Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
634/2004Zákon o správních poplatcích72
586/1992Zákon České národní rady o daních z příjmů48
99/1963Občanský soudní řád33
40/2009Zákon trestní zákoník31
582/1991Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení30
455/1991Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)28
187/2006Zákon o nemocenském pojištění28
117/1995Zákon o státní sociální podpoře26
435/2004Zákon o zaměstnanosti25
155/1995Zákon o důchodovém pojištění24
262/2006Zákon zákoník práce24
111/2006Zákon o pomoci v hmotné nouzi23
589/1992Zákon České národní rady o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti22
128/2000Zákon o obcích (obecní zřízení)22
108/2006Zákon o sociálních službách22
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)21
1/1993Ústava České republiky21
48/1997Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů21
131/2000Zákon o hlavním městě Praze21
361/2000Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů20

12345>>ISP (příhlásit)