(11.10 hodin)
(pokračuje Karla Maříková)

Pan premiér by si třeba mohl ekologicky cestu do práce zpestřit pěšky nebo jízdou na kole, protože určitě má natrénováno z toho běžícího pásu nebo rotopedu s bluetooth a připojením na 3D aplikace, kde si mohou vybrat jakoukoliv trasu na světě, které si do Strakovky pořídili z peněz daňových poplatníků, a aspoň by se od lidí v terénu dozvěděl, co si o těch jejich lžích a opatřeních lidé skutečně myslí. Kážete vodu a pijete víno, asi tak. Automobil je svoboda a vy lidem tu svobodu na pokyn Bruselu postupně chcete ve všech formách ukrajovat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji a dalším z přihlášených je pan poslanec Vladimír Zlínský. Mám zde opět jeden bod, takže pět minut.

 

Poslanec Vladimír Zlínský: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážená paní ministryně, vážené dámy, vážení pánové, přiznám se, že dnešní bod, který budu navrhovat, bude opět poněkud kontroverzní. Dovoluji si požádat o zařazení nového bodu programu na zítřek jako první bod s názvem Analýza přínosů a nežádoucích účinků vakcinace genetickými vakcínami pro naši populaci.

Jako poslanec a lékař považuju za nezbytné a nutné, aby naše veřejnost, jak odborná, tak i laická, byla seznámena s přínosem vakcinace jednotlivými typy genetických vakcín, a to včetně vektorových, tak, jak se vyvíjel tento přínos v čase a jak docházelo ke skokovým genetickým proměnám viru SARS-CoV-2. Dále je třeba vysvětlit, jak je možné, že došlo k tak rychlému vyhasnutí účinnosti genetických vakcín, a jestli tento typ očkování je vhodný pro rychlé mutující RNA viry, pokud byla slibována odpovědnými orgány dlouhodobá nebo dlouhodobější účinnost. Nejvíce zajímá odbornou a laickou veřejnost, jaké jsou vedlejší nežádoucí následky vakcinace genetickými vakcínami včetně opakovaných posilujících dávek. Zatím v tomto směru panuje podezřelé absolutní informační ticho. Pouze se objevují informace o podezřelém úmrtí mladých lidí nebo lidí ve středním věku ve smyslu "zemřel mlád, zemřel náhle". A dále se objevují zprávy o trvalých následcích z hlediska vzniku autoimunitních degenerativních onemocnění, centrálního nervového systému nebo postižení cévního systému nebo myokardu nebo skokovém poklesu počtu narozených dětí začátkem roku 2022.

Bohužel se na mne v tomto směru obracejí postižení lidé, reální lidé, a jeden případ mám i v nejbližší rodině, kteří zcela oprávněně požadují odpověď na otázku, jestli je jejich případ ojedinělý, nebo se jedná o systémovou záležitost. Vyjadřují nedůvěru nejenom k vakcinaci genetickými vakcínami, ale nedůvěřují již ani složení běžných dětských vakcín. Objevují se lékařské studie, které poukazují na to, že k vlastnostem genetických vakcín patří mimo jiné schopnost těchto vakcín se šířit prakticky do všech tkání v těle, přetrvávat v těle dlouhodobě či riziko možného zabudování vakcín do buněk očkovaných lidí a zde pak přetrvávat trvale. Mohou se tyto vlastnosti podílet na rozvoji možných nežádoucích účinků vakcín? se ptám. Je možné, že by pravda byla taková, že následkem genetické vakcinace zemřelo mnoho lidí, mnoho lidí to trvale poškodilo na zdraví, odpovědné osoby by se snažily vše zamést pod koberec a oponenty označí za lháře a dezinformátory? Podotýkám, že to je otázka, nikoliv konstatování.

Pokud se nepostavíme k tomuto problému čelem, neodpovíme na kladené otázky a dojde k vymlčení problémů, které se začínají zjevovat a které se časem mohou masivně projevit, povede to k totálnímu podkopání důvěry ve všechny celosvětové a národní společenské instituce a nástroje demokracie a vědy jako takové s nedozírnými celospolečenskými následky. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji, pane poslanče, a dalším z přihlášených je paní poslankyně Iveta Štefanová. Máte slovo.

 

Poslankyně Iveta Štefanová: Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, ráda bych navrhla změnu programu dnešního jednání, a to z jednoduchého důvodu. Tady ve Sněmovně máme přijímat nové zákony, takové zákony, které jsou prospěšné pro lidi a pro chod našeho státu, projednávat aktuální problémy našeho státu, našich občanů a řešit je s upřednostněním legislativy, která je v současné situaci nejvíce potřebná.

Ani prospěšnost, ani aktuálnost nevidím v novele zákona o České televizi a Českém rozhlase, kdy se nepochopitelně navrhuje rozšíření počtu radních na 18 v České televizi, na 9 v Českém rozhlasu. Jak pomáhá lidem a českému státu ovládnutí veřejných médií vládou? Nijak. Je to přesně ten zákon, který nepotřebujeme. Nepotřebujeme ho vůbec na nic. Lidem ani státu nepřinese nic dobrého, nic prospěšného. Jediné, co přinese, je vyšší finanční náklady a větší vliv ve veřejnoprávních médií pro určitou skupinu lidí. Vedle toho zákony, jako je zákon o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů a zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů, jsou zákony velice prospěšné a pomůžou množství lidí v nelehké životní situaci.

To, co ale mně připadá jako naprosto jasné, vládní koalice vidí úplně jinak, tedy upřednostňuje ovládnutí veřejných médií před faktickou pomocí lidem, protože jinak si nedokážu vysvětlit předřazení nesmyslné a naprosto nepotřebné novelizace zákona o České televizi a Českému rozhlasu, se kterým má opozice logicky problém a snaží se udělat vše pro to, aby tento škodlivý zákon přijat nebyl, před zákony, které potřeba jsou a na kterých panuje široká shoda. Takže byť ten návrh tady už padl, myslím si, že je tato změna programu více než nutná.

Pojďme se tedy zamyslet nad tím, co je skutečně potřeba řešit, co je skutečně důležité a co je jen jakýsi mocenský rozmar. Projednejme tedy nejdříve body 102 a 103, sněmovní tisky 377 a 374 (správně 384), před zákonem o České televizi. Navrhuji tedy změnu pořadí bodů dnešního jednání, a to v pořadí: bod 103 jako první bod dnešního jednání a bod 102 jako druhý bod dnešního jednání, a udělejme, co je správné. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Karel Havlíček: Děkuji, už si to zde píšu. Prosím dalšího přihlášeného, a to je paní poslankyně Pošarová. Prosím, aby se připravil pan poslanec Oldřich Černý, po něm by měl následovat ještě jednou pan poslanec Černý a poté pan poslanec Koten. Máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pošarová: Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, dovoluji si zařadit nový bod na program s názvem Náměty na zajištění levné a ekologické elektrické energie. Jedná se o návrh, jak otevřít problematiku reparací, nároků České republiky po Německu. Je to otázka citlivá, ale v současnosti se otevírá možnost výhodná pro obě strany, která nejenom zajistí, ale i zlevní elektrickou energii. Německo v současnosti vypíná svoji poslední jadernou elektrárnu, to znamená další zdražování elektřiny. Je jí nedostatek a nebezpečí pro firmy jak v Německu, tak i v České republice. Proti vypínání atomových elektráren je většina lidí v Německu i v České republice. Rovněž to, že v České republice vyrábíme elektrickou energii levně, a ještě o třetinu více, než spotřebujeme, ale všechnu posíláme na burzu do Lipska, odtud ji nakupujeme zpět pětkrát a šestkrát předraženou. Tím snižujeme konkurenceschopnost našich firem. Firmy krachují, lidé přicházejí o práci i o domácí výrobu. Zahraniční firmy od nás odcházejí do zemí, kde jsou energie levnější, protože my máme cenu energií nejvyšší v Evropské unii. To je likvidační proces a nevratné škody. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP