Sněmovní tisk 6
Vl. n. z. o státním rozpočtu ČR na rok 2014

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Návrh zákona o státním rozpočtu vládou předložen 30. 9. 2013.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 6/0 dne 27. 11. 2013.
  Dodatky doručeny sněmovně 30. 9. 2013.

 • PS

  Předseda sněmovny přikázal 3. 12. 2013 k projednání rozpočtovému výboru (rozhodnutí č. 3). Zpravodajem pro 1. čtení jmenován: Ing. Václav Votava.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 12. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 6/1 (doporučuje schválit).
 • 1

  1. Čtení proběhlo 6. 12. 2013 na 3. schůzi.
  Jednotlivé kapitoly státního rozpočtu byly přikázány k projednání výborům (usnesení č. 29).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 12. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 6/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh statního rozpočtu prošel podrobnou rozpravou 16. 12. 2013 na 4. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 6/3, který byl rozeslán 17. 12. 2013 v 16:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 12. 2013 na 4. schůzi.
  Návrh státního rozpočtu schválen (hlasování č. 125, usnesení č. 70).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 12. 2013.
  Prezident zákon podepsal 23. 12. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený rozpočet odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 31. 12. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 184 pod číslem 475/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
95Zbyněk Stanjura05556-06040.doc (40 KB) / PDF (240 KB, 2 strany) 6. 12. 2013 v 12:24:52
114Kateřina Konečná05575-06083.doc (10 KB) / PDF (155 KB, 1 strana)
05575-06084.doc (13 KB) / PDF (148 KB, 1 strana)
 12. 12. 2013 v 15:08:53
116Augustin Karel Andrle Sylor05577-06087.doc (30 KB) / PDF (257 KB, 1 strana) 12. 12. 2013 v 16:56:37
135Adolf Beznoska05596-06110.doc (16 KB) / PDF (254 KB, 1 strana) 16. 12. 2013 v 10:05:37
139Josef Novotný05600-06111.doc (37 KB) / PDF (346 KB, 3 strany) 16. 12. 2013 v 11:06:57
141Jana Hnyková05602-06113.doc (29 KB) / PDF (186 KB, 1 strana) 16. 12. 2013 v 12:23:22
142Radim Fiala05603-06114.doc (33 KB) / PDF (291 KB, 1 strana) 16. 12. 2013 v 12:34:28
143Anna Putnová05604-06115.doc (71 KB) / PDF (210 KB, 1 strana) 16. 12. 2013 v 12:41:14
144Anna Putnová05605-06116.doc (71 KB) / PDF (196 KB, 1 strana) 16. 12. 2013 v 12:42:32
145Anna Putnová05606-06117.doc (71 KB) / PDF (202 KB, 1 strana) 16. 12. 2013 v 12:42:47
146Anna Putnová05607-06118.doc (71 KB) / PDF (208 KB, 1 strana) 16. 12. 2013 v 12:43:11
147Olga Havlová05608-06120.doc (13 KB) / PDF (174 KB, 1 strana) 16. 12. 2013 v 12:54:04
149Marta Semelová05610-06122.doc (28 KB) / PDF (181 KB, 1 strana) 16. 12. 2013 v 13:18:32
151Zbyněk Stanjura05612-06124.xls (96 KB) 16. 12. 2013 v 13:48:38
153Gabriela Pecková05614-06126.doc (12 KB) / PDF (173 KB, 1 strana) 16. 12. 2013 v 14:12:32
155Petr Bendl05616-06128.doc (11 KB) / PDF (182 KB, 1 strana) 16. 12. 2013 v 16:07:49
157Miroslav Kalousek05618-06130.doc (23 KB) / PDF (133 KB, 1 strana) 16. 12. 2013 v 16:21:00
158František Vácha05619-06131.doc (25 KB) / PDF (159 KB, 1 strana) 16. 12. 2013 v 16:50:06


Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)