Sněmovní tisk 915
Dodat.prot.mezi Francií a Mali-status sil Takuba

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 24. 6. 2020.
Zástupce navrhovatele: ministr obrany.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 915/0 dne 24. 6. 2020.
  Smlouva zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 605/20, PID KORNBNGHVWXZ.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 25. 6. 2020 (usnesení č. 300). Určil zpravodaje: Ing. Karla Šlechtová a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  Zpravodajem byl určen Ing. Monika Červíčková, MBA (usnesení č. 1320).
  1. Čtení proběhlo 27. 10. 2020 na 62. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1320).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 19. 11. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 915/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 27. 1. 2021 na 79. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (hlasování č. 211, usnesení č. 1485).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 24. 6. 2020 jako senátní tisk 278/0.

 • O

  Organizační výbor dne 30. 6. 2020 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 15. 7. 2020 a přijal usnesení č. 160, které bylo rozdáno jako tisk 278/1 (doporučuje).
 • S

  Návrh projednán dne 14. 10. 2020 na 27. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 505).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 2. 3. 2021.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 17. 5. 2021 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 14 pod číslem 20/2021 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: armáda, Mali, nadnárodní ozbrojené síly, NATO, profesionální armáda, vojenská spolupráce, vojska v zahraničíISP (příhlásit)