23. Seznam dluhův královských, které stavové království Českého k zaplacení přijali; poznamenání co a kterým obyvatelům království Českého císařem zaplaceno bylo, mnoholi věřitelům berníky ze sbírky zemské vyplaceno a co ještě k doplacení věřitelům pozůstává.

1592, 31. května. — Opis souč. v arch. místodržitelství král. Českého. S. 15, 10.

Summa všech dluhův, které JJMti páni stavové království Českého na místě JMCské obyvateluom podle hlavní podepsané listy neb poznamenání k zaplaceni k sobě přijíti ráčili, byla:

884.648

km

10

g.

d.

A mimo ty dluhy ráčili sou JJMti páni stavové ještě také na místě JMCské etc. k zaplacení k sobě přijati:

57.571

"

25

"

5

"

A jakž pak v těch letech až posavad některým městům a některým rukojmím a jiným osobám jejich jistoty obnoviti a někteří zadržall ourokové i s škodami k hlavním summám se přiraziti museli, tak sou se také takoví dluhové při- většili, co se jim tak k zaplacení zuostávalo

3.504

"

55

"

5

"

A tak učiní summa summarum všech od JJMti pánův stavův přijatých dluhův, jmenovitě vše míšeňské

945.724

"

31

"

3

"

Nota: Co se dotejče dluhův JMti nejvyššího pana purkiabí pražského, též někdy pana Albrechta Bryknara a pana Václava Bechyně, které také do listy položeny sou, ty až posavad na pořádném oučtu a dalším rozeznání zůstávají, a protož ti dluhové do listy toliko položeni a do summy pojati nejsou.

           

Na to jest zaplaceno skrze JMCskou, a co se JMCské zase navrátiti má, podle příležíciho poznamenání cum lit. A:

38.299

"

8

   

A skrze nejvyšší pány berniky v království Českém z sbírky zemské, ut litera B:

293.307

"

1

"

4

"

Summa všeho, což, jakž dotčeno, zaplaceno jest, učiní spolu

331.606

"

9

"

4

"

Srazíc tu summu z napřed psaných

945.766

"

31

"

3

"

tak zůstává ještě k zaplacení již dotčené summy, ut litera C:

614.117

"

21

"

6

"Actum posledního dne měsíce máje léta 1592.

A.

Poznamenání, co skrze JMCskou věřitelům v království Českém obývajícím k zaplacení té summy, kderou JJMti páni stavové na místě JMCské k zaplacení k sobě přijíti ráčili, zaplaceno jest, a protož JMCské zase navrátiti se má, totiž:

Panu Jaroslavovi Smiřickému

1.172

km

g.

d.

Pánuom hrabatům z Turnu

8.571

"

25

"

5

"

P.Hendrychovi Khurcpachovi

300

"

30

"

5

"

P. Alšovi Berkovi

4.000

"

-

"

-

"

Bratřím Fictumům

4.300

         

Svitkovským

400

         

Pechancům

140

         

Albrechtovi Pětipeskému

782

"

42

     

Mikulášovi Střelovi

601

"

10

"

1

 

Janovi Mutrplosovi

456

         

Jiříkovi z Násilí

2.000

         

Kryštofovi Turkysovi

200

 

g.

d.

Tomášovi Karlovi

100

         

Dědicům po někdy Kašparovi Krämerovi

1.056

"

45

"

4

 

Mikulášovi Bryknarovi

2.000

         

Jaroslavovi z Vřesovic

300

         

Kašparovi Albrechtovi

644

"

24

     

Třem osobám v Kadani

100

         

Věřitelům JíMti císařové

586

"

43

"

6

 

Menšímu městu Pražskému

700

         

Městu Plzni

126

"

26

"

   

Městu Klatov [sic]

54

         

Městu Chrudimi

500

"

       

Městu Táboru

107

"

       

Městu Poličce

200

"

       

Dědicům po někdy Bohuslavovi Nemošickém

1.050

"

       

Městu Kolínu nad Labem

2.850

         

Městu Kostelci

5.000

"

"

"

Summa těch napřed psaných skrze JMCskou zaplacených dluhův

38.299

"

8

"

 

Přihlásit/registrovat se do ISP