Sněmovní tisk 686
Sml. mezi ČR a Bangladéší o zamezení dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 20. 12. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 686/0 dne 20. 12. 2019.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 212/19, PID KORNB8PLMS83.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 9. 1. 2020 (usnesení č. 251). Určil zpravodaje: Ing. Petr Beitl a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 2. 2020 na 40. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 952).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 3. 4. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 686/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 22. 10. 2020 na 62. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 136, usnesení č. 1306).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 30. 12. 2019 jako senátní tisk 167/0.

 • O

  Organizační výbor dne 7. 1. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 22. 1. 2020 a přijal usnesení č. 137, které bylo rozdáno jako tisk 167/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 11. 3. 2020 a přijal usnesení č. 123, které bylo rozdáno jako tisk 167/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 29. 4. 2020 na 21. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 381).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 19. 11. 2020.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 26. 2. 2021 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 6 pod číslem 8/2021 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Bangladéš, Česká republika, daňová úmluva, dvojí zdaněníISP (příhlásit)