(16.10 hodin)
(pokračuje Martínek)

Já bych jenom chtěl říct, že vlastně - jak jste zmiňoval - to, co řešila Evropská komise, se týkalo primárně porušení postupu v rámci EIA, přičemž vlastně případná stížnost na základě poškození životního prostředí by podle mě byl paralelní proces, který by se netýkal postupu EIA, takže podle mne se to nevylučuje. Stejně tak budu rád, když si to ověříte a případně občanům pomůžete.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Slovo má pan ministr.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Tak já jenom zopakuju, co tam trošku zapadlo, protože jsem to musel říci rychle, abych to stihl, ale navíc se pohybujeme v právním jazyce. Nicméně musím znovu přečíst to, že bylo opravdu ze strany Evropské komise potvrzeno, že by obdobně, tedy až potom, co bude rozhodnuto o sporu podaném k Evropskému soudnímu dvoru, komise postupovala i v případě postupu dle zákona o ekologické újmě, to znamená nejenom o té záležitosti EIA.

Ale k tomu, co říkáte: Polsko dnes - protože ta jednání probíhají v podstatě každý týden a my jsme v těch jednáních dost tvrdí, myslím, že i Piráti tu informaci mají, protože váš zástupce chodí na ta jednání za pana hejtmana Půtu, pokud tam není pan hejtman Půta - to znamená, my se tam opravdu snažíme držet linii maximální komunikace s regionem, to je pro nás důležité. Pokud vím, zatím jsme se nedostali do situace, že bychom byli v rozporu s regionem, tedy s Libereckým krajem, i s hlavními městy a obcemi, které jsou tím dotčeny, v tom, jak dál postupovat. Ale je potřeba si uvědomit, že samozřejmě Polsko využívá a využije všech možností na to, aby zpochybnilo ty argumenty. My to musíme mít velmi dobře vyargumentované. Postupujeme krok za krokem, nechceme couvnout, nechceme podepsat nějakou bezcennou dohodu, která by opravdu neměla smysl. V tom jsem zajedno i se zástupci regionů. Teď se čeká na rozhodnutí Evropského soudního dvora o tom, jak rozhodne o předběžném opatření a o sankcích, které můžou být velmi citelné, a to potom uvodí další pokračování.

Takže věřte, že využijeme všech možností a tlaků, abychom obhájili zájmy našich občanů.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Poprosím pana poslance Romana Kubíčka, aby přednesl svoji interpelaci na ministra životního prostředí Richarda Brabce.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, dámy a pánové, jak jsem se dozvěděl z tisku a od nějakých návštěv občanů v mé kanceláři, tak 1. 9. 2022 končí provoz kotlů na pevná paliva první a druhé třídy a poměrně obrovské množství těch kotlů je připraveno k výměně. Chci se zeptat pana ministra, zda jsou připraveni na velký tlak jednotlivých žádostí, protože v minulosti se stávalo, že dotace byly vyčerpány během velice krátké doby, tak, aby ti lidé opravdu na další topnou sezonu 1. 9. byli schopni topit v lepších kotlech - víme, že už to na uhlí být nemůže, a zda jsou připraveni pomoci krajům s distribucí jednotlivých financí a zda jsou i firmy připraveny na to - nebo jedná-li s nimi Ministerstvo životního prostředí - aby tu kvantifikovanou většinu kotlů byly schopny dodat. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Slovo má pan ministr... Rišár.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Nezlobte, pane předsedající... Vím, že jsou to poslední interpelace, pravděpodobně tedy, nebo si také na něco vzpomenu.

Já bych chtěl říci: kotlíkové dotace, byť možná na tom začátku o nich pochybovala, o jejich úspěšnosti, i Evropská komise nebo Evropská unie, když jsme s ní jednali v roce 2014 o konkrétních podmínkách, se staly velmi úspěšným projektem, který i Evropská komise dává za příklad skvělého projektu členského státu Evropské unie, jak zlepšit kvalitu ovzduší. Máte pravdu, a to je potřeba připomenout, že už v roce 2012 - připomenu, že to bylo za Nečasovy vlády - bylo rozhodnuto o tom, že za 10 let, tedy v roce 2022, skončí k 1. září platnost povolení provozovat ty nejstarší kotle první a druhé emisní třídy. To znamená, Nečasova vláda a následně tedy samozřejmě Sněmovna nebo Parlament rozhodly o tom, že tyto kotle budou zakázány, ale už v tu chvíli samozřejmě neřekly, jak to ti lidé mají udělat, aby si ten nový kotel pořídili.

My jsme začali tu - troufám si říci - kotlíkovou revoluci, odpusťte mi trošku toto klišé nebo ten patos, zhruba v roce 2015, a od té doby jsme vyměnili nebo ještě v nejbližší době vyměníme více než 100 000 těch nejvíce znečisťujících kotlů. Ale protože víme, že zdaleka ne všichni zvládli vyměnit svůj kotel za nový, moderní, úsporný, protože ti lidé nejenom šetří životní prostředí, ale výrazně šetři i svoji peněženku, tak jsme byli tak úspěšní a vyjednali jsme dalších 14 miliard korun - jenom připomenu, že do stávajících kotlíkových dotací, které zatím proběhly, jsme investovali zhruba 12 miliard korun, z toho přibližně 10 miliard šlo z evropských zdrojů a asi 2 miliardy potom z českých peněz - a do této nové vlny kotlíkových dotací, které budou probíhat od začátku příštího roku a intenzivně je připravujeme, chceme věnovat minimálně dalších 14 miliard korun a chceme vyměnit až 150 000 kotlů. Z toho jsme ještě rozčlenili částku zhruba 5,5 miliardy korun, která bude věnována pro nízkopříjmové domácnosti, například seniorů, rodičů samoživitelů a dalších, a tady bude ta dotace až 95 % ceny kotle, takže v podstatě ten zájemce bude doplácet minimum, a samozřejmě obec nebo kraj mu může doplatit i ten zbytek, tak se to dělo i v té první vlně nebo v tom prvním kole, a 8,5 miliardy korun potom bude možné udělat přes program Nová zelená úsporám, kdy už to nebude nijak vázáno na nízkopříjmovost domácnosti, to znamená, že může kdokoliv si zažádat a ta dotace bude v tomto případě nižší, bude se pohybovat kolem 50 %.

To znamená, že máme připraveno dost peněz, a já jsem řekl, že pokud bude více žadatelů než těch zhruba 150 000, tak seženeme další peníze. Jinými slovy, seženeme peníze pro všechny, kteří budou mít zájem o nový kotel, ale důležité je, aby tu žádost podali nejpozději do 1. 9. příštího roku v rámci kotlíkových dotací, protože to je zároveň ochrání i proti tomu - a takhle to máme připraveno - že i když od 1. září 2022 bude v podstatě protiprávní provozovat - a dopustil by se občan přestupku - kotle podle stávajícího zákona o ochraně ovzduší, opakuji, z roku 2012, tak pokud si občan zažádá o dotaci, byť ji v tu chvíli samozřejmě ještě nedostane nebo nebude mít vyřízenou, tak potom ten úřad by k tomu měl přihlédnout, samozřejmě s určitou vstřícností, a my si umíme představit, že minimálně o rok bude potom odsunuta povinnost kotel vyměnit.

Takže nám teď jde o to, abychom maximální počet lidí - a tímto všechny znovu vyzývám, máme na to celou řadu kampaní, které běží v médiích - aby lidé skutečně podávali žádosti (Předsedající: Pane ministře, vypršel čas.) o dotaci. Omlouvám se.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Kubíček se chystá k doplňující otázce.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji, ale než taková možná zdvořilá výzva, zda budete spolupracovat se starosty obcí - protože předpokládám, že tam bude velké množství starých občanů, kteří nesledují internet, nesledují tisk - zda budete žádat starosty, aby obešli jednotlivé občany a tuhle informaci jim dali, protože víme, že staří lidé potřebují kontaktní informaci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr má další dvě minuty.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Ano, budeme, samozřejmě. My už jsme to velmi úspěšně vyzkoušeli v případě takzvaných kotlíkových půjček, kdy jsme stovky obcí zahrnuli právě do toho, že pokud obešly své občany a získaly žadatele, tak ty peníze potom, které občan vracel, bylo možno využít i pro obec. Takže to bylo víceméně zajímavé pro občany i pro obce, kterým potom zůstaly peníze na jejich projekty v oblasti životního prostředí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP