(15.50 hodin)
(pokračuje Volný)

Tady vy máte čisté svědomí, protože vy si o lidech obecně myslíte, že to jsou hlupáci, kteří si nemají vládnout sami, ale vy jste jim tady s ústavní většinou slibovali všichni referendum. Komunisté slibovali referendum. No a já jsem seděl tady v téhle Sněmovně ty čtyři roky a strašně jsem se těšil na to, až budu moct zvednout ruku pro zákon o obecném referendu, aby právě lidi si mohli začít vážit politiků, protože každý z nich se stane politikem. A vy jste tomu zase za ty čtyři roky vystavili stopku. Ten zákon se tady ani neprojednal, tuším, že se vrátil do druhého čtení. A vy se divíte, že si vás lidé neváží? Lidé si pamatují politiky hlavně právě z takových těch... (Poslanec Volný má v ruce mobil.) Teď mě telefon nepozná, tak to ani nepřečtu, ale ani se mi to nechce číst: lehké topné oleje, biolíh, ta kauza Altner a podobně. Až začnete dělat poctivou práci a nebudete se mi smát do obličeje, tak se...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Skončil čas k vaší faktické poznámce, pane poslanče.

Tak pokud se nikdo nehlásí do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím.

Ptám se na závěrečná slova: paní ministryně nemá zájem, paní zpravodajka nemá zájem. Můžeme tedy pokročit.

Rozhodneme podle § 90 odst. 5 tedy o návrhu vlády, o pokračování projednávání tohoto návrhu ve zkráceném jednání. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1342 tak, aby s ním mohl být vyjádřen souhlas již v prvním čtení. Zagonguji. (Gong.) Všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. Myslím si, že je ustálený počet poslanců.

 

Jde o hlasování číslo 3 120. schůze a o náš souhlas, abychom se zákonem vyslovili souhlas už v prvním čtení.

Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 3, z přítomných 132 poslanců pro 129, proti nikdo. Návrh jsme schválili.

 

Budeme tedy pokračovat a zahajuji podrobnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a ptám se, jestli se do ní někdo hlásí z místa, Pokud se nikdo nehlásí, vzhledem k tomu, že v podrobné rozpravě mohou být navrženy pouze změny, které se týkají opravy data účinnosti v návrhu zákona, jeho legislativně technické, gramatické chyby, tak se nebude asi hlásit k závěrečnému slovu po podrobné rozpravě ani paní ministryně, ani paní zpravodajka, Je tomu tak? (Ministryně a zpravodajka souhlasí.) Takže podrobnou rozpravu končím.

O závěrečná slova není zájem od překladatele ani od zpravodaje a v tom případě přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Prosím o klid.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon číslo 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1342.

Zahájil jsem hlasování číslo 4 a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 4, z přítomných 134 poslanců pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Projednávání končí a končí tak i 120. schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji paní místopředsedkyni vlády a ministryni financí, děkuji paní zpravodajce a podle našeho usnesení z 13. hodiny budeme pokračovat v 16.04 hodin ve 119. schůzi, to znamená, vrátíme se k projednávání závěrečné zprávy vyšetřovací komise na řece Bečvě. Přestávka do 16.04 hodin.

 

(Schůze skončila v 15.54 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP