(17.10 hodin)
(pokračuje Vojtěch)

Pokud jde o hlavní závěry auditorů, z hlediska zajištění právní bezchybnosti vydávaného dokumentu je organizačním řádem stanovena odpovědnost za právní přezkum vydávaného dokumentu sekcí legislativy, a dojde-li opakovaně ke stejným právním vadám, na základě kterých soud opakovaně rozhodne o zrušení vydaného rozhodnutí, jedná se podle autorů spíše o pochybení na straně právní.

My jsme toto projednali s panem náměstkem, on samozřejmě má k tomuto jiný pohled. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, že jde o závěry interního auditu, ten interní audit považuji za poměrně závažný a myslím si, že to není jenom o tom, hledat v minulosti, co se udělalo špatně, ale také se poučit do budoucna, protože může se stát, že budeme potřebovat vydávat vzhledem k epidemické situaci další opatření, a v tomto směru skutečně nechci, aby ta opatření byla jakkoliv zpochybňována, byť je jasné, že eliminovat riziko na nulu, že soud nějaké opatření zruší, myslím, že nedokáže vůbec nikdo.

Znovu říkám, je to soud, čistě soud, který vykládá právo, který vydává takto závazné rozhodnutí, a tím pádem je jasné, že eliminace rizika na naprostou nulu nikdy není možná. Ale musíme udělat vše pro to, aby ta opatření prošla co nejdetailnějším právním přezkumem, aby i ministr zdravotnictví, který se musí opírat, musí důvěřovat odbornému aparátu ministerstva, mohl ta opatření podepsat na základě toho, že skutečně jsou verifikována příslušnými odbornými náměstky. A tady se zdá, že ne vždy skutečně ten přezkum probíhal tak, jak probíhat měl, podle závěru interního auditu. Takže to se musí změnit.

Já jsem komunikoval s panem náměstkem znovu. Já jsem samozřejmě z toho vyvodil i určité služební důsledky ve spolupráci se státním tajemníkem, ale ty důsledky byly i pro jiné zaměstnance, například z hlediska jejich odměn a podobně. To je něco, co si myslím, že je legitimní. Pohybujeme se stále ovšem v rámci služebního zákona. Pro mě je ale důležité, aby byl nastaven proces vydávání mimořádných ochranných opatření, který bude nezpochybnitelný na základě výsledku auditu. To znamená, bude vydán příkaz ministra, který bude reflektovat výsledky interního auditu.

Chci, aby bylo jasně nastavená odpovědnost, jasně nastaveno vnitřní přestupkové řízení a chci, aby ta opatření byla konzultována i s Legislativní radou vlády. Tím se dostávám k tomu, co dneska bylo publikováno, což považuji za naprosto nehorázné, protože byl jsem to já, kdo to opatření, o kterém se píše v Reflexu, inicioval, aby šlo k posouzení na Legislativní radu vlády, a na základě toho to opatření bylo upraveno.

Takže není to tak, že by ministr prosazoval nějaké nezákonné opatření, ale je to tak, že opatření, o kterém hovoříte, byl konsenzus zástupců zaměstnavatelů, odborníků, docenta Maďara a dalších. A pouze šlo o to, aby samozřejmě bylo vyladěno po stránce právní, aby ho posoudila právě Legislativní rada vlády, a to jsme respektovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane ministře. Nyní doplňující otázka pana poslance Michálka.

 

Poslanec Jakub Michálek: Děkuji za slovo. Já si dovolím připomenout tu otázku. Pan Knitl uvádí: "My tady píšeme něco na základě politického zadání, které pro nás v tuto chvíli není úplně měnitelné." Tak se chci zeptat, kdo byl autorem toho politického zadání, to bohužel v odpovědi nezaznělo. Taky jsem se ptal na otázku, jestli ministerstvo poskytne audit poslancům, případně veřejnosti. A ptal jsem se na to, jakým způsobem nebo v jaké výši byly ty prémie, které teď se navrhuje snížení těch platů, a jestli to není náhodou tak, že ministerstvo se snaží hodit i částečně politickou odpovědnost předchozích ministrů na svoje úředníky. Čili dotaz spočívá v tom, jestli ten audit hodnotí i odpovědnost politiků i ministrů zdravotnictví před vámi, kteří v té době zastávali příslušný post. Jako doplňující dotaz se dovoluji zeptat, jestli Ministerstvo zdravotnictví má nějaký plán na případnou podzimní další vlnu pandemie. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k doplňující otázce a pan ministr odpoví. Prosím, pane ministře.

 

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch Musím říct, že samozřejmě každé ministerstvo má nějaké vedení, má ministra, má náměstky, v tomto případě existuje i centrální řídící tým, a samozřejmě že v rámci těchto struktur je vždy určité zadání, to je přece naprosto legitimní. Ministerstvu nevládnou úředníci a doufám, že to tak nikdy nebude. Ministerstvo má své vedení, má své odborné náměstky, má odborníky, se kterými konzultuje, konzultuje s externími stakeholdery, v tomto případě to byl Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, kteří se obávali toho, aby v rámci toho, že zaměstnanci se budou vracet zpátky do zaměstnání ze zahraničí, nebyla zavlečena nákaza do podniků, do fabrik, takže sami to iniciovali a žádali nás, abychom nastavili nějaké podmínky kontroly, nastavili nějaké podmínky testování.

Takže ano, toto bylo zadání, a to si myslím, že je naprosto legitimní. Ale pak je tady samozřejmě úřední aparát, který musí toto posoudit a musí případně říct: Pane ministře - nebo kdokoliv, toto není možné, toto je v rozporu se zákonem, toto je v rozporu s judikaturou. A pak samozřejmě, pokud o tomto je nějaký záznam, tak je to možné řešit. Ale to se nestalo ani v tomto případě a nestalo se to ani v těch předchozích případech. Takže nehodnotím moje předchůdce, ani ten audit. Samozřejmě to nemohu hodnotit, ale audit hodnotí struktury ministerstva a ten proces a tady v tom případě podle výsledků auditu to zkrátka nebylo takto úplně prováděno. A to se musí podle mě změnit.

A já určitě, pokud mi nějaký úředník napíše a k nějakému opatření mi napíše vyjádření "to není v souladu se zákonem, toto není v souladu s judikaturou soudů", tak nebudu ten, kdo by takové opatření prosazoval. To mohu jasně garantovat. Takže tolik k tomu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane ministře za dodržení času k odpovědi. Budeme pokračovat. Interpelace končí.

Další interpelace je interpelace Jaroslava Vymazala na místopředsedu vlády a ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Vymazal: Děkuji za udělení slova. Vážený pane nepřítomný ministře Havlíčku, v průběhu měsíce října by měl být zprovozněn úsek rekonstruované dálnice D1 mezi Jihlavou a Měřínem. Do tohoto úseku z pověření Ministerstva dopravy Ředitelství silnic a dálnic nechalo zabudovat senzory pro vysokorychlostní vážení vozidel. Správním orgánem pro přestupky v tomto případě je odbor dopravy Magistrátu statutárního města Jihlavy.

Ministerstvo dopravy zatím nekontaktovalo odbor dopravy a z informací, které máme od představitelů Ředitelství silnic a dálnic, tyto informace jsou znepokojivé, neboť ze vzorku, který byl pořízen na jiném úseku, vyplývá, že těch přestupků je zhruba 200 za den, a formát dat, tak jak jsou v současné době nachystána k převzetí odborem dopravy, znamená, že jeden úředník by byl schopen za jednu směnu zpracovat dva až tři přestupky, takže při tomto počtu přestupků by to znamenalo, že odbor dopravy by muselo najmout zhruba 70 lidí, což uznáte, že je asi nereálné, protože to jsou odborníci a 70 lidí nenajde. Navíc odbor dopravy nemá prostory a nemá vybavení pro to. Čili je nejvyšší čas, aby Ministerstvo dopravy kontaktovalo odbor dopravy v Jihlavě a začalo celou situaci řešit. Shodneme se na tom, že to vážení je potřeba, ale je potřeba nastavit podmínky tak, aby celá ta situace byla řešitelná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji a interpelace bude zodpovězena písemně do 30 dnů. Budeme pokračovat interpelací paní poslankyně Dany Balcarové na místopředsedkyni vlády a ministryni financí Alenu Schillerovou. Máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP