Sněmovní tisk 393
Sml.mezi ČR a SR o aktualizaci hraničního dokum.díla

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 7. 2. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 393/0 dne 7. 2. 2019.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 96/18, PID KORNATJDZ3TD.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 3. 2019 na 27. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 557).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 22. 3. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 393/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 28. 11. 2019 na 39. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 80, usnesení č. 816).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 7. 2. 2019 jako senátní tisk 38/0.

 • O

  Organizační výbor dne 27. 2. 2019 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 13. 3. 2019 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 38/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 5. 2019 na 8. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 149).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 6. 12. 2019.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, dokumentační záznam, hranice, SlovenskoISP (příhlásit)