(15.40 hodin)
(pokračuje Babiš)

Takže si myslíme, že máme skvělou Strategii 2030, musíme jít a kopírovat moderní trendy a vývoj. Myslím, že tu strategii je potřeba teď zrealizovat a uvidíme, kdo bude v nové vládě, jestli bude v tom pokračovat, nebo co se stane. Ale pro nás školství je skutečně priorita, jsou to investice do našich dětí a mládeže a to znamená, že naše budoucnost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Poprosím pana poslance Josefa Kotta, aby přednesl svou interpelaci. Připraví se pan poslanec Jan Zahradník.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane premiére, již téměř rok z řad opozice, zejména Pirátostanu a koalice SPOLU, velmi často slýcháme různé konspirační teorie o zpochybňování závěrů odborných znalců a obviňování různých státních institucí, které se prý měly spiknout při objasňování příčiny a hledání viníka ekologické havárie na Bečvě. Opozice, jak je známo, má o viníkovi dlouhodobě od samého počátku jasno a mediální prostor nám to neustále připomíná. A proto bych vás požádal o to, jestli by bylo možné shrnout historii, a pokud je to možné, i objasnit stav, ve kterém se nyní vyšetřování této mediálně velice významné kauzy v současnosti nachází. Děkuji za odpověď.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Přečtu rychle omluvu. Omlouvá se z pracovních důvodů mezi 16. a 18. hodinou pan poslanec Jan Řehounek.

Slovo má pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Bečva, to je neuvěřitelný příběh. To je jenom důkaz toho, jak si to představují tady Piráti, a možná i opozice. Máme tady vyšetřovací komisi na Bečvu. Takže vlastně co říkají Piráti a opozice: Nás nezajímá Policie České republiky, nás nezajímá státní zástupce! My tady budeme mít lidový soud, který rozhodne, ale který už dopředu ví, že problém je Babiš - jasně, problém je Babiš. To jsme si zažili, to je neuvěřitelné, co tady všichni předvedli.

Takže fakta: Havárie na Bečvě dopoledne 20. září 2020. Řešily to desítky lidí z organizací, které jsou na sobě odborně i personálně zcela nezávislé, Hasičský záchranný sbor, policie, vodoprávní úřady dotčených obcí i krajů, Česká inspekce životního prostředí, Povodí Moravy, společnost VAK Vsetín a další. Odebírají se desítky vzorků, hodnotí je několik různých laboratoří, probíhají kontroly ve více než dvaceti společnostech poblíž řeky. Až do 23. 9. 2020 všechno probíhalo zcela standardně po odborné linii s cílem hlavně zastavit šíření otravy a najít ten zdroj. A i když už je jasné, že jde o velkou havárii, média to řeší tak jako v jiných podobných případech, tedy s orgány, které havárii vyšetřují. Na Ministerstvo životního prostředí se nikdo z médií s dotazem na Bečvu do toho dne neobrátil.

Vše se zásadně mění 24. 9., kdy najednou na sociálních sítích a následně i v médiích opozice rozjíždí kampaň. Politici jako Gazdík, Kalousek, Bláha, Pekarová Adamová, Seitlová a mnozí další se předhání, kdo si je víc jistý, že viníkem je určitě DEZA! Proč asi? No, protože za pár dní budou přece krajské volby a opozice cítí příležitost, jak si přihrát pár procent na úkor ANO. 25. 9. přebírá případ Policie a zahajuje vyšetřování v trestním řízení. 26. 9. Policie na Twitteru oznamuje, že zjistila, odkud nebezpečná látka - v té době už bylo potvrzeno, že jde o kyanid - vytekla. Podařilo se zjistit vyústění kanálu, ze kterého kyanid do řeky vtekl. Na tento kanál je napojeno mnoho společností a kriminalisté začali prověřovat, ze které mohla látka do řeky uniknout. 30. 9. starosta Valašského Meziříčí potvrzuje, že ve vyústí společnosti Energoaqua byly potvrzeny kyanidy. Ředitel firmy Energoaqua ten samý den potvrzuje rovněž, že v areálu společnosti zasahovala Policie České republiky. Energoaqua spravuje tovární areál bývalé rožnovské Tesly a zajišťuje v areálu čištění odpadních vod odcházejících z něj kanálem, který ústí ve Valašském Meziříčí do Bečvy. 27 10. uniká do Bečvy z vyústí areálu Energoaqua jiná znečišťující látka. 24. 11. do Bečvy z areálu Energoaqua opět unikají znečišťující látky, tentokrát dusitany. 2. 12. 2020 do Bečvy uniká z areálu Energoaqua znovu neznámá látka. Později se potvrzuje, že se jednalo o nadlimitní fosfor.

21. 4. 2021 Sněmovna poprvé ve své historii odsouhlasila vznik vyšetřovací komise k živému spisu! Neuvěřitelné! Takže tady tito neomarxisti s opozicí kašlou na policii! Oni si to vyšetří sami, oni to vědí už dopředu. Takže policie vyšetřuje a tady vzniká komise.

Soudní znalec Jiří Klicpera dokončil znalecký posudek a předal ho Policii. 28. 6. 2021 Policie obvinila z trestného činu jednu právnickou a jednu fyzickou osobu. Jde o trestné činy poškození a ohrožení životního prostředí a neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami. Dle zprávy z médií jde o firmu Energoaqua a jejího jednatele Oldřicha Havelku. 8. 9. dozorující státní zástupce zamítl stížnost proti usnesení o zahájení trestního stíhání, kterou podala společnost Energoaqua a její jednatel Havelka. 15. 9. 2021 dozorující státní zástupce z Okresního státního zastupitelství ve Vsetíně oznámil, že by chtěl obžalobu dokončit do konce roku. Tak co tady vlastně vyšetřujete? Oni jsou víc než státní zástupce nebo policie?

Takže co se tady děje už téměř rok? Část opozice, především Pirátostan a SPOLU, neustále zpochybňuje práci soudního znalce i vyšetřování policie, protože mají od začátku jasno, kdo je viníkem, a výsledky oficiálního vyšetřování jim prostě nehrajou do karet. Útoky se neustále vedou na Českou inspekci životního prostředí, že prý špatně koordinovala vyšetřování a neodebrala vzorky tam, kde měla. Co na tom, že podle vodního zákona -

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Váš čas, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Já to potřebuju dočíst ještě.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Tak to by se musel pan poslanec, on se určitě rád zeptá, jak ho vidím.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji panu předsedovi, že mě ponoukl, že to jsou natolik důležité záležitosti, že je zapotřebí, aby to pan premiér samozřejmě dokončil. A já, ta otázka samozřejmě podporuje jenom to a je zapotřebí to co nejdříve dořešit, vyřešit, protože na zarybnění řeky bylo vynaloženo poměrně významné množství finančních prostředků jak ze stran Rybářského svazu, tak Ministerstva zemědělství, takže čím dříve bude viník usvědčen, tak tím dříve budeme moci řešit věci spojené s tím, aby to ten, kdo to zavinil, měl vrátit a vrátil to zpátky do státního rozpočtu. Poprosím pana premiéra o dokončení jeho myšlenky.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Takže já bych to rád dokončil. Takže Pirátostan a SPOLU kašlou na naši policii a státní zastupitelství. Policie může ze svého mnohaměsíčního vyšetřování (získat) i jiné poznatky než jen výsledek znaleckého posudku. Dokonce vznikl alternativní pokus na řece Bečvě - a teď pozor! s rozpuštěnou solí, který má vyvrátit posudek soudního znalce. Pokus vedl profesor Hruška z Ústavu výzkumu globální změny. Ten sice není odborníkem v oblasti hydrodynamiky jako soudní znalec vybraný policií, ale zato je čirou náhodou aktivním politikem TOP 09! A Pekarová se fotila před Dezou! Neuvěřitelná manipulace! Normální podvod! Aktivní politik TOP 09 je soudní znalec a kandiduje nebo kandidoval za tuto stranu do Evropského parlamentu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP