Organizační výbor

Předseda

PhDr. Lubomír Zaorálek

Místopředseda

JUDr. Vojtěch Filip
Ing. Jan Kasal
Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.
JUDr. Hana Kordová Marvanová
JUDr. Jitka Kupčová
MUDr. Mgr. Ivan Langer
Miroslava Němcová

Podvýbor pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
Podvýbor pro přípravu novely jednacího řádu
ISP (příhlásit)