B.

Krátké poznamenání, což jest JMCské věřiteluom v království Českém obývajícím k zaplacení té summy, kderé JJMti páni stavové na místě JMCské k zaplacení k sobě přijíti ráčili, až posavad skrze pány berníky z sbírky zemské zaplaceno, jakž níže rozepsáno stojí, totiž:

Paní vdově paní donna [sic] Marii z Pernštejna

4.276

km

23

g.

-

d.

Panu Ferdinandovi Hofmanovi

4.800

"

       

Panu Joachymovi z Kolovrat

1666

"

40

     

Panu Mikulášovi z Lobkovic

4.800

         

Panu Janovi z Pernštejna

21569

"

23

     

Panu Janovi Šlejnicovi z Šlejnic

3.800

         

Panu Hendrychovi zKurcpachu

2.740

"

40

     

Panu Kryštofovi staršímu z Lobkovic

12.000

"

       

Paní Alžbětě z Weitmille

8.500

         

Dědicuom po někdy panu Jaroslavovi z Martinic

2.500

         

Panu Janovi z Kolovrat

1.600

         

Paní Markétě z Valdštejna

5.000

         

Panu Davidovi Ungnodovi

2.000

         

Panu Abundusovi Šlikovi

5.700

         

Panu Janovi Vchynskému

15.302

"

23

"

31/2

"

Panu Humprechtovi Černínovi

2.200

         

Panu Mikulášovi z Nostic

3.880

         

Panu Pavlovi z Lidlova

3.500

         

Panu Ozvaldovi z Šenfeldu

3.000

         

Panu Janovi Robmhapovi

1.200

         

Panu Jetřichovi z Švendy

6.000

         

Panu Jiříkovi z Berbištorfu

1.000

         

Pánuom bratřím z Cedvic

400

         

Pánlioni bratřím Fictumům

8.675

"

30

"

   

Kryštofovi Progovi z Velmic

1.400

"

30

"

   

Jiříkovi Hrzánovi

1.120

         

Panu Jiříkovi Adlspachovi.

4.500

         

Bratřím Haugvicuom

654

         

Bernartovi Elsnicovi

1.300

         

Panu Janovi staršímu z Lobkovic

1.000

         

Paní Mandaleně Hraubovské

700

         

Martinovi Hanušovi z Šaratic

1.400

         

Jiříkovi Ulickému

721

"

25

"

5

 

Václavovi Točníkovi

738

"

58

"

6

 

Panu Václavovi Habartickému

1.500

         

Paní Salomeně Rašínové

2.000

         

Panu Kryštofovi Robmhapovi

745

"

4

     

Frydrychovi a Adamovi Pechancovi

540

         

Adamovi Zapskýmu

1.100

         

Volf Václavovi z Kocova

400

         

Hynkovi Kausendorfovi

500

         

P. Albrechtovi Pětipeskému

1.317

"

18

     

Adamovi Laubskému

1.500

         

Jindřichovi a Janovi Kaučům

3.500

         

Janovi Bilskému

1.400

         

Bartolomějovi Ropalovi

140

         

Simeonovi Mirkovi

200

"

40

"

3

 

Mikulášovi Hlaváčovi

591

"

47

"

2

 

Lidmile Krabicerové

1.250

         

Jiříkovi Hradeckému

2.000

         

Janovi Mutrplosovi

3.844

         

Markovi Portnerovi

300

         

Salomeně Portnerové

200

         

Jiříkovi Birkovi z Násilí

1.500

         

Jiříkovi Voděradskému

9.500

         

Volfovi ze Šternperku

1.942

"

51

"

3

 

Dědicuom po někdy Jiříkovi Kadnerovi

470

         

Pavlovi Šturmovi

1.000

         

Tobiášovi Gebhartovi

600

         

Tomášovi Wolfovi z Cvingndorfu

 

4.400

       

P. Jiříkovi z Berbersdorfu

794

"

34

"

2

 

Eliášovi Šmidgrobnerovi

900

         

Panu Burianovi Trčkovi na místě Tobiáše Nejedlého

1.500

         

Rejským v Plzni

4.217

         

Jakubovi Berbekovi

600

         

Mandaleně Prefátové z Kynostu

4.400

         

Pánuom Fukarům v Augšpurce

197

"

36

"

11/2

 

Dědicuom po někdy Janovi Tucherovi

2.700

         

Desíti osobám v Klatovech

350

         

Mikulášovi Štympflovi

240

         

Tomášovi Karlovi

300

         

Hanušovi Weldmestrovi

400

         

Joachymovi Romlovi

2.000

         

Hanušovi Ruprechtovi

400

         

Osadě kostela sv. Martina

500

         

Tomášovi Hebnštreitovi

6.540

         

Kašparovi Kramerovi

343

"

14

"

3

 

Panu Viktorinovi Křineckému

6.500

         

Panu Mikulášovi Bryknarovi

8.000

         

Panu Jaroslavovi z Vřesovic

2.700

         

Panu Jiříkovi z Berbisdorfu

600

         

Adamovi Zylvarovi

2.142

"

12

"

6

 

Burianovi Stranovskému

1.614

"

4

"

2

 

Burianovi Beneškovi

187

"

33

"

3

 

Hanušovi Jakubovi Herbrotovi

500

         

Jiříkovi Funkovi

1.000

         

Věřiteluom JíMti císařové

1.602

"

4

"

3

 

Starému městu Pražskému

4.957

"

49

     

Novému městu Pražskému

4.432

"

52

"

4

 

Městu Plzni

855

"

47

"

4

 

Městu Žatci

2.161

"

43

"

5

 

Městu Lůna

3.054

"

12

     

Městu Domažlicuom

756

"

19

"

4

 

Městu Čáslavi

1.717

"

45

"

2

 

Městu Stříbru

647

"

1

"

5

 

Městu Klatovuom

580

"

53

     

Městu Sušici

50

         

Městu Kadani

3.776

"

16

     

Městu Rakovníku

100

         

Městu Mostu

1.400

         

Městu Českému Brodu

500

         

Městu Kolínu nad Labem

914

"

9

"

6

 

Městu Slanému

969

"

16

"

1

 

Městu Oustí

391

"

8

"

5

 

Městu Perkreichenšteinu

600

         

Městu Kouřimi

1.000

         

Panu Jiřímu Bořitovi z Martinic

8.000"

         

Panu Hynkovi z Valdšteina

8.571

"

25

"

5

"

Panu Karlovi z Bibršteina

13.500

         

Summa všech napřed psaných zaplacených dluhův učiní jmenovitě:

293.307

"

1

"

4

"

vše míšeňských.

           

Přihlásit/registrovat se do ISP