(15.10 hodin)
(pokračuje Babiš)

Urychlili jsme založení a vznik obchodní společnosti, kdy už nemusíte mít hned zřízený podnikatelský účet u banky pro složení základního kapitálu. Je možné tedy jednoduše základní kapitál do 20 000 korun zaplatit přímo u notáře. Účinnost od 1. ledna 2021. To znamená, vklad do 20 000 přímo u notáře.

Spuštěním portálu Moje daně od 28. února 2021, který se stal součástí on-line finančního úřadu, jsme zjednodušili, zrychlili a dosáhli vyššího komfortu elektronické komunikace s finančními úřady.

Provedli jsme důkladnou analýzu stávajících daňových výjimek a vyhodnocení jejich vlivu na výši obecné sazby daně. Analýza je součástí Státního závěrečného účtu, vyhodnocení vlivu daňových výjimek na výši obecné sazby bylo uskutečněno během přípravy návrhu na zrušení superhrubé mzdy.

Byla zahájena redukce zobecňování a slučování výjimek: stravovací paušál - odstranění výjimky, osvobození v podobě osvobození z daně z příjmů z výher v hazardních hrách, osvobození příjmů plynoucích daňovým nerezidentům z dluhopisů emitovaných daňovými rezidenty. Nezavádíme nové daňové výjimky. Sjednotili jsme a zinteraktivnili všechny formuláře pro podnikatele na jedno místo, to je na www.bussinesinfo.cz/formulare a vytvořili jsme nové webové stránky www.bussinesinfo.cz.

Omezili jsme -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Váš čas, pane premiére. Jestliže bude zájem o doplnění... Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Procházková: Děkuji za slovo. Samozřejmě předpokládám, že se bude pokračovat ve všech těchto věcech, a děkuju za tu odpověď. Mám ale trošičku jinou doplňující otázku. Pravděpodobně, pane premiére, víte, že jsou dneska asi poslední interpelace na premiéra i na vládu. Já jsem zaregistrovala za celé to čtyřleté období, že opozice velmi kritizovala to, že tady nemají možnost interpelovat. A přesto, že jsou to poslední interpelace, tak nikoho z opozice tady nevidím - nebo, omlouvám se, schovaní tamhle tři kolegové v rohu (z Pirátské strany, jinak prázdné lavice), kteří rozhodně nezastupují celou opozici. A tak se vás ptám - co tomu říkáte? (Ozývá se smích.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Tak jsou tady naši věrní fanoušci, chybí paní Kovářová, která mě vždy ráda interpeluje. Tak, já neříkám nic. Já nevím, jestli jsou poslední, jestli nebudou ještě interpelace. Nicméně děkuju za ten dotaz, tak já bych to ještě dočetl. (Ozývá se smích.)

Omezili jsme statistická šetření u 16 500 podnikatelů zvýšením prahu z 8 na 12 milionů korun. Piráti se stále smějou, ale oni mluví o inflaci, tak nechť se zeptají Hřiba, jak všechno navyšuje tady, nejen nájmy, jízdné. Oni nechtějí, abychom dávali důchodcům slevu, ani mladým, a potom ještě nás interpelují. Ale to nevadí, to jsem odbočil.

Zvýšili jsme od 1. ledna 2021 limit ročních příjmů pro výpočet výdajového paušálu z milionu na 2 miliony. Došlo od 1. května 2021 ke snížení (s důrazem)... ODS, kde je?! Snížení! ODS! DPH na stravovací služby z 15 na 10 %. ODS a TOP 09, když byly ve vládě, tak jenom navyšovaly DPH, takže my jsme snížili. Na odborné služby z 21 na 15 % a na 10 v souvislosti s novelou zákona o evidenci tržeb. Takže hnutí ANO vždycky snižovalo daně a je pravda, že škoda, že opozice, která to tady řídí od revoluce, to neslyší, protože oni vždycky ty daně navyšovali. Zavedením stravenkového paušálu od 1. ledna 2021 jsme zjednodušili poskytování příspěvků na stravování. novelou občanského soudního řádu vyhlášenou ve Sbírce zákonů 30. 7. 2021 s účinností od 1. ledna 2022 jsme prosadili úhrady nákladů živnostníků a dalších podnikatelů na administraci exekucí svých zaměstnanců.

Zjednodušili jsme proces stavebního řízení, nový stavební zákon. Nová podpora malým podnikům -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Váš čas, pane premiére. Já vám děkuji. Poprosím, aby svou interpelaci přednesl pan poslanec Roman Kubíček, připraví se pan poslanec Jan Lipavský.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, dámy a pánové, teď to bude asi trošku vážnější téma, protože jestli jste byli schopni zaregistrovat, cena emisních povolenek nám skokově vyskočila a předpoklady její hodnoty na 35 euro, které se měly naplnit v roce 2030, jsou dneska na hodnotě 62 euro. Nejvíce se to dotýká našich domácností, protože 2 miliony domácností jsou připojeny na centrální vytápění, celkem to je asi 4,5 milionu osob. Kdybychom promítli ceny emisních povolenek do koncové ceny tepla, tak po novém roce asi dojde ke skokovému navýšení cca o 15 %, což pro ty domácnosti představuje velmi velkou zátěž.

Takže, pane premiére, prosím o odpověď, jak vláda, budu říkat celá vláda, protože to je víceméně záležitost více ministerstev, je schopna pomoct tak, aby tento cenový dopad nebyl tak dramatický. A pak ještě vznesu jednu doplňující otázku. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Slovo má předseda vlády Andrej Babiš.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já s vámi souhlasím. Emisní povolenky, to je peklo, to je peklo. To je výmysl Bruselu, šílená věc, kterou platí průmysl v Evropě, a nikdo není schopen predikovat nějaký vývoj cen. Je to spekulace, někteří říkají o tom, že je to vlastně jenom zdanění, a samozřejmě je to problém. A teď se můžeme bavit o tom, co jsme tady dělali po revoluci. Proč jsme privatizovali ČEZ? Proč? Kdybychom měli 100 %, tak by to vypadalo jinak. Proč jsme prodali plyn? Ty nejdůležitější věci - voda. Včera jsem se díval na tu debatu, jak tam zkoušela paní redaktorka z ČT někoho z KSČM ohledně vody, jak to uděláme. No, koupíme si to nazpátek, ne? Kolik dividend si odtáhli, voda je totální monopol. Totální. Já nevím, co dělají Piráti v Praze s vodou, ale taky stoupla, taky inflace, pane kolego, taky inflace.

Takže my máme, ano, tady specifikum, soustava zásobování tepelnou energií v České republice - připojeno 1,7 milionu domácností, což odpovídá přibližně 4 milionům obyvatel ČR. Podíl domácností připojených na tyto zdroje se pohybuje na úrovni 40 % a jedná se tak o nejčastější způsob vytápění. Dominantním palivem pro výrobu prodaného tepla v ČR zůstává uhlí. Podíl uhlí na dodávce tepla dlouhodobě však postupně klesá a zásadním aktuálním problémem je výrazný nárůst ceny emisní povolenky, která dopadá zejména na teplárny, které vyrábí teplo z uhlí. Náklady na nákup povolenek se promítají do ceny tepla a ohrožují ekonomickou životaschopnost řady soustav zásobování tepelnou energií. Snahou a cílem České republiky je tyto systémy zachovat, modernizovat, nadále rozvíjet.

No a samozřejmě my se musíme vrátit k tomu Green Dealu. Teď vidíme, co se děje. Přestalo foukat a mají problém, není proud. Ve Švédsku vyzvali lidi, aby neluxovali, vypli jadernou elektrárnu. Takže tahle zelená móda, kterou tady reprezentují Piráti u nás, ten šílený Evropský parlament, který vymyslel tyhle věci... Já jsem konečně rád, že konečně i šéf Škody Auto řekl, že elektroauta je problém z hlediska dostupnosti ceny. A my nebudeme nikdy souhlasit, aby tady byl zákaz prodeje. Nikdo se nezeptal lidí: Chcete elektroauto, nechcete? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP