(10.50 hodin)
(pokračuje Jiří Kobza)

Čeští občané, vojáci i civilisté, ale prokázali tváří v tvář německé okupaci a německé vojenské moci mimořádné hrdinství a odvahu jak v zahraničí na válečných frontách, v různých protinacistických armádách, tak především v domácím odboji, kde byla situace zdaleka nejtěžší. A toto je důvodem pro druhou námi navrhovanou změnu, kterou je přejmenování významného dne 18. června ze současného Dne hrdinů druhého odboje na Den hrdinů odboje proti německé okupaci českých zemí.

Pojem druhý odboj je v současné době již dost neurčitý, neadresný, neutrální a také ve všeobecném povědomí stále méně známý, zejména co se týče mladších generací, a i zde v tomto případě platí argument o bezprecedentním nepoměru tohoto protiněmeckého protinacistického odboje ve vztahu k jiným historickým typům našich českých a československých odbojů. Tento odboj byl zásadně rozsáhlejší, silnější i početnější jak z hlediska jeho intenzity, či počtu jeho aktérů a jeho obětí, ale také vzhledem k charakteru nepřátel, kterým čelil. Prosím vás proto o zařazení tohoto bodu jako čtvrtý bod této schůze. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Já také děkuji a nyní je na řadě paní poslankyně Mračková Vildumetzová a připraví se pan poslanec Rozvoral. Paní poslankyně, prosím.

 

Poslankyně Jana Mračková Vildumetzová: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych si dovolila zařadit bod s názvem Komunikace - nekomunikace a arogance této vlády.

Důvod mého zařazení bodu je, že včera se tady na půdě Poslanecké sněmovny projednával zákon o státním podniku, který předkládal pan ministr vnitra, který prostřednictvím tohoto zákona potřebuje zachránit Českou poštu a potřebuje dát do tohoto státního podniku finanční prostředky takzvaným transformačním plánem. Nejenom že tady pan ministr vnitra nebyl, to bych - určitě měl k tomu důvody, ale když tady chce předstoupit před tuto Sněmovnu a chce něco nechat schválit v devadesátce, to znamená ihned, tak bych předpokládala, že s námi bude komunikovat, a především že nám řekne, na co bude těch 8 miliard použito, jakým způsobem tedy ta Česká pošta bude zachráněna. My jsme byli zvoleni občany jako vy, ostatní poslanci, a my jsme zodpovědní za finanční prostředky. A já si dnes musím myslet, že tedy tu ztrátu, do které přivedl Vít Rakušan Českou poštu na konci roku 2022, a byla to historicky největší ztráta, 1 750 milionů, takže byla způsobená tím, že v roce 2022 se dala doprava do soukromých rukou. Když dopravu zajišťovala Česká pošta prostřednictvím svých řidičů, tak se jezdilo kilometr za 18 korun, a v současné chvíli, jak nám říkají odbory, se jezdí za 48 korun. Takže na to budeme dávat těch 8 miliard?

Opravdu považuju za neskutečné, že si včera po projednání tohoto tisku ministr vnitra, který zde není, dá na své sociální sítě, že jsem na bezpečnostním výboru řekla, že jsme připraveni pomoci řešit situaci v České poště. Ano, ale musí s námi někdy někdo komunikovat, musí nám někdo představit ten transformační plán, a především nám někdo musí říct, kam půjde těch 8 miliard.

Zároveň by mě zajímalo, když tedy 2. února na bezpečnostním výboru nám ministr vnitra řekl, že bude něco dělat s Českou poštou, tak nám v žádném případě neřekl, že bude rušit 300 poboček. Zároveň nám neřekl, že to udělá způsobem, kterým to udělal, to, že hodil všechny starosty přes palubu, s nikým nekomunikoval. Podívejte se, včera se objevilo, že v řadě těch měst došlo ke změně poboček, ale nedošlo k tomu, že by nějaká pobočka zůstala. Žádnému městu nebylo umožněno, aby si pobočku provozovalo samo prostřednictvím Pošty Partner, tak jak to bylo v minulosti umožněno jiným městům a obcím, především menší velikosti. A pak se tedy podívejme, co se těmi kroky, které udělal ministr Vít Rakušan, děje. V Brně, pokud chcete jít na poštu a podat doporučený dopis, tam čekáte více než dvě hodiny, protože některé ty pobočky už se zavřely.

