(15.50 hodin)
(pokračuje Babiš)

Takže poslední dobou intenzita útoků opozice roste. Proč? No protože jsou tady zase volby! Minulé volby byly o čem? Ty krajské? O covidu a o Bečvě. A teď to máme znovu, protože nic jiného nemají. Nemají nic jiného! A samozřejmě i ty krajské - čekalo se na vyšetřovací komisi. A tam že není ani jeden člen vyšetřovací komise? Proč tu máte tu vyšetřovací komisi? Tak to zrušte! Nebo vy jste víc než policie, nezávislé státní zastupitelství?

Takže zadání je jasné. No a kdo byl nejvíc aktivní? Pan Gazdík. Pan Gazdík v tom měl jasno. Už říkal dopředu, kdo to je. Potom se omlouval, protože samozřejmě chtěli na něj podat trestní oznámení. Jo, a neustále to hrál, jo. Takže neuvěřitelné.

Paní Pekarová pochybovala o tom, že tady ministr Brabec... bůhví co tam dělají. Jo, fakt nechutné, fakt nechutné. Tady máme paní Pekarovou. (Ukazuje ve svých materiálech její fotku.)

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Váš čas, pane premiére. Děkuji. (Premiér: Neuvěřitelná manipulace. Normální podvod.)

Svou další interpelaci přednese pan poslanec Jan Zahradník.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane premiére, uhelná komise doporučila jako termín pro odstavení uhelných zdrojů české energetiky rok 2038. Vláda její návrh pouze vzala na vědomí, a tak se stále častěji mluví o roce 2033, dokonce i o roku 2030. Do té doby jaderný zdroj nebude a zastánci konce uhlí tak navrhují jako náhradní palivo zemní plyn. Jenomže cena plynu dramaticky roste. V současné době je cena zemního plynu za 1 MWh 52,50 eura, což je více než 13krát vyšší než cena z června 2020. Není, pane premiére, toto pádný argument proti přechodu z uhlí na plyn?

Dalším rizikovým faktorem je to, že Rusko a Pákistán podepsaly smlouvu na budování plynovodu s kapacitou poloviny Nord Streamu s uvedením do provozu v roce 2023. Je možné, že Rusko bude se stavbou plynovodu pokračovat do dalších asijských zemí, kde je po plynu obrovská poptávka. Cena plynu v Asii je přitom 2,5krát vyšší než v Evropě.

Moje otázky, pane premiére, další tři: Co bude Evropská unie a my jako její člen dělat, až Rusko začne prodávat svůj plyn do Asie a soutěžit nejvyšší ceny? Má Evropská unie dostatek přepravní kapacity na dopravu zkapalněného plynu z USA? A nakonec: Zabýváte se vůbec vy a vaše vláda těmito problémy, které mohou dramaticky ohrozit naši energetickou bezpečnost?

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Slovo má pan předseda vlády Andrej Babiš.

 

Předseda vlády ČR Andrej Babiš: Děkuji za dotaz. No samozřejmě že se zabýváme. Ale zeptejte se vašeho koaličního partnera TOP 09, co říká v parlamentu. Kdo vymýšlí tyhle věci? Kdo? Kdo s tím přichází? Kdo tady toto prosazuje?

Ano, my se s tím samozřejmě zabýváme. Já jsem byl ten, který bojoval za to, aby v závěrech Evropské rady bylo napsáno jádro. Vedle mě seděla ještě bývalá rakouská kancléřka, která to blokovala. Celou noc to trvalo, aby vůbec uznali, že máme nějaké specifikum tady, kůrovce, že nemusíme těch 55 %, že máme... Ano, takže s tím se zabýváme a já s vámi souhlasím. Já jsem o tom tady mluvil před chvílí, že samozřejmě ano, pokud skončí spalování uhlí a přejde se na plyn, tak ta závislost bude podstatně vyšší. Bude podstatně vyšší. My o tom mluvíme, já na to upozorňuji. Ano.

Takže tady vlastně vy křičíte: Hrozba Ruska, tak ale křičte i v Evropském parlamentu o tom v těch frakcích i s vašimi koaličními partnery. Takže je nějaká představa a samozřejmě, náhrada uhlí, pokud vůbec nastane - zatím to tak je, ale to nikdo neví, možná se to ještě změní, já nevím - to bude mix a u nás je to základ jádra. My potřebujeme to jádro. My potřebujeme postavit Dukovany, potřebujeme vyřešit Temelín. Ano, my nemůžeme - já nevím, kde bychom ještě tady vlastně mohli získat nějaké zdroje z obnovitelných zdrojů, a musíme mít hlavně bezpečné a spolehlivé zásobování elektrické a tepelné energie.

Je tady problém emisních povolenek, o tom jsme tady dnes mluvili, ano. A plyn, jelikož ty zdroje v Evropě nejsou a jsou hlavně v Rusku, tak to může být velký problém. Bez použití plynu samozřejmě ty klimatické cíle nejsme schopni naplnit. To jsem řekl i místopředsedovi Evropské komise Timmermansovi, který přišel s nějakými představami, které podle mého názoru nejsou reálné. Samozřejmě podle mě potrvá dlouho ta debata.

Takže my máme to specifikum s teplárenstvím a tam skutečně musíme si být jisti, že v případě přechodu z uhlí na plyn zkrátka nás nebude někdo vydírat, že budeme mít na to nějaký vliv. My nemáme žádné vlastní významné naleziště zemního plynu, všechno dovážíme jako většina Evropy. Takže musíme se tomu věnovat, otázkám bezpečnosti a spolehlivosti dodávek.

U nás samozřejmě plynárenství je na velmi vysoké úrovni. Během uplynulého čtvrt století nebylo s výjimkou vymezených lokalit v důsledku přírodních katastrof, jako byly povodně či tornáda, nutné vyhlašovat stav nouze a omezovat či přerušovat dodávky plynu konečným zákazníkům, a to i v takových okamžicích, jako byla rusko-ukrajinská plynárenská krize v roce 2009.

Zdroje zemního plynu jsou dostatečně diverzifikované, mimo jiné díky dobrému propojení České republiky se sousedními státy, díky vhodné pozici ve středu Evropy a tranzitní roli země a díky přímému přeshraničnímu přístupu na německý likvidní obchodní hub. Rovněž jsou dostatečně diverzifikované dopravní trasy zemního plynu na tuzemský trh. Zemní plyn do naší země může být dopraven jak z východu přes Slovensko, tak ze západu ze Spolkové republiky Německo, ze které již v současnosti vstupuje do české plynárenské soustavy cca 98 % zemního plynu určeného jak pro tuzemskou spotřebu, tak i pro mezinárodní tranzit. Prostřednictvím německé plynárenské sítě je do České republiky možné dopravit i plyn, který byl do Evropy dovezen ve zkapalněné formě, jako je LNG.

Na území České republiky je rovněž k dispozici dostatečná uskladňovací kapacita podzemních zásobníků plynu, v souhrnu odpovídající cca 40 až 45 % roční spotřeby plynu. V následujícím roce by měla být ještě posílena realizací potrubního propojení zásobníků v Dolních Bojanovicích na tuzemskou přepravní soustavu. Doposud je tento zásobník plynu nacházející se v blízkosti hranic se Slovenskou republikou propojen pouze se slovenskou plynárenskou soustavou. Tuzemské zásobníky byly v uplynulých dvou letech před zimním obdobím zcela zaplněny a v současnosti jsou již zaplněny na 73 %.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Váš čas. Děkuji. Pan poslanec má zájem o doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Jan Zahradník: Pane premiére, když jste tedy takový bojovník za energetickou bezpečnost, proč jste dali prostor nezodpovědným návrhům na konec uhlí v roce 2030? Vy jste vůbec takový člověk, který se tady vychloubá. Říkáte, jak bojujete se zeleným šílenstvím v Bruselu, ale pak tam vlastně se vším souhlasíte, všechno jim podepíšete a tady potom se stavíte, kdoví jaký nejste bojovník. Já si myslím, že z toho, jak jste odpověděl na otázku ohledně plynu, tak to na mě dělá velmi nepříjemný dojem, že se tím nezabýváte, že reálné nebezpečí opravdového nedostatku, nejenom vysoké ceny, to je samo o sobě hrozné, ale nejenom že plyn bude drahý, ale ti, kdo jsou bohatí, jako jste vy, si ho ani nebudou moct koupit, protože nebude. Nebudou si moci koupit teplo, nebudou si moci koupit elektrickou energii, protože nebude z čeho ji vyrobit. Do roku 2030 to jádro prostě nepostavíte. Plyn bude drahý.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Váš čas, děkuji. Pane premiére, máte slovo. Nicméně já vás pak přeruším v 16.00, takže máte teď už jenom omezený prostor. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP