Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
223/2016Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě1
242/2016Zákon celní zákon1
251/2016Zákon o některých přestupcích2
257/2016Zákon o spotřebitelském úvěru2
258/2016Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru1
263/2016Zákon atomový zákon1
297/2016Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce1
300/2016Zákon o centrální evidenci účtů1
324/2016Zákon o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech)1
382/2016Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění pozdějších předpisů1
452/2016Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1
457/2016Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 20171
25/2017Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí1
59/2017Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů1
65/2017Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek1
66/2017Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony1
183/2017Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích1

<<4445464748ISP (příhlásit)