Sněmovní tisk 1034
Dodat.prot.mezi Francií a Nigerskou rep.-status sil Takuba

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 1. 10. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1034/0 dne 1. 10. 2020.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 959/20, PID KORNBRBBRCTJ.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 8. 10. 2020 (usnesení č. 324). Určil zpravodaje: Ing. Karla Šlechtová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  Zpravodajem byl určen Ing. Monika Červíčková, MBA (usnesení č. 1321).
  1. Čtení proběhlo 27. 10. 2020 na 62. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1321).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 19. 11. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 1034/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 27. 1. 2021 na 79. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 212, usnesení č. 1486).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 1. 10. 2020 jako senátní tisk 309/0.

 • O

  Organizační výbor dne 15. 10. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 18. 11. 2020 a přijal usnesení č. 6, které bylo rozdáno jako tisk 309/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 17. 12. 2020 na 3. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 81).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 2. 3. 2021.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 17. 5. 2021 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 14 pod číslem 21/2021 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Francie, Niger, Sahel, vojenská spolupráce, vojska v zahraničíISP (příhlásit)