Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Předseda

PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBA

Místopředseda

Mgr. Anna Čurdová
Taťána Fischerová
doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.
Mgr. Petr Pleva
Ing. Michaela Šojdrová
Mgr. Eduard Zeman

Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
Podvýbor pro informační společnost, informační gramotnost a informační a komunikační technologie
Podvýbor pro kulturu
Podvýbor pro mediální legislativu
Podvýbor pro mládež
Podvýbor pro školství
Podvýbor pro tělovýchovu
Podvýbor pro vědu a vysoké školy
ISP (příhlásit)