(12.00 hodin)
(pokračuje Tomio Okamura)

Z tohoto pohledu je jediným orgánem, který věrohodně reprezentuje rozložení politických sil ve společnosti, Sněmovna, protože na rozdíl od Senátu do Sněmovny je volební účast v té nejvyšší míře kolem 60 % či přes 60 %. A z tohoto pohledu my si v SPD myslíme, že by členy Rady České televize a Rady Českého rozhlasu měl prostě volit pouze tento ústavní orgán, tedy Sněmovna, protože zastupuje zcela evidentně to nejširší možné spektrum názorů občanů, kteří platí koncesionářské poplatky.

My tady tedy čelíme už opakovaně soustředěnému pokusu Fialovy pětikoaliční vlády o plné podřízení a politické ovládnutí České televize, jelikož vládě klesá důvěra občanů, tak si chcete prostě pojistit veřejnoprávní vysílání, aby vysílali vaše názory, abyste mohli vlastně zneužít koncesionářských poplatků všech občanů k takové té mediální masáži veřejnosti, abyste prostě mohli co nejvíce podsouvat občanům, že jenom ty vaše názory jsou správné, a naopak aby v těch veřejnoprávních médiích šikanovali politiky opozičních stran.

Ostatně můžu dát přímo konkrétní příklad. Já už jsem do Otázek Václava Moravce nebyl pozván osm let. To znamená, ne že jsem odmítl pozvání, já jsem ani neměl co odmítnout, protože jsem nebyl osm let pozván. A dokonce když se na to loni na jaře Rada České televize zeptala, ať Česká televize, vedení České televize, doloží tedy ta pozvání, protože snad tam tvrdili něco v tom smyslu, že to není pravda, nebo takového něco podobného, tak doteď to té Radě vedení České televize nedoložilo, protože samozřejmě nemá co doložit, protože mě reálně nepozvali, takže tady dochází skutečně k flagrantnímu zneužívání koncesionářských poplatků, protože voliči SPD, cca 10 % koncesionářů České televize jsou voliči SPD, ale v hlavním diskusním pořadu České televize vidí předsedy jiných politických stran, těch konkurenčních, předsedy jako nejviditelnější tváře, ale SPD tam to adekvátní zastoupení nemá. To znamená, to samozřejmě vládní pětikoalici vyhovuje, proto o tom hovořím, a samozřejmě v tomto trendu chce vládní koalice ještě přitvrdit, aby umlčeli a v podstatě co nejvíce cenzurovali názory opoziční strany, a nejlépe aby ta strana byla i různě dehonestována a umlčována.

Takže my s tím prostě nesouhlasíme, protože k demokracii patří názorová výměna a demokratická diskuse, takže SPD v žádném případě tento návrh nepodpoří. Samozřejmě v tom návrhu jsou i další momenty, které jsou účelově navržené, například že vláda nově navrhuje, že Poslanecká sněmovna a Senát bude volit nové členy Rady z kandidátů navržených různými, například neziskovými organizacemi, ale s tím, že musí existovat alespoň deset let, to znamená před vznikem SPD, před vznikem toho názorového trendu, který je euroskeptický, před vznikem tohoto názorového proudu, silného názorového proudu v České republice, který je nejen euroskeptický, ale také je to trend, je to názorový proud obrovského množství občanů, kteří mají konzervativní názory, je to názorový proud občanů například, když to přenesu na dnešní dobu, kteří nechtějí válku na Ukrajině, chtějí mír, a to jsou všechno vlastně neziskové organizace, které vznikly předtím, než tady v podstatě občané, řada občanů uvidělo a vidí a pochopilo, že vlastně Evropská unie nehájí zájmy České republiky, že to nejsou vlastenecké názory. To znamená, vy účelově jste tam dali to tak, aby nové radní mohly v podstatě navrhovat ty neziskové organizace, které plně kooperují se strukturami tradičních stran, to znamená před vznikem nových hnutí, která se následně dostala do Sněmovny, a jsou to přesně ty neziskové organizace, které plně podporují politiku vládní pětikoalice. Takže i tahleta účelová změna, na tu je potřeba poukázat, protože já si myslím, že demokratické by bylo, aby ten zákon platil tak, jak je v tom smyslu, aby radní mohly navrhovat veškeré registrované organizace, a samozřejmě potom je přece na výběru Poslanecké sněmovny a poslanců, koho z nich si tady z těch kandidátů zvolíme. Přece poslanci jsou snad dostatečně řekl bych způsobilí k tomu, aby dokázali následně vhodně vybrat. Takže tento účelově nastavený filtr je opět udělán tak, aby minimum možných představitelů zastupujících opoziční hlasy vůbec se mohlo této volby zúčastnit. Proto je tam ta lhůta takhle dlouhá, abyste to dostali, aby neziskové organizace to mohly navrhovat jenom ty, které vznikly ještě předtím, než se SPD, ale i ta druhá opoziční strana, než se vůbec dostaly do Sněmovny.

Takže jak jsem říkal, s tímto návrhem zákona nesouhlasíme, protože my prosazujeme demokracii, my prosazujeme, aby Česká televize zastupovala názory všech koncesionářů, všechny názorové proudy, nebo ty hlavní názorové proudy, tak je to řečeno i v zákoně o České televizi.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Rozhlížím se po sále, protože písemně už nikoho do obecné rozpravy přihlášeného nemám, tak se znovu podívám - nikoho nevidím, takže končím obecnou rozpravu.

Zeptám se na závěrečná slova, jestli je zájem? Není zájem.

Takže zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy, přednesené v podrobné rozpravě, musí být vždy odůvodněny. Jako prvního s přednostním právem tady mám pana předsedu Fialu a hned potom dám slovo panu ministrovi. Takže, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já se tady oficiálně hlásím ke svému návrhu, který jsem podrobně přednesl a zdůvodnil v obecné rozpravě, a to k návrhu na zamítnutí této novely zákona o České televizi a o Českém rozhlasu ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Předávám slovo panu ministrovi. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr kultury ČR Martin Baxa: Děkuju za slovo, paní místopředsedkyně. Já se tady hlásím ke svému pozměňovacímu návrhu, který se týká změny účinnosti tohoto návrhu zákona, který je ve sněmovním systému zanesen pod číslem 1747. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Další do podrobné rozpravy je přihlášen pan poslanec Juchelka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Taktéž děkuji. Já se také přihlašuji od prvního čtení ke svému návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Každopádně se přihlašuji také k pozměňovacímu návrhu svému a pana poslance Kolovratníka pod číslem 1748. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Lacina. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Lacina: Děkuji. Já si též dovolím přihlásit se k pozměňovacímu návrhu, který najdete v systému pod číslem 1749 a který je naším společným pozměňovacím návrhem s panem poslancem Martinem Kolovratníkem, kterému tímto děkuji za spolupráci a za to, že byl tím, který to vtělil do té písemné podoby, a že to tam můžete najít. Děkuju moc.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. Dalším panem poslancem je pan poslanec Hendrych. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Igor Hendrych: Děkuji za slovo. Já se hlásím k pozměňovacímu návrhu číslo 1746, který jsem již podrobně představil v obecné rozpravě. To je všechno, děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Také děkuji. Posledním přihlášeným, koho eviduji do podrobné rozpravy, je pan poslanec Babka. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Babka: Děkuji za slovo. Já jsem tady v obecné rozpravě zmínil, že v reakci na pana ministra načtu nový pozměňovací návrh, který se bude týkat účinnosti, a tedy v části IV. zákona, Účinnost, čl. 6: "Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024." Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP