Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
241/1922Zákon o potírání pohlavních nemocí1
218/1949Zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem1
191/1950Zákon směnečný a šekový1
42/1958Zákon o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou1
29/1959Vládní nařízení o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu1
43/1959Vládní nařízení o Správě státních hmotných rezerv1
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)21
94/1963Zákon o rodině6
97/1963Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním7
99/1963Občanský soudní řád33
40/1964Občanský zákoník12
47/1964Vyhláška ministerstva financí o peněžních službách občanům1
133/1964Vyhláška ministerstva dopravy o silničním přepravním řádu1
18/1965Vyhláška ministerstva všeobecného strojírenství a ústřední správy pro rozvoj místního hospodářství o podmínkách údržby a oprav silničních vozidel pro motorovou dopravu v majetku občanů a nesocialistických organizací1
17/1966Vyhláška ministerstva dopravy o leteckém přepravním řádu1
20/1966Zákon o péči o zdraví lidu4
36/1967Zákon o znalcích a tlumočnících1
62/1968Vyhláška ministerstev národní obrany, vnitra a zdravotnictví o poskytování léčebně preventivní péče v ozbrojených silách a Sboru národní bezpečnosti a o součinnosti orgánů státní zdravotní správy při poskytování této péče (léčebný řád)1
174/1968Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce1
2/1969Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky8

12345>>ISP (příhlásit)