Vyzývám v tuto chvíli i pana premiéra, protože ta nekomunikace vlády i prostřednictvím programového prohlášení - tohle přece není možné, vy si tady předložíte zákon v devadesátce. Já bych ještě pochopila, kdyby ministr vnitra za námi přišel a řekl: Ano, já vám představím ten transformační plán. Já jsem totiž panu ministrovi vnitra psala 26. března a prosila jsem ho, ať ten krok zastaví, ať komunikuje, ať se se mnou sejde v pozici stínové ministryně, ať komunikuje s těmi starosty. On to neudělal, napsal mi, že ne, a do té esemesky mi napsal, že transformační plán nám bude představen. A včera si tady přijde se zákonem o státním podniku v devadesátce, nikomu to neřekne, s nikým to nekomunikuje, a poté napíše, že my to nechceme podpořit. Znovu zdůrazňuji, my jsme byli zvoleni občany, musíme dbát na péči řádného hospodáře a my podpoříme tento zákon, až budeme vědět, kam půjde těch 8 miliard korun. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Klára Dostálová: Já také děkuji a nyní pan poslanec Rozvoral před sebe pustil paní poslankyni Šafránkovou na základě dohody, takže dávám prostor paní poslankyni Šafránkové. Paní poslankyně má také dva body. Tak, paní poslankyně, já vám rovnou dám deset minut, ano? Prosím.

 

Poslankyně Lucie Šafránková: Děkuji vám za slovo, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já si myslím, že těch deset minut nevyužiju, ale dovoluji si navrhnout na program této schůze Sněmovny předřazení projednání dvou bodů, které dlouhodobě považuji za zásadně důležité z hlediska nutnosti a potřeby akutní pomoci dvěma ze sociálně nejohroženějších skupin našich spoluobčanů.

Za prvé se jedná o zvýšení příspěvku na péči pro lidi se zdravotním postižením a tady jde o bod 31, což je sněmovní tisk číslo 9, návrh SPD na změnu zákona o sociálních službách, a jde o návrh, jak už jsem říkala, který jsem podala již v říjnu v roce 2021 hned po volbách. Jedná se o zvýšení příspěvku na péči zdravotně postiženým občanům závislých na péči jiných osob v I. a II. stupni závislosti. Tyto příspěvky se naposledy zvyšovaly před hrozivými osmi lety a všichni si dobře pamatujeme, jak loni v prosinci zde ve Sněmovně vládní poslanci tím, že se nepřihlásili do hlasovacích zařízení, ačkoliv byli v sále přítomni, záměrně zablokovali možnost tento zákon řádně projednat v prvním čtení. Pokud by se tehdy zachovali v zájmu zdravotně postižených, mohl by být tento návrh zákona již nyní Sněmovnou klidně schválen, mohl by platit a pomohl by tak našim zdravotně postiženým spoluobčanům.

Ještě doplním, a je to velmi důležité, že vláda rovněž od letošního ledna změnou úhradové vyhlášky zvýšila ceny všech sociálních služeb pro tyto zdravotně postižené občany, což vede opět jen k dalšímu zhoršení kvality jejich životů i ke zhoršování, zároveň samozřejmě s tím, i jejich zdravotního stavu, což je na tom celém to nejhorší. Možná někdo z vás nevíte, kolik činí příspěvek na péči pro zdravotně postižené dospělé osoby v I. stupni závislosti, tedy pro osoby, které nejsou schopny vykonávat až čtyři základní životní potřeby. Vážené kolegyně, vážení kolegové, je to pouhých 880 korun měsíčně.

Já si dovolím zařadit tento bod jako první bod dnešního jednání, nebo případně bych ho ráda napevno zařadila zítra v 11 hodin.

A dále si dovolím navrhnout zvýšení rodičovského příspěvku, což je bod číslo 80, sněmovní tisk 266. Je to také návrh SPD, tentokrát na změnu zákona o státní sociální podpoře. Jak už jsem řekla, tak se jedná o návrh na zvýšení rodičovského příspěvku a na zavedení jeho každoroční automatické valorizace přímo do zákona. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP