(10.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Skončil váš čas k faktické poznámce. Nyní paní poslankyně Karla Maříková s faktickou poznámkou, připraví se paní poslankyně Richterová k faktické poznámce. Máte slovo.

 

Poslankyně Karla Maříková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Když se tady argumentuje studiemi a výší protilátek, tak já vám ukážu, jak je vůbec celé to opatření nelogické. Vezměte si, že máme dva pacienty. První pacient prodělal COVID-19, bylo mu to zjištěno PCR testem, a je tedy v registru krajské hygienické stanice a disponuje bezinfekčností po prodělání nemoci na 180 dní, jelikož se předpokládá, že po prodělání nemoci má protilátky. Pak máme druhého pacienta, který prodělal covid, ale nebyl na testech, ani u lékaře, jelikož třeba neměl příznaky, nebo z nějakého jiného důvodu, nechal si udělat jako samoplátce test na protilátky, který mu prokázal, že je prostě má, ale nejsou mu uznány jako průkaz bezinfekčnosti. Oba pacienti mohou mít stejnou hladinu protilátek, nebo ten druhý může mít dokonce vyšší hladinu protilátek, ale je prostě v tuto chvíli diskriminován. Já se tady nebudu hádat, jestli protilátky po očkování jsou lepší nebo horší, ale když srovnáme tyhle dva příklady, tak i dítě na základní škole vidí, že neznáme hladinu protilátek, ale u jednoho případu ji uznáváme jenom proto, že mu vyšel pozitivní PCR test a může mít klidně nižší hladinu těch protilátek, ale u druhého případu ne jenom proto, že si nenechal udělat test, jenom proto, že nebyl u lékaře, že je pozitivní.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka Olgy Richterové, připraví se Kamal Farhan. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Olga Richterová: Protože už se nedostane na řádnou debatu, tak se optám v reakci na pana ministra takto, protože my jsme za Piráty posílali už 27. května návodnou interpelaci na to, jak řešit protilátky. Řešili jsme to proto, že v reportu Světové zdravotnické organizace z 10. května se právě ukázalo, že 90 až 99 % nakažených vytváří protilátkovou imunitu. ECDC - evropský úřad - také poukazoval nejenom na limity testování, ale také na to, že je potřeba zkoumat tu diagnostickou hladinu. To jsme po naší vládě chtěli. Proč? Protože s naší jednou z nejvyšších promořeností na světě k tomu máme vynikající podmínky. Kvůli té smutné skutečnosti, že tady zemřelo a bylo nemocných tolik lidí, máme důvod protilátky řešit. A když jsem se snažila na posledních zdravotních výborech, aby se to řešilo, tak vůbec není jasné, že třeba vaše vláda využije tu velikou studii Preval II k tomu, aby se sledovaly již změřené hladiny protilátek u probandů té studie a aby se řešila reálná míra výskytu reinfekce u nich. To by totiž mohla být příležitost, aby se díky této studii, kterou děláte, využilo stanovení optimální diagnostické hladiny pro protilátkový test.

Takže tak, jako jsem 27. května posílala podrobnou interpelaci s návodem, jak k protilátkám přistupovat, jako jsem se na to pak opakovaně tázala na výboru zdravotním, tak nyní se znovu táži, zda využijete Preval II k tomu, abyste to dosáhli, jinak, prosím, dokažte, že protilátky nejsou indikátor efektivní imunity. To by totiž prostě bylo to tvrzení, co na druhou stranu tvrdíte, a mně to naprosto nedává smysl. Co si myslím, že je potřeba závěrem říci, vy tím bohužel dále podkopáváte důvěru veřejnosti, to, že neuznáváte tento základní přístup.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Skončil váš čas k faktické poznámce. Nyní pan poslanec Kamal Farhan s faktickou poznámkou, připraví se Tereza Hyťhová, potom Věra Adámková. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Kamal Farhan: Pane předsedající, děkuji za slovo. Mně to nedá. Já jsem nechtěl v této debatě vystupovat. Zazněla tady spousta věcí, byly zde zmiňované různé studie, třeba ta izraelská. Já jsem ta data taky četl, znám i tu izraelskou studii. Jednak jsem chtěl ještě říct, že jsem člověk, který je spíše příznivcem uznávání protilátek, ale tady, ať už kolegyně Richterová, nebo někteří z vás, si odpověděli jasně. Nelze prostě skákat z jednoho na druhé, na jednu studii, na druhou studii, na tahle data, na jiná data. Z mého pohledu je důležité, aby se k tomu vyjádřili odborníci, hlavně odborné společnosti, a aby byly stanovené jasné guidelines, aby bylo stanoveno, jaké hladiny jsou ty pro to, které budeme uznávat, jaký je biologický poločas poklesu těch protilátek, je tam spousta věcí. Ale kdybych byl za to politicky zodpovědný, nebo jsem politicky zodpovědný, ale kdyby bylo ministerstvo, tak bych vyšel z názoru odborných společností a samozřejmě třeba i ze studie Preval, kterou tady zmínila paní kolegyně Olga Richterová, vaším prostřednictvím. Protože až tyhle závěry budou, nebo až se někdo rozhoupá z odborníků nebo z odborných společností a stanoví jasná guidelines, tak potom politici můžou říct, jestli to lze uznávat, nebo nelze. Za sebe říkám, že jsem příznivcem toho, aby k tomu došlo, to je všechno. Ale bez odborníků a bez dat, ne bez dat jednou z Izraele, jednou tam odsud, ale aby to prostě někdo shrnul a vydal jasné konzistentní stanovisko. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Terezy Hyťhové, připraví se paní poslankyně Adámková. Máte slovo.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Nejdříve bych chtěla reagovat na paní poslankyni Pastuchovou, prostřednictvím pana předsedajícího. Jestli chodím, nebo nechodím na zdravotní výbory, to prosím nechte na mně. Za prvé si ten výbor můžu doma pustit, ten záznam, a za druhé vám do toho nic není, kam chodím a co si čtu za informace, takže mě tady přestaňte osočovat, že někam nechodím. Já pracuji, mám tady ve Sněmovně řádnou docházku, tak si prosím tohle už odpusťte.

Za druhé. Nechtěla jsem, aby tato debata sklouzla na takovouhle úroveň, ale bohužel, paní Pastuchová mi nedala jinou možnost.

Teď se vrátím k tomu, proč tady vlastně jsme. Já jsem chtěla říct, že vlastně ani ministerstvo, nebo někdo, nám nedokáže říct, jaká má být tedy hranice nebo hladina těch protilátek. Ano, paní kolegyně (k poslankyni Procházkové), ale vy víte, jaká je hladina protilátek po dvou dávkách očkování, po třech? Máte to naměřené? Jestli je tedy vyšší, nebo je nižší, než když člověk prodělá covid? Vy to víte? No, nevíte. V Rakousku do dnešního dne... (Reakce poslankyně Procházkové mimo mikrofon.) Nevím, od čeho ustupují a neustupují, do dnešního dne je to tak, že tam máte doklad bezinfekčnosti na základě toho, že prokážete papír s protilátkami. Když nevíme tu hladinu, tak proč lidi nutíte se očkovat, když ani nevíte, jestli náhodou ten člověk, který právě očkovaný není, nemá vyšší hladinu protilátek? Znovu zopakuji příklad. Proč tedy dceři, zrovna shodou náhod pana premiéra Andreje Babiše, nebylo doporučeno očkování, protože má vysokou míru protilátek? Proč jí tedy nebylo doporučeno očkování? Tohle je jasný příklad, který se dočtete, tak ať mi to nějaký, jak říkáte, vědec, lékař, sem jde tedy vysvětlit. Proč tedy není slečna Babišová naočkovaná? No, protože jí to lékař nedoporučil. A já se ptám proč. Pokud má vysokou dávku protilátek bez očkování, tak se asi nemá očkovat. Na to se tady ptáme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Skončil váš čas k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Věry Adámkové. Připraví se Petr Třešňák, poté Jiří Mašek. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, abych tu rozbouřenou debatu vrátila trošku do odborné části, kam určitě patří, ale chápu, že emoce jsou silné a nedají se někdy zastavit. To je v pořádku.

Pojďme se podívat, co provede nemoc. Nemoc, kterou proděláme, znamená, že ten člověk je samozřejmě chráněn. Prosím vás, termín bezinfekčnost není správně, on je chráněn do jisté míry proti tomu, aby dostal nemoc znovu. O to tady jde. A to je i to, proč je očkujeme, aby nedostali nemoc znovu. Čili v každém případě ten člověk, který neměl nemoc, určitě očkování je pro něj jeden ze způsobů. Protilátky, které máme po prodělané nemoci, prosím, skutečně nemají zatím celosvětově jasně danou hodnotu, u které víme bezpečně, že chrání dlouhodobě, ale není pravda, že nevíme nic. My víme, jak je to, protože pacienti, kteří byli po prodělané nemoci, víte velmi dobře, že jeden způsob léčby byl, že dávali plazmu, která se upravovala a používala se potom jako lék. Čili ono se s tím stále pracuje. A to, že v medicíně nemáme jasná data okamžitě, to je běžné, to není vůbec nic nového.

Čili protilátky se určitě musí brát v potaz, protože my totiž z laboratorního hlediska nemáme rozdíl mezi protilátkami, které jsou po nemoci a po očkování, to laboratorní způsob neumí určit, pro ně jsou stejné. Takže to je to, proč to stále zvedáme, a já jenom chci připomenout, že od února tohoto roku v několika zápisech pracovní skupiny ministerstva je přímo pod mým jménem, a byla jsem proti všem, že se protilátkám musíme věnovat, že není možné házet je ze stolu. Čili abychom si řekli, je to dlouhodobé, bylo to naše a je to tam s jasným podpisem, čili to, ano, tady má jasný primát. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP