(16.20 hodin)
(pokračuje Brabec)

Samozřejmě celou svoji kariéru ministra jezdím po České republice velmi intenzivně s výjimkou covidu a bavím se doslova se stovkami starostek a starostů. I v tom případě, především na malých obcích, potvrzuji, že je naprosto zásadní dělat to právě ve spolupráci. Takže my spolupracujeme s kraji, tak to bude i nadále, ale spolupracujeme přímo se starostkami a starosty obcí. Například velmi se osvědčilo to, že teď zrovna připravujeme - nejenom, že to jde v médiích, to znamená v televizi, na různých sociálních médiích - možná znáte tu reklamu, která tam teď běží právě na výměnu starého kotle. Záměrně jsme ji myslím nechali natočit docela atraktivně. Lidé se pak ptají na obcích a právě pro ně bude informace, která potom bude všemi možnostmi, všemi kanály, například třeba i nějakým obecním zpravodajem, který jde do schránek, tak přes Svaz měst a obcí, případně sdružení místních samospráv; budeme i dále jednat s obcemi, protože bez nich to nepůjde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi životního prostředí. Interpelace končí.

Budeme nyní pokračovat interpelací pana poslance Jana Zahradníka na ministra průmyslu a obchodu, ministra dopravy a místopředsedu vlády Karla Havlíčka. Máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane nepřítomný ministře Havlíčku, existuje dlouhodobý problém rozúčtování tepelné energie dodané do bytových domů na jednotlivé uživatele bytu. V prosinci 2018 byla Evropským parlamentem přijata novela směrnice o energetické účinnosti, která obsahuje následující text: "Pokud použití individuálních měřičů není technicky proveditelné nebo měření spotřeby tepla v každé ucelené části budovy není nákladově efektivní, lze zvážit alternativní nákladově efektivní metody měření spotřeba tepla. Každý členský stát jasně stanoví a zveřejní obecná kritéria, metodiky nebo postupy pro stanovení technické neproveditelnosti a nákladové neefektivity." Ačkoliv měly členské státy povinnost implementovat tyto požadavky do svých právních předpisů nejpozději do června minulého roku, MPO do Sněmovny žádnou novelu s touto implementací nepředložilo. Ministerstvo pro místní rozvoj se nyní pokouší novelizovat zákon o používání bytů a nebytových prostor a na to navazující vyhlášku o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody, aniž by existoval základní právní předpis, tedy novelizovaný zákon č. 406/2000 Sb. nejspíš, stanovující, zda je nutné, anebo vůbec možné měřidla spotřeby tepla instalovat.

Moje otázka zní: Tato situace komplikuje správu mnoha domů a každým rokem se s počtem nově dostavěných domů zvětšuje. Jak hodláte, pane ministře, tento problém řešit? Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi za dodržení času. Ústní interpelace bude vyřízena podle jednacího řádu do 30 dnů, jak jste poznamenal.

Nyní další interpelace pana poslance Karla Raise na Janu Maláčovou, ministryni práce a sociálních věcí. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Karel Rais: Děkuji. Dobrý den, nepřítomná paní ministryně, dobrý den, pane předsedo, a zdravím tady přítomné kolegyně a kolegy. V tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí z loňského roku, konkrétně ze 7. února, je uvedeno: "Od nástupu na Ministerstvo práce a sociálních věcí řeším IT jako prioritu a ve zděděném problému dělám pořádek. Od začátku svého působení v čele ministerstva jsem stanovila jasný harmonogram, který dodržujeme Vše, co jsem slíbila, tak jsem splnila," vysvětluje paní ministryně Maláčová. Nejsem si zcela jist dnešní pravdivostí uvedené informace. Podle dřívějších informací ministerstvo mělo dokončit zpracování sociálních dávek na dvou informačních systémech a přesunout data ze starého informačního systému do nového, a to vše do konce roku 2020. To se stejně už dělo s využitím takzvané nepodstatné změny v původní smlouvě na zpracování sociálních dávek, což bylo využití obce na provoz stávajícího systému sociálních dávek do konce roku 2020. Čili už jednou si pracovníci ministerstva na odboru IT posunuli termín plnění pracovního úkolu, ale i tento posunutý termín evidentně nedodrželi, což pochopitelně přináší milionové provozní vícenáklady.

Moje dotazy: Jaká je vaše dnešní představa reálného dokončení paralelního zpracování sociálních dávek? Kdy konečně bude zahájeno ostré zpracování pouze na jednom informačním systému? Kolik stojí paralelní zpracování sociálních dávek na obou informačních systémech ročně, to jest jaké jsou roční neinvestiční náklady, které jsou věnovány na zpracování dávek v roce 2020?

Sloučil jsem obě svoje interpelace v jednu, takže už pak tu interpelaci 14 - tam již nebudu vystupovat. Děkuji vám za odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Raisovi. Zase platí, že se bude postupovat podle jednacího řádu a do 30 dnů dostanete písemnou odpověď.

Nyní interpelace paní Olgy Richterové, která chce interpelovat Kláru Dostálovou, ale protože tady není, její interpelace propadá. Nyní paní poslankyně Karla Maříková. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane ministře, ve školách bylo provedeno 3 178 459 testů. Z toho bylo pozitivních 438. Mě by zajímalo, jaká byla cena jednoho testu, na kolik vyšlo celé toto testování ve školách, kolik stálo vytrasování jednoho žáka a jaké testy byly použity, jestli nám můžete říct značku. A zajímalo by mě, kdo provedl nákup těch testů a zda ten nákup byl v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pan ministr je připraven. Prosím, pane ministře, vašich pět minut.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážená paní poslankyně Maříková, pokud jde o testování ve školách, probíhalo přesně podle schválené strategie, která byla schválena už v červnu vládou. Připravovalo ji Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Když se podíváme na vyhodnocení těchto testů, respektive testování v prvních třech vlnách v rámci screeningového testování, tak se neukázalo nějaké zásadní zhoršení výsledků mezi jednotlivými vlnami. To je třeba říci a prezentovali jsme to. V tuto chvíli tedy i na základě vyjádření hygieniků a paní hlavní hygieničky nebudeme pokračovat v plošném testování, ale jako screening to bezesporu mělo smysl, protože hlavní cíl, na kterém jsme se shodli, je, že chceme, aby návrat dětí do škol byl bezpečný, i na základě zkušenosti z minulého roku, kdy si všichni velmi dobře pamatujeme, že právě po návratu dětí do škol po létě se situace dramaticky zhoršila, a nám šlo o to, a jde nám stále o to, aby školy fungovaly, aby nebyly uzavírány, aby nebyly umisťovány celé školy do karantény a podobně. Takže to byl ten hlavní smysl

Zopakuji, že v rámci prvního kola testování bylo potvrzeno 123 pozitivních záchytů, v rámci druhého kola 181 a v rámci třetího kola 134. V zásadě výsledek i strukturou pozitivit odpovídá celkové situaci ve společnosti, kdy vyšší zátěž byla podle očekávání prokázána u žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol oproti žákům základních škol, a to samozřejmě i s ohledem na jejich sociální kontakty, kdy samozřejmě starší studenti mají více kontaktů, a tím pádem riziko šíření nákazy je vyšší.

Pokud jde o finanční náklady spojené s preventivním testováním, zde mohu pouze říci, že není to Ministerstvo zdravotnictví, které zajišťovalo nákup daných testů. Nákup testovacích sad zajišťovalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Správa státních hmotných rezerv, takže v tomto směru je třeba se obrátit na tyto subjekty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP