se skládá ze tří zdravotnických zařízení: Masarykova onkologického ústavu, který poskytuje část péče, Fakultní nemocnice Brno a Fakultní nemocnice u svaté Anny. Tato tři zdravotnická zařízení velmi dobře a úzce spolupracují a je dobře, že se tuto spolupráci podařilo nastavit, je dobře, že pacienti dostávají tu nejlepší péči v tom zařízení, které se jim věnuje. Žádné z těch zařízení by nebylo samostatně schopno tu onkologickou péči v celém rozsahu poskytovat, a to se týká i Masarykova onkologického ústavu.

Byl bych velmi rád, kdyby se vláda a Ministerstvo zdravotnictví opravdu věnovalo prevenci, ale pokud se podíváte na informaci z tisku - a to není informace, která by byla z bulvárního tisku, ale z Mladé fronty Dnes - tak v Liberci otevřeli nedávno ambulanci komplexní onkologické péče, kde dělají komplexní onkologické prohlídky. A to je dobře, že se otvírají další ambulance komplexní onkologické péče. To je velmi dobře. To, co mě trápí, je to, že si pacienti za tuto komplexní prohlídku musí zaplatit 3 000 korun. Stejné komplexní prohlídky dělají na Masarykově onkologickém ústavu - ano, za úplatu, pacienti si za ně musí zaplatit. Toto je to, co by mělo trápit ministra zdravotnictví, toto je to, co by mělo trápit premiéra, a ne, jestli se budou usmívat nebo mračit na nějakých brožurkách. Brožurky vždycky psaly v této zemi odborné společnosti, pokud se týkaly medicíny. A já doufám, že se na tom v budoucnu nic nezmění. (Hlasitý potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Mám tady ještě jednu žádost o přednostní právo, a je to místopředseda Sněmovny Vojtěch Pikal. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji, pane předsedající. Je to spíše faktická poznámka, ale nejsme v rozpravě. Tady zaznělo jedno tvrzení, a sice že na rakovinu neexistuje vakcína. Tak rakovina neboli zhoubné bujení je soubor mnoha různých onemocnění, která mají různé příčiny, nicméně existuje lidský papilomavirus, na který... (Premiér mimo mikrofon poznamenává, že to říkal.) Tak to se omlouvám, jestli to zaznělo. Nicméně zaznělo tady, že očkování neexistuje, v jednom případě očkování existuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Už nemám žádné... Ještě předseda klubu Pirátů Jakub Michálek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Abychom tu diskusi nějak uzavřeli, myslím, že solidní by bylo, aby tady vystoupil pan premiér, řekl, že tedy tu brožuru, kde došlo k chybě, kde byla uvedena jeho fotografie, že bude stažena. Pokud volal řediteli Všeobecné zdravotní pojišťovny a do tuhletu... Pardon, asi tam byl výpadek mikrofonu. Pokud je to tak, že tam byl nějaký nátlak na ředitele VZP, aby to vydal, ačkoliv to neodsouhlasila správní rada, ze strany premiéra, anebo nevím, jakým způsobem pan ředitel o tom rozhodl nebo kdo o tom rozhodl ve Všeobecné zdravotní pojišťovně, myslím, že bychom se to měli jako poslanci dozvědět, protože správní rada, kde se to probíralo, to neodsouhlasila.

A pokud došlo k vydání tohoto propagačního volebního materiálu, tak byste to měl uhradit ze svého a zajistit vydání brožury, která bude tak, jako byly všechny ostatní brožury, apolitická, to znamená, aby ji vydávaly odborné společnosti. Není opravdu žádný důvod, proč tři měsíce za peníze českého zdravotnictví rozesílat vaše fotografie do všech českých domácností, které jsou u VZP. Takže tedy bych poprosil, aby padlo jasné vyjádření, jak dojde k nápravě tohoto nežádoucího stavu.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: O slovo požádal pan premiér, takže vystoupí pan premiér Andrej Babiš, zatím poslední přihláška. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já bych rád reagoval na pana Válka, který o tom neví vůbec nic. (Smích, hluk a bouchání do lavic zprava.) Vy jste politik. Vy jste, vy jste, kdo je váš šéf? (Hovoří stále otočen vpravo k poslanci Válkovi.) Kdo je váš šéf? Ne pan Štěrba? Není to ředitel Bohunic? Vy jste jeho podřízený. Tak o čem mluvíte? To není odborník, podle vás? Není to odborník? Co tu vykládáte za nesmysly? Kdo tady říká o rušení nějakých center? Nikdo neříká, nikdo. A to není vaše specializace. Tak řekněte na mikrofon, jakou máte specializaci. Já to dobře vím, jakou máte.

A tady je 20 odborníků, kteří tady mají vyjádření. A toto je váš šéf. (Ukazuje foto v brožuře.) A vy říkáte, že to není odborník? To je váš ředitel. Tak o čem vykládáte? Toto jsou největší odborníci, kteří tady jsou. Ředitel onkologického ústavu Brno, pan Svoboda. Můžu vám tady přečíst. (Stále listuje v brožuře.) Pan Štěrba, specialista na dětskou onkologii. Zeptejte se ho. Před 10 lety jsem mu daroval navigační přístroj ze svých peněz, za 6 milionů. Na dětskou onkologii. Určitě si vzpomene. Byl jste tam někdy? Pan Arenberger, ano, bývalý ministr, představte si, má na starosti kůži. Pan Daneš. Pan profesor Cibula, renomovaný světový odborník. Takže vy říkáte, že to oni vydali ten prospekt. Oni, oni jsou součástí toho prospektu. Pan Zachoval, specialista na léčbu nádorů močového ústrojí. Paní Vašáková, nádory plic. Není odborník? Náměstkyně ministra zdravotnictví. Pan Zavoral - ano, tam leží pan prezident Zeman i pan Klaus, nejlepší nemocnice u nás. Nebo zpochybňujete Ústřední vojenskou nemocnici? Pan Suchánek - diagnostika, léčba nádorů střev. Pan Urban - nádory zažívacího ústrojí. Pan Urbánek - rakovina jater. Pan Astl - rakovina nádorů hlavy a krku. Pan Špička - rakovina, hematoonkologické onemocnění. Pan Kleibl - nádory, genetika. Pan Zikán - gynekologické nádory a dědičné dispozice. Paní Králíková - specialista na léčbu závislostí na tabáku, pan Mirovský, pan Matoulek a další. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP